Czasopisma prenumerowane w roku 2018

 

 1. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 
  Dostępne roczniki
 2. Aura
  Dostępne roczniki
 3. Biblioteka w Szkole
  Dostępne roczniki
 4. Bibliotekarz
  Dostępne roczniki
 5. Biblioterapeuta
  Dostępne roczniki
 6. Biologia w Szkole z Przyrodą
  Dostępne roczniki
 7. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
  Dostępne roczniki
 8. Bliżej Przedszkola. Wychowanie i Edukacja
  Dostępne roczniki
 9. Charaktery
  Dostępne roczniki
 10. Chemia w Szkole
  Dostępne roczniki
 11. Chowanna
  Dostępne roczniki
 12. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo
  Dostępne roczniki
 13. Deutsch Perfekt
  Dostępne roczniki
 14. Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich
  Dostępne roczniki
 15. Dyrektor Szkoły
  Dostępne roczniki
 16. Dzieje Najnowsze
  Dostępne roczniki
 17. Edukacja : studia, badania, innowacje
  Dostępne roczniki
 18. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  Dostępne roczniki
 19. Edukacja i Dialog
  Dostępne roczniki
 20. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
  Dostępne roczniki
 21. Edukacja Wczesnoszkolna
  Dostępne roczniki
 22. Etyka
  Dostępne roczniki
 23. Fizyka w Szkole
  Dostępne roczniki
 24. Geografia w Szkole
  Dostępne roczniki
 25. Głos Nauczycielski
  Dostępne roczniki
 26. Guliwer
  Dostępne roczniki
 27. Hejnał Oświatowy
  Dostępne roczniki
 28. Horyzonty Wychowania
  Dostępne roczniki
 29. Język Polski w Gimnazjum
  Dostępne roczniki
 30. Język Polski w Szkole Podstawowej
  Dostępne roczniki
 31. Język Polskie w Szkole Ponadpodstawowej
  Dostępne roczniki
 32. Kraków
  Dostępne roczniki
 33. Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa
  Dostępne roczniki
 34. Kultura i Edukacja
  Dostępne roczniki
 35. Kultura i Społeczeństwo
  Dostępne roczniki
 36. Kwartalnik Historyczny
  Dostępne roczniki
 37. Kwartalnik Pedagogiczny
  Dostępne roczniki
 38. Logopedia
  Dostępne roczniki
 39. Matematyka
  Dostępne roczniki
 40. Meritum
  Dostępne roczniki
 41. Mówią Wieki
  Dostępne roczniki
 42. Nauczyciel i Szkoła
  Dostępne roczniki
 43. Nauka
  Dostępne roczniki
 44. Neurolingwistyka Praktyczna
  Dostępne roczniki
 45. Niebieska Linia
  Dostępne roczniki
 46. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
  Dostępne roczniki
 47. Nowy Filomata
  Dostępne roczniki
 48. Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym…
  Dostępne roczniki
 49. Pamiętnik Literacki
  Dostępne roczniki
 50. Paedagogia Christiana
  Dostępne roczniki
 51. Pedagogika Społeczna
  Dostępne roczniki
 52. Polityka Społeczna
  Dostępne roczniki
 53. Polonistyka
  Dostępne roczniki
 54. Poradnik Bibliotekarza
  Dostępne roczniki
 55. Poznaj Swój Kraj
  Dostępne roczniki
 56. Poznaj Świat
  Dostępne roczniki
 57. Praca Socjalna
  Dostępne roczniki
 58. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
  Dostępne roczniki
 59. Przegląd Biblioteczny
  Dostępne roczniki
 60. Przegląd Historyczno-Oświatowy
  Dostępne roczniki
 61. Przegląd Humanistyczny
  Dostępne roczniki
 62. Przegląd Oświatowy
  Dostępne roczniki
 63. Przegląd Psychologiczny
  Dostępne roczniki
 64. Przegląd Więziennictwa Polskiego
  Dostępne roczniki
 65. Psychologia Społeczna
  Dostępne roczniki
 66. Psychologia Wychowawcza
  Dostępne roczniki
 67. Remedium
  Dostępne roczniki
 68. Rocznik Filozoficzny Ignatianum
  Dostępne roczniki
 69. Rocznik Krakowski
  Dostępne roczniki
 70. Rocznik Pedagogiczny
  Dostępne roczniki
 71. Rozprawy z Dziejów Oświaty
  Dostępne roczniki
 72. Ruch Filozoficzny
  Dostępne roczniki
 73. Ruch Pedagogiczny
  Dostępne roczniki
 74. Serwis Informacyjny Uzależnienia
  Dostępne roczniki
 75. Studia Medioznawcze
  Dostępne roczniki
 76. Studia Paedagogica Ignatiana
  Dostępne roczniki
 77. Studia Socjologiczne
  Dostępne roczniki
 78. Szkoła Specjalna
  Dostępne roczniki
 79. Świat Nauki
  Dostępne roczniki
 80. Świat Problemów
  Dostępne roczniki
 81. Świetlica w Szkole
  Dostępne roczniki
 82. Teksty Drugie
  Dostępne roczniki
 83. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
  Dostępne roczniki
 84. Topos
  Dostępne roczniki
 85. Tygodnik Powszechny
  Dostępne roczniki
 86. Wiadomości Historyczne
  Dostępne roczniki
 87. Wiedza i Życie
  Dostępne roczniki
 88. Wszechświat
  Dostępne roczniki
 89. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
  Dostępne roczniki
 90. Wychowanie Muzyczne
  Dostępne roczniki
 91. Wychowanie Na Co Dzień
  Dostępne roczniki
 92. Wychowanie w Przedszkolu
  Dostępne roczniki
 93. Wychowawca
  Dostępne roczniki
 94. Zagadnienia Informacji Naukowej
  Dostępne roczniki
 95. Znak
  Dostępne roczniki
 96. Życie Szkoły
  Dostępne roczniki

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

© 2018 PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje OK