Filia w Miechowie

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Filia w MiechowieMiechów, 32-200

ul. Ks. Skorupki 4

Telefon: (41) 383 12 32

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 11.00–18.00

wtorek, czwartek, piątek: 9.00–16.00

środa: 9.00–16.00

sobota: nieczynne (do odwołania)

 

Kierownik: mgr Monika Bałazy

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pedagogicznamiechow.wordpress.com

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w Miechowie rozpoczęła działalność w 1953 r. jako Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Kierownikiem została mgr Janina Siniarska. Zaczątek zbiorów stanowiły dary Wydziału Oświaty w Miechowie i ZNP. Nadzór merytoryczny sprawowała Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie.
W ciągu swojego istnienia Biblioteka kilkakrotnie zmieniała siedzibę. Wkrótce po rozpoczęciu działalności przeniesiona ją z budynku ZNP do SP Nr 1, w 1978r. do LO przy ul. Konopnickiej, w 1996r. Bibliotekę umieszczono w dawnym budynku komitetu PZPR przy ul. Racławickiej 12, a w 1999r. w budynku przy ul. Skorupki 4, gdzie znajduje się do dziś.
W 1973r. kierowniczka mgr Janina Siniarska przeszła na emeryturę. Przez rok biblioteką kierowała nauczycielka języka polskiego mgr Zofia Banach. Od 1974- 2006r. funkcję tę pełniła mgr Halina Burda. W 2007r. kierownikiem biblioteki została, pracująca w niej od 1993r. mgr Zofia Gawąd. W połowie lat 70-ych,
w wyniku reformy administracji państwowej likwidującej powiaty, pedagogiczne biblioteki powiatowe zostały przekształcone w filie Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich. Miechów znalazł się w województwie kieleckim i Biblioteka Pedagogiczna stała się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach.
W 1999r. Miechów wrócił do Małopolski, a biblioteka została filią PBW w Krakowie.

W ciągu 54 lat istnienia biblioteka zgromadziła ponad 34 tysiące woluminów. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny, informacyjno- bibliograficzny, naukowy, reprinty, albumy, kasety VHS, płyty CD, ponad 60 tytułów czasopism. Przez wszystkie te lata Biblioteka uczestniczyła w życiu kulturalno- oświatowym, wspierając nauczycieli w procesie wychowawczym i dydaktycznym. Bibliotekarze urządzali wystawki okolicznościowe, organizowali szkolenia dla nauczycieli- bibliotekarzy, udzielali indywidualnego instruktażu.

Czytelnikami Biblioteki Pedagogicznej są nauczyciele, studenci, pracownicy oświaty, uczniowie szkół średnich, a także wszyscy inni dokształcający się. Klienci poszukują literatury aktualnej, dlatego biblioteka, mimo ograniczeń ekonomicznych , stara się zaspokoić ich potrzeby. Dbają o to 3 bibliotekarki, posiadające wyższe wykształcenie magisterskie z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Biblioteka jest otwarta na nowe potrzeby i inicjatywy czytelników, chce jak najlepiej im służyć.