I Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

Patronat honorowy
Patronat honorowy
previous arrow
next arrow
Shadow

Sprawozdanie z I Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych


W dniach 13–14 czerwca 2013 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zorganizowały konferencję pt. Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji. Była to pierwsza, inauguracyjna konferencja Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych. Zaplanowano cykl spotkań, które będą się odbywać co rok, w czerwcu w Krakowie.

Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych ma za zadanie prezentować ofertę usług bibliotek pedagogicznych w zmieniającym się środowisku, propagować dobre praktyki oraz nowatorskie sposoby pracy z czytelnikiem. Będzie okazją do wymiany doświadczeń, zacieśniania współpracy oraz wypracowywania wspólnych kierunków działań. I Forum było poświęcone funkcjonowaniu bibliotek pedagogicznych w zmieniającym się środowisku wiedzy i bibliotekarstwa.

Konferencję otworzyła Wanda Dudek, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Starszy wizytator Irena Legutko odczytała list od Małopolskiego Kuratora Oświaty, a następnie głos zabrał Dyrektor Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Dariusz Styrna z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

mapaIOFBP_132pxPani Dyrektor Biblioteki odczytała list od Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy, w którym podkreśla się, że władze samorządowe Województwa Małopolskiego doceniają wkład Bibliotek w rozwój społeczeństwa informacyjnego. Marszałek Marek Sowa wyraził swoją nadzieję, że konferencja będzie okazją do omówienia przemian jakie zachodzą w bibliotekach przekształcających się w centra informacji edukacyjnej, pozwoli pokazać specyfikę pracy tego typu placówek oraz ich medialny i kulturotwórczy charakter. W konferencji wzięło udział 90 osób z 46 miejscowości z całej Polski (zob. mapka).

Konferencja została podzielona na cztery panele. Panel pierwszy moderowany przez dr hab. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, jednocześnie dyrektora Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu, Krzysztofa Walczaka, poświęcony był zagadnieniom teoretycznym. Referat na temat biblioteki jako ośrodka pedagogiki informacyjnej wygłosiła dr hab. prof. UP Hanna Batorowska. O bibliotekach jako mentorach edukacji medialnej i informacyjnej mówiła dr Renata Piotrowska z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Sławomir Iwasiów z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przedstawił referat na temat biblioteki pedagogicznej wobec przemian kultury czytania w Europie. Interesującą propozycją nawiązującą do czytaniapowyższego zagadnienia było wystąpienie Anny Radoszewskiej, przedstawiciela Wydawnictwa Naukowego PWN, jednego ze sponsorów konferencji, na temat: „IBUK LIBRA – rewolucja w pracy z e-książką”. Pierwszy panel zakończył referat Dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, Sylwii Czacharowskiej, o prowokacyjnym tytule „Czy biblioteka pedagogiczna jest (jeszcze) potrzebna nauczycielom?”.

Drugi panel poprowadziła dr hab. Maria Konopka. Referat o roli biblioteki pedagogicznej w przestrzeni regionalnej i lokalnej wygłosił dr hab. prof. UWr Krzysztof Walczak. Następnie Ewa Obała z Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu opowiedziała o gospodarce magazynowej i konserwacji zbiorów. Dwa kolejne referaty poświęcone zostały zagadnieniom związanym z biblioterapią. Dr Wanda Matras-Mastalerz z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprezentowała referat pt. „Biblioteka pedagogiczna miejscem biblioterapeutycznych inicjatyw twórczych”, a Jolanta Obrzut z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu przedstawiła. działalność Sądeckiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

Po wysłuchaniu referatów uczestnicy zwiedzili Klinikę Papieru w Bibliotece Jagiellońskiej oraz wzięli udział w warsztatach biblioterapeutycznych, które poprowadziła dr Lidia Ippoldt – bibliotekarz-biblioterapeuta z wieloletnim doświadczeniem, pracownik Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego. Wieczorna kolacja w Oranżerii Pergamin połączona z grillem na otwartym powietrzu była okazją do rozmów i integracji uczestników forum.

Drugi dzień konferencji wypełniły prezentacje działalności poszczególnych bibliotek i ich oferty edukacyjnej. Panel pierwszy poprowadził prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. O działalności swoich bibliotek opowiedziały: Renata Kozłowska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, Elżbieta Mieczkowska z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Magdalena Pilińska z Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Przedstawiciel sponsora konferencji – firmy E-Libron – Adam Makosz w swojej prezentacji zainteresował uczestników nowoczesnymi technikami zabezpieczania i ewidencji zbiorów bibliotecznych Na zakończenie Robert Karpiński z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Pińczowie zaprezentował referat pt. „Społeczeństwo informacyjne a współczesny bibliotekarz”.

Drugi panel otworzył referat Agnieszki Miśkiewicz prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Krakowie na temat współpracy krakowskich bibliotek szkolnych z Pedagogiczna Biblioteką Wojewódzka w Krakowie na przestrzeni ostatnich lat. Po nim Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie i jej działalność zaprezentowała dr Lidia Ippoldt, a Małgorzata Janusz omówiła rolę Filii Gorlice Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu w systemie kształcenia ustawicznego. Panel moderował dr hab. Andrzej Kaliszewski z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po referatach odbyła się krótka dyskusja panelowa, w której uczestnicy podkreślali, jak ważna i cenna jest inicjatywa organizowania spotkań bibliotek pedagogicznych i wzajemnej wymiany doświadczeń, oraz postanowili wspólnie opracować komunikat, który zostanie przesłany do Ministerstwa Edukacji jako tezy wypracowane przez uczestników forum.

Pani dr Agnieszka Fluda-Krokos z IINiB UP, z przyczyn od siebie niezależnych, nie mogła wygłosić referatu – jej prezentacja zostanie opublikowana na stronie Biblioteki. Pani dr Agnieszka Fluda-Krokos jest także autorką wystawy ekslibrisów bibliotek pedagogicznych z kolekcji pana Andrzeja Znamirowskiego, towarzyszącej konferencji.

Podczas konferencji swoją ofertę prezentowały wydawnictwa Epideixis, Impuls, Studio Blok – Bajki Baletowe, Universitas.


Organizatorzy zamierzają opublikować pokonferencyjną monografię z wystąpieniami uczestników.

Komunikat Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych z I Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych - czytaj...

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98

© 2024 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.