I Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

Sprawozdanie z Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych

W dniach 16-17 czerwca 2016 r. odbyło się Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych zorganizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie. Temat konferencji brzmiał „Czytelnictwo – nowa jakość”.

Popularyzacja czytelnictwa od zawsze znajdowała się i nadal znajduje w obszarze najważniejszych zadań wszystkich bibliotek. W obliczu nowych technologii i powszechnej cyfryzacji promowanie czytelnictwa staje się wyzwaniem wymagającym poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych dróg dotarcia do przyszłych użytkowników. Konferencja odbyła się w Krakowie – mieście uniwersytetów, gdzie każdy kamień przypomina o polskiej historii, a edukacja była zawsze największą wartością. W Nowym Forum wzięli udział przedstawiciele 34 bibliotek pedagogicznych oraz 5 ośrodków i instytucji naukowych. Gości przywitała nastolatka w stroju krakowskim – przedstawicielka młodego pokolenia, które jest ważnym adresatem działań promujących czytelnictwo.

Po powitaniu gości przez dyrektora Biblioteki Annę Piotrowską, uroczystego otwarcia konferencji dokonała Agata Suszczyńska, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Prowadzenie pierwszego panelu powierzono dyrektorowi jednej z najstarszych i najzasobniejszych bibliotek w Polsce – Biblioteki Jagiellońskiej – prof. dr hab. Zdzisławowi Pietrzykowi.

Inauguracyjny wykład wygłosił prof. dr hab. Jacek Wojciechowski, podkreślając, iż czytelnictwo w Polsce nie odbiega od norm europejskich. Profesor zwrócił uwagę, że specyfika czytania tekstów w Internecie osłabia percepcję, gdyż treści elektroniczne przyswajamy nieliniowo. W kształceniu i rozwoju człowieka konieczne jest głębsze przetwarzanie informacji, dlatego tradycyjna książka powinna zajmować ważne miejsce w edukacji młodego pokolenia.

Drugi referat wygłosił dr hab. Janusz Kostecki, em. Prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wystąpienie było poświęcone zagadnieniom związanym z interpretacją wyników badań Biblioteki Narodowej nad czytelnictwem.

Kolejny referat przedstawiła Sylwia Czacharowska, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, Przewodnicząca Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych. Prelegentka postawiła kilka pytań prowokujących dyskusję, która odbyła się po zakończeniu pierwszego panelu. Wymiana poglądów toczyła się wokół zagadnień związanych z nieczytaniem oraz zmniejszającą się rolą książki w edukacji szkolnej. Przyznano, iż znaczący wpływ na zainteresowanie czytaniem ma w życiu młodego człowieka dom rodzinny i wychowanie.

Drugi panel otworzył dr hab. Andrzej Kaliszewski reprezentujący Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, zapraszając do wygłoszenia pierwszego referatu dr Magdalenę Wójcik z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wystąpienie dotyczyło stanu badań i przykładów dobrych praktyk na promowanie czytelnictwa wdrażanych w polskich i zagranicznych bibliotekach.

W drugim referacie Aleksandra Więk z Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedstawiła wybrane formy promocji czytelnictwa w bibliotece uczelnianej. Następnie głos zabrała dr Dagmara Kawoń-Noga, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, reprezentująca Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Omówiła wyniki badań na temat kultury czytelniczej nauczycieli przeprowadzonych w województwie opolskim.

W referacie „Wspomaganie do czytania” Maja Wilczewska z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Biblioteki Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim omówiła inspirujące przykłady działań na rzecz promowania literatury i kształtowania nawyków czytelniczych w swojej placówce.

Pierwszy dzień konferencji zakończył wykład Doroty Fortuny z Biblioteki Narodowej w Warszawie. Poświęcony był cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej publikacji naukowych Academica.

Po obiedzie uczestnicy wzięli udział w warsztatach poświęconych wykorzystaniu teatrzyku kamishibai do zajęć z elementami bajkoterapii, oraz w warsztatach na temat promocji czytelnictwa i bibliotek poprzez gry miejskie i technologie mobilne. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja w podziemiach krakowskiego Ratusza, a po niej spektakl Teatru Ludowego, na Scenie pod Ratuszem.

 

Moderację panelu otwierającego drugi dzień konferencji powierzono prof. UWr. dr hab. Krzysztofowi Walczakowi, dyrektorowi Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu. Na wstępie głos zabrała Katarzyna Sendecka reprezentująca wydawnictwo Egmont i serię „Czytam sobie”, która stanowi interesującą i inspirującą akcję promującą samodzielne czytanie. Następnie referat wygłosiła dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Elżbieta Mieczkowska. Wystąpienie poświęcone było przygotowaniu kadry do promocji czytelnictwa w ramach organizacji uczącej się, jaką jest biblioteka.

Kreatywnymi pomysłami na promocję czytelnictwa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Zielonej Górze podzieliła się jej dyrektor Marzena Szafińska-Chadała.

Dr Beata Janik reprezentująca Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Krakowie w swoim referacie omówiła przykłady promocji czytelnictwa w bibliotekach i szkołach za granicą przedstawiając ciekawe, nowatorskie pomysły inspirowania literaturą. Po tym referacie na uczestników konferencji czekała niespodzianka – występ uczniów koła teatralnego Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie. Przedstawienie „Romeo i Julia na wesoło” stanowiło doskonały przykład tego, jak wielkie dzieła mogą kształtować kreatywność i aktywność twórczą młodych ludzi.

Ostatni panel konferencji otworzyła dr hab. Maria Konopka, członek Rady Naukowej PBW w Krakowie, zapraszając uczestników do wysłuchania referatu dr Lidii Ippoldt reprezentującej Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie. Prelegentka przedstawiła kilka metod pracy z książką w przedszkolu i w klasach młodszych oraz przykłady zajęć warsztatowych propagujących książkę wśród uczniów najbardziej „opornych czytelniczo”.

Kolejny referat wygłosiła Anna Walska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, doktorantka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Wystąpienie dotyczyło wykorzystania teatrzyku kamishibai jako narzędzia edukacyjnego i alternatywnej formy czytania.

Prezentację na temat IBUK Libra jako sprawdzonej technologii dla edukacji i rozwoju przedstawiła Anna Radoszewska z Wydawnictwa PWN.

Ostatni referat pt. „Przygoda z książką – warsztatem dla ucznia i nauczyciela” wygłosiły Elżbieta Rafalska i Aleksandra Kopczyńska z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. W wystąpieniu autorki przedstawiły pomysły na to, jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania, co zrobić, by praca z tekstem literackim była kreatywna.

Konferencję zamknęła dyskusja panelowa. Uczestnicy podkreślali bogactwo pomysłów i inspiracji zaprezentowanych podczas Nowego Forum. Wskazywano na istotną rolę wychowania domowego w edukacji czytelniczej oraz na duże znaczenie środowiska szkolnego. Podkreślono rolę bibliotekarzy szkolnych i polonistów w stymulowaniu zainteresowań i gustów czytelniczych młodego pokolenia.

Konferencji towarzyszyła wystawa z okazji 500-lecia ekslibrisu polskiego zorganizowana w holu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. Ekspozycja przybliżała historię znaków własnościowych, począwszy od starożytności aż do czasów współczesnych. Szczególnie interesującym działem wystawy były oryginalne współczesne ekslibrisy wypożyczone przez artystów i kolekcjonerów książkowych znaków własnościowych. Motywem przewodnim wystawionych ekslibrisów była książka.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych za udział w konferencji i owocne obrady.

16 czerwca 2016

 

17 czerwca 2016

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP
Slider
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

2021 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.