Filia w Olkuszu

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Filia w OlkuszuOlkusz, 32-300

ul. Kazimierza Wielkiego 43

Telefon: (32) 643 13 84

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa: 8.00–17.00

wtorek, czwartek, piątek: 8.00–15.00

sobota (I i III w miesiącu): 9.00–14.00

 

Kierownik: mgr Halina Świtlicka

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

http://pedagogiczna.olkusz.pl

 

Trochę historii

Biblioteka Pedagogiczna w Olkuszu została powołana do swej działalności jako jedna z dziewięciu bibliotek w województwie krakowskim w roku 1951. Nadzór merytoryczny przyjęła na siebie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie.
Jej zalążkiem było 1049 książek Biblioteki Inspektoratu Szkolnego w Olkuszu. W pierwszych latach funkcjonowania biblioteka nie posiadała własnego lokalu, skromny księgozbiór mieścił się w kilku szafach, w jednym pomieszczeniu, w budynku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej.
Po usilnych zabiegach w 1970 roku Biblioteka została przeniesiona do budynku ZNP w Olkuszu. W związku z reformą terenowych organów administracji w 1975 roku ( likwidacja powiatów, zmiana granic województw) Olkusz z częścią powiatu został włączony do woj. Katowickiego, a Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa stała się Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach.
Rok 1999 to kolejna zmiana województwa – 22 lutego nastąpiło oficjalne przekazanie Filii w Olkuszu Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie.

Zbiory Biblioteki

Księgozbiór Biblioteki to książki wydane po 1945 roku, kompletowane drogą zakupów i darów.
Zgodnie z zadaniami biblioteki pedagogicznej i naukowej, gromadzimy w szczególności dzieła z:
-pedagogiki i nauk pokrewnych
-bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
-publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin
-literaturę piękną i dzieła klasyki światowej
-programy szkolne
-wydawnictwa ogólnoinformacyjne

Ważną pozycję w zbiorach stanowią czasopisma z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, metodyki nauczania, bibliotekarstwa, socjologii, kultury, polityki.

Działalność informacyjno-bibliograficzna

 • Biblioteka prowadzi kartotekę zagadnieniową, która gromadzi artykuły z czasopism z następujących dziedzin: pedagogika, historia literatury polskiej i obcej, bibliotekoznawstwo, współczesne zagadnienia, polityczno-gospodarcze, regionalizm, scenariusze i montaże

 • Biblioteka gromadzi oraz sama opracowuje zestawienia bibliograficzne, które są na bieżąco aktualizowane.

 • Pracownicy służą pomocą wszystkim czytelnikom korzystającym z usług Biblioteki w poszukiwaniu literatury na wybrany temat, w sporządzaniu tematycznych zestawień bibliograficznych oraz w organizacji lekcji bibliotecznych.

 • Od 2006 roku działa w Bibliotece Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Są to cztery stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, z którego mogą bezpłatnie korzystać nasi czytelnicy.

Współpraca ze środowiskiem

Od 2001 roku w Bibliotece działa Zespół Samokształceniowy Nauczycieli – Bibliotekarzy Powiatu Olkuskiego. Jego członkowie raz w miesiącu spotykają się na szkoleniu w naszej placówce. Wspólne z z bibliotekarzami działającymi w Zespole, Biblioteka organizuje powiatowe konkursy czytelnicze i wystawy.
Współpracujemy również z Klubem Literackim działającym przy MOK w Olkuszu, organizując spotkania autorskie dla bibliotekarzy. Jest to cykl spotkań pod tytułem „Duety poetyckie”,a zaproszeni goście to rodzimi twórcy, poeci, malarze.