Ikonki
KSIĄŻKI ONLINE
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI
OFERTA EDUKACYJNA

Projekt Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej realizowany w latach 2015-2022

Cztery logotypy, od lewej: Fundusze Europejskie - Program Regionalny; Rzeczpospolita Polska; Małopolska; Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja prowadzi prace termomodernizacyjne budynków w dwóch lokalizacjach: w Krakowie al. Marszałka F. Focha 39 Pawilon C oraz w Filii w Myślenicach ul. Żeromskiego 9. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

 

Cel szczegółowy całego projektu – wzrost komfortu cieplnego, obniżenie kosztów ogrzewania, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery, wzrost efektywności energetycznej.

W ramach zadania przeprowadzana jest kompleksowa modernizacja systemu grzewczego, wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, zastosowanie przygrzejnikowych zaworów termostatycznych oraz regulacyjnych, wymiana drzwi zewnętrznych i oświetlenia wraz z czujnikami ruchu. W Budynku Filii w Myślenicach dodatkowo zostaną docieplone ściany wewnętrzne oraz strop pod dachem, zostanie wymieniona instalacja elektryczna umożliwiająca modernizację oświetlenia oraz zostanie wybudowana nowoczesna kotłownia gazowa na poddaszu wraz z przyłączem do budynku. Modernizacja energetyczna budynków przyczyni się do zredukowania użycia energii i obniżenia emisji dwutlenku węgla.

Umowy realizowane są w ramach 4 OŚ PRIORYTETOWA RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Regionalna Polityka Energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – Inwestycje regionalne. Typ projektu A „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” zgodnie z Projektem pn. ,,Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” nr RPMP.04.03.03-12-1165/17, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Szacowana całkowita wartość inwestycji 1 412 699 zł zaangażowanie środków UE stanowi kwotę o wartości 1 051 077 zł.

Modernizacja była poprzedzona audytami energetycznymi.

Pozycje
Kalendarz wydarzeń
Jubileusz - 100 lat PBW
Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych
Biblioteka poleca
Materiały dydaktyczne
Otwarte Zasoby Edukacyjne
Wystawy
Gry planszowe
Poradnik Na Focha
Linki

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

© 2022 PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.