Zamówienia publiczne

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Numer sprawy: WOA-271-2/18

Kraków, dn. 11.05.2018r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM- w budynku przy ul. Żeromskiego 9 w Myślenicach.

 

Termin składania ofert upływa 26.05.2018r. godz. 08:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY z dnia 28.05.2018r. » [.docx, 27KB]

Ogłoszenie Nr 557235-N-2018 z dnia 11.05.2018r. » [.docx, 32KB]

SWIZ wraz z załącznikami » [.doc, 590KB]

 

Dokumentacja projektowa » [.zip, 16 049KB]

Pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie Nr 452 /2018 » [.pdf, 1 848KB]

Program Prac Konserwatorskich » [.pdf, 2 315KB]

Przedmiar robót » [.pdf, 373KB]

STWiORB » [.docx, 451KB]

INFORMACJA Z OTWRCIA OFERT » [.docx, 24KB]

 


Numer sprawy: WOA-271-1/18

Kraków, dn. 30.04.2018r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM.

 

Termin składania ofert upływa 15.05.2018r. godz. 12:00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY z dnia 17.05.2018r. » [.docx, 27KB]

Do pobrania:

Ogłoszenie Nr 552816-N-2018 z dnia 30.04.2018r. » [.docx, 38KB]

SWIZ wraz z załącznikami » [.doc, 627KB]

Dokumentacja projektowa:

Zał. nr 8a- dla części nr 1- filia PBW w Wadowicach » [.zip, 11 948KB]

Zał. nr 8b- dlaczęści nr 2- filia PBW w Chrzanowie » [.zip, 10 808KB]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 500101710-N-2018 z dnia 09-05-2018 r. » [.docx, 16KB]

INFORMACJA Z OTWRCIA OFERT » [.docx, 21KB]