III Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

Image is not available
Image is not available
Partnerstwo miasta Krakowa
Image is not available
Image is not available
Image is not available

MAREK SOWA
Marszałek Województwa Małopolskiego

Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

     Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zapraszają na:

III Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych,

które odbędzie się

w dniach 18–19 czerwca 2015 r.

Temat konferencji brzmi:

„Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej – klient wyróżniony”.

     Obok troski o dobre podręczniki, programy nauczania i właściwą organizację systemu szkolnego, niezwykle ważną pozycję w hierarchii zadań oświatowych zajmuje problematyka kształcenia i doskonalenia pracy nauczyciela. To nauczyciel – jego kompetencje i osobowość – mają bezpośredni wpływ na wiedzę i moralność młodych pokoleń. Na nauczycielu spoczywa ogromna odpowiedzialność i poważne zadania.

     Biblioteki pedagogiczne zostały utworzone dla nauczycieli i w całej swej historii służą przede wszystkim tej grupie odbiorców. Zmieniająca się w szybkim tempie rzeczywistość stawia przed nauczycielami i ich bibliotekami coraz to nowe wyzwania. Rozporządzenie MEN z 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 369) nakłada na biblioteki obowiązek organizowania i wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dotychczasowe wspieranie środowiska oświatowego przekształci się zatem w celowe, zaplanowane działanie, nakierowane na określony rezultat. Pragniemy, aby III Forum stało się okazją do zaprezentowania przykładów dotychczasowych dobrych praktyk, nowoczesnych form współpracy ze środowiskiem oświatowym oraz ciekawych, nowatorskich działań i rozwiązań. Ufamy, że wygłoszone referaty rozszerzą naszą wiedzę na temat różnorodnych form wspomagania, a spotkanie zaowocuje wypracowaniem bogatej oferty w tym obszarze.

     Do udziału zapraszamy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych interesujących się szkolnictwem, edukacją i szeroko rozumianą pedagogiką (uniwersytety, instytuty), ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracowników bibliotek pedagogicznych i szkolnych oraz nauczycieli. Obrady chcielibyśmy skupić wokół następujących zagadnień:

  • nowoczesne formy działań biblioteki pedagogicznej wspierające rozwój nauczyciela i placówki oświatowej,
  • działalność biblioteki pedagogicznej w lokalnym środowisku oświatowym,
  • oczekiwania użytkowników wobec bibliotek pedagogicznych (m.in. proces doskonalenia pracy szkół i nauczycieli),
  • współpraca z poradniami i placówkami doskonalenia w zakresie zaspokajania potrzeb nauczycieli,
  • sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli,
  • wykorzystanie narzędzi TIK w pracy z uczniami,
  • innowacyjne formy pracy w bibliotece pedagogicznej.

     Zapraszamy zatem po raz trzeci do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, gdzie wspólnie podejmiemy dyskusje i próby wskazania nauczycielowi, jak ważnym jest dla nas klientem i jaką ofertę, wychodzącą naprzeciwko jego potrzeb, posiadamy i możemy zaproponować.

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

2021 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.