Sprawozdanie

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

W dniach 18-19 czerwca 2015 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie odbyło się III Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych "Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej – klient wyróżniony".

Organizatorem, podobnie jak w zeszłym roku, była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja we współpracy z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

W konferencji na temat znaczenia bibliotek pedagogicznych w pracy szkoły wzięło udział ponad 80 osób (nauczyciele bibliotekarze bibliotek pedagogicznych i szkolnych, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych interesujących się bibliotekoznawstwem, szkolnictwem, edukacją i szeroko rozumianą pedagogiką), które przybyły do Krakowa z 34 miejscowości z całej Polski.

Konferencję otworzyła mgr Wanda Dudek, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie wraz z dr. Michałem Rogożem, Dyrektorem Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Swoją obecnością zaszczycił nas Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, który podkreślił ważną rolę społeczną i kulturową bibliotek oraz przedstawił założenia projektu Małopolskiego Centrum Dydaktyki Cyfrowej, w którym ma uczestniczyć m.in. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie.

Przed rozpoczęciem obrad Kinga Zyskowska z Fundacji Legalna Kultura przybliżyła zebranym główne założenia projektu skierowanego do bibliotek pt. "Kultura Na Widoku".

Konferencja została podzielona na cztery panele. Panel pierwszy był moderowany przez dr. hab. Andrzeja Kaliszewskiego z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ewolucję pojęcia nauczyciel-klient bibliotek pedagogicznych w świetle aktów prawnych przedstawiła dr Agnieszka Fluda-Krokos z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dr Sławomir Iwasiów z Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie mówił o roli bibliotek w koncepcji pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej. Dr Agnieszka Fluda-Krokos odczytała referat "Coaching w pracy bibliotekarza" nieobecnej na konferencji Pauliny Knapik z Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wystąpienie Dyrektora Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie Sylwii Czacharowskiej dotyczyło dynamiki przemian bibliotek pedagogicznych na przestrzeni lat. Pierwszy panel zakończył referat dr Dagmary Kawoń-Noga z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, która omówiła działalność Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu na rzecz szkoły, ucznia i nauczyciela na przykładzie wybranych inicjatyw edukacyjno-kulturalnych.

W dyskusji panelowej poruszano temat specjalistycznego charakteru bibliotek pedagogicznych ukierunkowanego na działania wspierające pracę nauczycieli (nie pokrywającego się ze statystykami czytelniczymi). Zauważono konieczność bliższej współpracy bibliotek pedagogicznych z bibliotekami publicznymi.

Drugi panel poprowadził prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej. Dr Sabina Kwiecień z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przedstawiła wyniki badań dotyczących zagadnienia - czego nauczyciel oczekuje od biblioteki pedagogicznej? Konkretne działania serwisu E-Pedagogiczna SBP na rzecz wspomagania szkół i bibliotek zaprezentowały Agata Arkabus i Anna Płusa z Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Grażyna Leonowicz, Wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, objaśniła założenia projektu "Analiza Funkcjonowania Bibliotek". Cele i zadania ogólnopolskiej sieci bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych omówiła Elżbieta Mieczkowska z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Ostatni referat dotyczył innowacyjnych narzędzi prezentacji i publikacji treści (Prezi, Scribus, Platforma Issuu) - do wykorzystywania nowoczesnych, bezpłatnych aplikacji w pracy nauczyciela bibliotekarza przekonywała Wioletta Jednaka z Ogólnopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.

Dopełnieniem obrad było zwiedzanie Biblioteki Głównej AGH oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Uroczysta kolacja na barce w zakolu Wisły z widokiem na Wawel była okazją do rozmów i integracji uczestników konferencji.

 

W drugim dniu Forum zaprezentowano przykłady dotychczasowych dobrych praktyk, nowoczesne formy współpracy ze środowiskiem oświatowym oraz ciekawe, nowatorskie działania i rozwiązania w bibliotekach pedagogicznych.

Pierwszy panel poprowadziła dr hab. prof. UP Grażyna Wrona z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rolę i zadania biblioteki pedagogicznej w nowoczesnych formach wspomagania pracy nauczyciela na przykładzie dobrych praktyk Książnicy Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu omówiły Małgorzata Kołodziej i Marianna Marciniak. Wyjątkowe zainteresowanie wzbudziła Elżbieta Mieczkowska, która przedstawiła pierwsze kroki w realizacji zadań z zakresu wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli na przykładzie Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu. Hanna Okońska i Joanna Łazicka za pomocą interesującej prezentacji pokazały zebranym formy wspierania pracy dydaktycznej nauczycieli w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej w Olsztynie. Jolanta Betkowska podzieliła się doświadczeniami z pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku, a szczególnie działalności na rzecz szkół. Dr Lidia Ippoldt w swoim referacie przybliżyła środowisko oświatowe Gminy Skawina i formy jego wspierania przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie.

Ostatni panel moderowała dr hab. prof. UP Maria Konopka – członek Rady Naukowej Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie. O rozwoju osobistym nauczyciela mówiła dr hab. prof. UJ Krystyna Ablewicz, przedstawiając teorie i książki, które pomagają "działać". Małgorzata Wojnarowska z Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie w swojej prezentacji skupiła się na konieczności współpracy doradców metodycznych i nauczycieli bibliotekarzy w obliczu nowych zadań organizowania i wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Agnieszka Miśkiewicz, Prezes krakowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, zreferowała zagadnienie wspierania uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na przykładzie wspólnych działań podejmowanych z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie. Anna Walska z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie zaprezentowała możliwości wykorzystania terapeutycznych wartości literatury w pracy nauczyciela z dziećmi i młodzieżą na przykładzie zrealizowanych w Bibliotece zajęć autorskich.

Na zakończenie konferencji uczestnicy obrad wyrazili zadowolenie, że III Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych było okazją do podjęcia tak ważnego dla bibliotek pedagogicznych tematu, jakim jest proces doskonalenia pracy szkół i nauczycieli w kontekście rozporządzenia MEN z 28 lutego 2013 r. Wspomniano również o niepokojach i obawach, które nurtują środowisko nauczycieli bibliotekarzy w związku z realizacją nowych zadań. Interesująca i inspirująca do nowych działań była wymiana doświadczeń i pomysłów realizowanych w różnych zakątkach Polski.

Do prezentowanych propozycji i rozwiązań będzie można sięgnąć w planowanej publikacji pokonferencyjnej, zawierającej wystąpienia uczestników.

Mamy nadzieję, że wygłoszone referaty, dyskusje oraz rozmowy rozszerzyły Państwa wiedzę na temat różnorodnych form wspomagania szkół, a uczestnictwo w III Forum zaowocuje jeszcze bogatszą ofertą dla nauczycieli, którzy zawsze byli i będą klientami wyróżnionymi w bibliotekach pedagogicznych.

 

Podczas konferencji swoją ofertę prezentowały wydawnictwa Epideixis, Harmonia (księgarnia logopedyczno-edukacyjna ANWI) oraz Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Fundacja Legalna Kultura (projekt "Kultura Na Widoku").

 

Zobacz galerię...

1. dzień - 18 czerwca 2015 r.

2. dzień - 19 czerwca 2015 r.

III Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych, 18 czerwca 2015 r.

III Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych, 19 czerwca 2015 r.

Patronat honorowy

Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego JM Rektor prof. dr hab. Michał Śliwa

Małopolska

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Ośrodek Rozwoju Edukacji Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 

 

Partnerstwo Miasta Krakowa

nowy logotyp krakow

 

Patronat medialny

Lustro Biblioteki   Biblioteka w Szkole  ebp 170px szer
Hejnał Oświatowy Czasopismo N@uczyciel www krakow pl