Zestawienia tematyczne

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zestawienia bibliograficzne książek i artykułów z czasopism ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie w wyborze.

100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – SCENARIUSZE Nowe zestawienie - zestawienie za lata 1988-2018

ADAPTACJA DZIECKA - zestawienie za lata 2000-2015 

ADHD - zestawienie za lata 2001-2014

AFAZJA I INNE ZABURZENIA MOWY. Cz. 1, Artykuły - zestawienie za lata 2000-2015

AFAZJA I INNE ZABURZENIA MOWY. Cz. 2, Książki - zestawienie za lata 1955-2016 

ALKOHOLIZM - zestawienie za lata 2000–2005

ALKOHOLIZM - zestawienie za lata 2005–2011

ALKOHOL – ZAGROŻENIE WIEKU DORASTANIA - zestawienie za lata 2005–2011

ANOREKSJA I BULIMIA - zestawienie za lata 1994–2004

ARTETERAPIA - zestawienie za lata 1976–2014

AUTOPREZENTACJA - zestawienie za lata 1994–2006

AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGER. Cz. 1, Artykuły

AUTYZM I ZESPÓŁ ASPERGER. Cz. 2, Książki

AUTYZM U DZIECI - zestawienie za lata 2000–2012

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY - zestawienie za lata 2000–2007

BACON FRANCIS I ROGER BACON

BEZDOMNOŚĆ - zestawienie za lata 1995–1998

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY Nowe zestawienie - zestawienie za lata 2005–2018

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO – INSCENIZACJE, IMPREZY EDUKACYJNE

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO – KONKURSY, TURNIEJE - zestawienie za lata 1999–2005

BEZROBOCIE UBÓSTWO - zestawienie za lata 1995–1998

BIBLIA W LITERATURZE PIĘKNEJ - zestawienie artykułów z czasopism za lata 1993–2006

BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE - zestawienie za lata 1997–2006

BIBLIOTERAPIA - zestawienie za lata 2000–2008

BIBLIOTERAPIA I BAJKOTERAPIA - zestawienie za lata 2009–2013

„CZYTAJ I MYŚL… MYŚL I CZYTAJ” - zestawienie za lata 2008-2016

DEPRESJA - zestawienie za lata 2000-2015

DOPALACZE - zestawienie za lata 2010-2015

DORADCA METODYCZNY - zestawienie za lata 1968-2015 (książki) i 1971-2014 (artykuły) Nowość

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW DDA - zestawienie za lata 2000–2012

DZIECKO NIEWIDOME I NIEDOWIDZĄCE - zestawienie za lata 2000-2015 

DZIECKO Z USZKODZONYM NARZĄDEM SŁUCHU - zestawienie za lata 2000-2015 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA - zestawienie za lata 1969-2017

EDUKACJA DOMOWA - zestawienie za lata 2004–2009

EDUKACJA EMOCJONALNA - zestawienie za lata 1992–2001

EDUKACJA PATRIOTYCZNA - zestawienie za lata 1995–2007

EDUKACJA WIELOKULTUROWA Nowe zestawienie - zestawienie za lata 2014–2018

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA - zestawienie za lata 2002–2017

EUROSIEROTY - zestawienie za lata 1998–2008

GERONTOLOGIA - zestawienie za lata 2000–2005

GRY DYDAKTYCZNE W WYCHOWANIU KOMUNIKACYJNYM - zestawienie za lata 2000–2006

HOSPICJUM - zestawienie za lata 1995–1998

HISTORIA NAJNOWSZA - zestawienie za lata 2002–2009

IGNACY JAN PADEREWSKI - zestawienie za lata 1990–2000

INTEGRACJA MIĘDZYPRZEDMIOTOWA I ŚCIEŻKI EDUKACYJNE - zestawienie za lata 1999–2000

INTERNET – SZANSE CZY ZAGROŻENIA? - zestawienie za lata 2004–2011

INTERNET A MŁODZIEŻ - zestawienie za lata 2008-2015 

JAK UCZYĆ POEZJI W SZKOLE?

JAK ZDOBYĆ KARTĘ ROWEROWĄ - zestawienie za lata 2000–2006

"JAK UCZYĆ - ABY UCZYĆ SIĘ" Nowe zestawienie - zestawienie za lata 2003–2018

JAN PAWEŁ II POETA

JANUSZ KORCZAK. Cz. 1, Książki - zestawienie bibliograficzne podmiotowe

JANUSZ KORCZAK. Cz. 2, Książki - zestawienie bibliograficzne przedmiotowe

JANUSZ KORCZAK. Cz. 3, Artykuły - zestawienie bibliograficzne przedmiotowe

JULIAN TUWIM - zestawienie bibliograficzne podmiotowe-przedmiotowe

KATECHEZA W SZKOLE - zestawienie za lata 1996–1999

KLASY ŁĄCZONE - zestawienie za lata 1950–2011

KOMPETENCJE KLUCZOWE W EDUKACJI - zestawienie za lata 2003–2008

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W ZARZĄDZANIU - zestawienie za lata 2000–2008

KOMUNIKACJA NAUCZYCIEL – UCZEŃ - zestawienie za lata 2002–2013

KONSTRUOWANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA - zestawienie za lata 2000–2009

KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

KSIĄŻKI POLSKIE PODZIEMNE - zestawienie za lata 1976-1989

MIŚ - zestawienie za lata 2002–2016 

MOTYWOWANIE NAUCZYCIELI DO PRACY - zestawienie za lata 2011-2016

NARKOMANIA - zestawienie za lata 2000–2005

NAUCZYCIEL WOBEC KONFLIKTU O DZIECKO Nowe zestawienie - zestawienie za lata 2007–2018

NEURODYDAKTYKA - zestawienie za lata 2005-2015 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ SPRZĘŻONA - zestawienie za lata 2002-2015

NOWE MEDIA W EDUKACJI - zestawienie za lata 2010-2017

OCENA SZKOLNA - zestawienie za lata 2000–2001

ODCZYTYWANIE MOWY Z UST

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Nowe zestawienie - zestawienie za lata 2003–2018

OJCOSTWO - zestawienie za lata 1980-2016 

OKRĄGŁY STÓŁ - zestawienie artykułów z czasopism za lata 1988–1999

PEDAGOG SZKOLNY - zestawienie artykułów z czasopism za lata 2000–2011

PEDAGOGIKA CELESTYNA FREINETA - zestawienie za lata 2000–2009

PŁODOWY ZESPÓŁ ALKOHOLOWY (FAS) - zestawienie za lata 2007–2011

POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO W POLSKIEJ LITERATURZE PIĘKNEJ

POEZJA I OPOWIADANIA DLA DZIECI - zestawienie za lata 2004-2015  

POWSTANIE WARSZAWSKIE - zestawienie za lata 1946–2014

PRAWA DZIECKA - zestawienie za lata 2000–2014  

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ - zestawienie za lata 1995–2000

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY - zestawienie za lata 1999-2001

PRZEMOC I AGRESJA W SZKOLE - zestawienie za lata 2012-2014 

PRZEOBRAŻENIA RODZINY W POLSCE W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU XX WIEKU - zestawienie za lata 1994–2001

PRZEMOC WŚRÓD UCZNIÓW - zestawienie za lata 2005–2012

PRZEŚLADOWANIA I LUDOBÓJSTWO POLAKÓW W ZSRR PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ

PRZESTĘPSTWO KOMPUTEROWE - zestawienie za lata 2005-2014 

PUBLIC RELATIONS W BIBLIOTECE - zestawienie za lata 1993–2008

RADA PEDAGOGICZNA - zestawienie za lata 1995–1999

REKLAMA SPOŁECZNA - zestawienie za lata 2000–2008

RODZINA ZASTĘPCZA - zestawienie za lata 1994–2001

SŁÓW OZDABIANIE CZYLI POLSKA ILUSTRACJA W KSIĄŻKACH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - zestawienie za lata 1929–2001

SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE - zestawienie za lata 2001-2016 

STANISŁAW WYSPIAŃSKI - zestawienie bibliograficzne przedmiotowe

STARE I NOWE ZAGROŻENIA WIEKU DORASTANIA - zestawienie za lata 1995–2000

SYSTEMY SZKOLNICTWA ZA GRANICĄ - zestawienie za lata 1989–2003

ŚWIAT WARTOŚCI W LITERATURZE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA - zestawienie za lata 1983-2016  

UCZEŃ ZDOLNY - zestawienie za lata 2000–2010

WŁADYSŁAW STANISŁAW REYMONT

WOLONTARIAT - zestawienie za lata 2001–2010

WYBRANE PRODUKTY TRADYCYJNE W KUCHNI POLSKIEJ

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE Nowe zestawienie - zestawienie za lata 2008-2018

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE: SCENARIUSZE IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH - zestawienie za lata 1989–2008