Sprawozdanie

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

W dniach 16-17 czerwca 2016 r. odbyło się Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie. Temat konferencji brzmiał „Czytelnictwo – nowa jakość”.

Popularyzacja czytelnictwa od zawsze znajdowała się i nadal znajduje w obszarze najważniejszych zadań wszystkich bibliotek. W obliczu nowych technologii i powszechnej cyfryzacji promowanie czytelnictwa staje się wyzwaniem wymagającym poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych dróg dotarcia do przyszłych użytkowników. Konferencja odbyła się w Krakowie – mieście uniwersytetów, gdzie każdy kamień przypomina o polskiej historii, a edukacja była zawsze największą wartością. W Nowym Forum wzięli udział przedstawiciele 34 bibliotek pedagogicznych oraz 5 ośrodków i instytucji naukowych. Gości przywitała nastolatka w stroju krakowskim – przedstawicielka młodego pokolenia, które jest ważnym adresatem działań promujących czytelnictwo.

Po powitaniu gości przez dyrektora Biblioteki Annę Piotrowską, uroczystego otwarcia konferencji dokonała Agata Suszczyńska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Prowadzenie pierwszego panelu powierzono dyrektorowi jednej z najstarszych i najzasobniejszych bibliotek w Polsce – Biblioteki Jagiellońskiej – prof. dr hab. Zdzisławowi Pietrzykowi.

Inauguracyjny wykład wygłosił prof. dr hab. Jacek Wojciechowski, podkreślając, iż czytelnictwo w Polsce nie odbiega od norm europejskich. Profesor zwrócił uwagę, że specyfika czytania tekstów w Internecie osłabia percepcję, gdyż treści elektroniczne przyswajamy nieliniowo. W kształceniu i rozwoju człowieka konieczne jest głębsze przetwarzanie informacji, dlatego tradycyjna książka powinna zajmować ważne miejsce w edukacji młodego pokolenia.

Drugi referat wygłosił dr hab. Janusz Kostecki, em. Prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wystąpienie było poświęcone zagadnieniom związanym z interpretacją wyników badań Biblioteki Narodowej nad czytelnictwem.

Kolejny referat przedstawiła Sylwia Czacharowska, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, Przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych. Prelegentka postawiła kilka pytań prowokujących dyskusję, która odbyła się po zakończeniu pierwszego panelu. Wymiana poglądów toczyła się wokół zagadnień związanych z nieczytaniem oraz zmniejszającą się rolą książki w edukacji szkolnej. Przyznano, iż znaczący wpływ na zainteresowanie czytaniem ma w życiu młodego człowieka dom rodzinny i wychowanie.

Drugi panel otworzył dr hab. Andrzej Kaliszewski reprezentujący Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapraszając do wygłoszenia pierwszego referatu dr Magdalenę Wójcik z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystąpienie dotyczyło stanu badań i przykładów dobrych praktyk na promowanie czytelnictwa wdrażanych w polskich i zagranicznych bibliotekach.

W drugim referacie Aleksandra Więk z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedstawiła wybrane formy promocji czytelnictwa w bibliotece uczelnianej. Następnie głos zabrała dr Dagmara Kawoń-Noga, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, reprezentująca Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Omówiła wyniki badań na temat kultury czytelniczej nauczycieli przeprowadzonych w województwie opolskim.

W referacie „Wspomaganie do czytania” Maja Wilczewska z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim omówiła inspirujące przykłady działań na rzecz promowania literatury i kształtowania nawyków czytelniczych w swojej placówce.

Pierwszy dzień konferencji zakończył wykład Doroty Fortuny z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Poświęcony był cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej publikacji naukowych Academica.

Po obiedzie uczestnicy wzięli udział w warsztatach poświęconych wykorzystaniu teatrzyku kamishibai do zajęć z elementami bajkoterapii, oraz w warsztatach na temat promocji czytelnictwa i bibliotek poprzez gry miejskie i technologie mobilne. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja w podziemiach krakowskiego Ratusza, a po niej spektakl Teatru Ludowego, na Scenie pod Ratuszem.

 

Moderację panelu otwierającego drugi dzień konferencji powierzono prof. UWr. dr hab. Krzysztofowi Walczakowi, dyrektorowi Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Na wstępie głos zabrała Katarzyna Sendecka reprezentująca wydawnictwo Egmont i serię „Czytam sobie”, która stanowi interesującą i inspirującą akcję promującą samodzielne czytanie. Następnie referat wygłosiła dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Elżbieta Mieczkowska. Wystąpienie poświęcone było przygotowaniu kadry do promocji czytelnictwa w ramach organizacji uczącej się, jaką jest biblioteka.

Kreatywnymi pomysłami na promocję czytelnictwa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze podzieliła się jej dyrektor Marzena Szafińska-Chadała.

Dr Beata Janik reprezentująca Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie w swoim referacie omówiła przykłady promocji czytelnictwa w bibliotekach i szkołach za granicą przedstawiając ciekawe, nowatorskie pomysły inspirowania literaturą. Po tym referacie na uczestników konferencji czekała niespodzianka – występ uczniów koła teatralnego Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie. Przedstawienie „Romeo i Julia na wesoło” stanowiło doskonały przykład tego, jak wielkie dzieła mogą kształtować kreatywność i aktywność twórczą młodych ludzi.

Ostatni panel konferencji otworzyła dr hab. Maria Konopka, członek Rady Naukowej PBW w Krakowie, zapraszając uczestników do wysłuchania referatu dr Lidii Ippoldt reprezentującej Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie. Prelegentka przedstawiła kilka metod pracy z książką w przedszkolu i w klasach młodszych oraz przykłady zajęć warsztatowych propagujących książkę wśród uczniów najbardziej „opornych czytelniczo”.

Kolejny referat wygłosiła Anna Walska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, doktorantka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wystąpienie dotyczyło wykorzystania teatrzyku kamishibai jako narzędzia edukacyjnego i alternatywnej formy czytania.

Prezentację na temat IBUK Libra jako sprawdzonej technologii dla edukacji i rozwoju przedstawiła Anna Radoszewska z Wydawnictwa PWN.

Ostatni referat pt. „Przygoda z książką – warsztatem dla ucznia i nauczyciela” wygłosiły Elżbieta Rafalska i Aleksandra Kopczyńska z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. W wystąpieniu autorki przedstawiły pomysły na to, jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania, co zrobić, by praca z tekstem literackim była kreatywna.

Konferencję zamknęła dyskusja panelowa. Uczestnicy podkreślali bogactwo pomysłów i inspiracji zaprezentowanych podczas Nowego Forum. Wskazywano na istotną rolę wychowania domowego w edukacji czytelniczej oraz na duże znaczenie środowiska szkolnego. Podkreślono rolę bibliotekarzy szkolnych i polonistów w stymulowaniu zainteresowań i gustów czytelniczych młodego pokolenia.

Konferencji towarzyszyła wystawa z okazji 500-lecia ekslibrisu polskiego zorganizowana w holu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Ekspozycja przybliżała historię znaków własnościowych, począwszy od starożytności aż do czasów współczesnych. Szczególnie interesującym działem wystawy były oryginalne współczesne ekslibrisy wypożyczone przez artystów i kolekcjonerów książkowych znaków własnościowych. Motywem przewodnim wystawionych ekslibrisów była książka.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych za udział w konferencji i owocne obrady.

16 czerwca 2016

 

17 czerwca 2016

Partnerstwo Miasta Krakowa

 

01 logotyp krakow CMYK

 

 

Patronat medialny

 

  Hejnał Oświatowy Biblioteki Szkolne Online Biblioteka w Szkole  
   logo Biblioterapeuta 260px  EBP 115px wys  logo PTB 180px  
     wwwkrakowpl    

Partnerzy

 

IBUK libra Czytamsobie.pl Epideixis Media Rodzina

ZNP Kielce

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Wydawnictwo Naukowe UAM