Filia w Nowej Hucie

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Filia w Nowej HucieKraków, 31-858

os. Kościuszkowskie 2a

Telefon: (12) 644 00 09

 

Godziny otwarcia:

poniedzialek, środa, piątek: 11.00–18.00

wtorek, czwartek: 8.30–15.00

sobota: nieczynne

 

Kierownik: mgr Aldona Kruk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Historia

W 1971 roku na terenie największej dzielnicy Krakowa – w Nowej Hucie została powołana jako jedyna w swojej specjalności Dzielnicowa Biblioteka Pedagogiczna, utrzymywana do 1992 roku z funduszy przeznaczonych na rozwój oświaty w Dzielnicy. Od chwili powstania podlega ona merytorycznie – a od 1993 roku również finansowo Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie. W latach 1971 – 1990 biblioteka zajmowała pomieszczenia najpierw w Szkole Podstawowej na osiedlu Handlowym, następnie w Szkole Podstawowej nr 83 na osiedlu Willowym. W latach 1991-2017 biblioteka funkcjonowała w budynku na osiedlu Szkolnym 22, gdzie zajmowała lokal dwupoziomowy o powierzchni około 500 m2. Od października 2017 roku biblioteka działa na os. Kościuszkowskim 2 A, w budynku dawnego Zespołu Szkół Zawodowych "Budostal".

 

Zbiory

Obecnie księgozbiór biblioteki liczy ponad 41 tysięcy woluminów. W doborze księgozbioru szczególny nacisk kładzie się na piśmiennictwo pedagogiczne, literaturę psychologiczną, nauki społeczne, humanistyczne. Z nowych nabytków sporządza się listę nowości, która wywieszona obok okienka w wypożyczalni informuje czytelnika o aktualnie zakupionych pozycjach.
Z księgozbioru podręcznego, czasopism bieżących i archiwalnych zasadniczo korzysta się na miejscu w czytelni, jednak na prośbę czytelników niektóre pozycje wypożyczane są do domu na noc, na weekend oraz na dni świąteczne.
Ważną pozycję w zbiorach biblioteki stanowią czasopisma. Filia jest jedyną placówką oświatową w Nowej Hucie, która posiada duży zbiór archiwalnej prasy pedagogicznej (od lat sześćdziesiątych), jak również prenumeruje i udostępnia wiele tytułów czasopism pedagogicznych, metodycznych, społeczno-politycznych, przeznaczonych dla nauczycieli szkół i przedszkoli (obecnie 37 tytułów).

Jest to biblioteka, gdzie książki wypożyczane są „od ręki”. Czytelnik czeka kilka minut na realizację zamówienia. Zapisywanie do biblioteki, wypożyczanie książek lub przyjmowanie rewersów są okazją do osobistych kontaktów bibliotekarza z czytelnikiem, okazją do rozwijania jego umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji dostępnych w bibliotece. Indywidualna praca z czytelnikiem pozwala mu prawidłowo korzystać z zasobów biblioteki, nabyć wiadomości z organizowania pracy samokształceniowej, z rozwiązywania problemów zarówno w nauce, pracy zawodowej, czy naukowej, uwrażliwia na podstawowe elementy kultury czytelniczej, takie jak potrzeby i motywy czytania, przekonanie o wartości czytania, określone wybory czytelnicze.

 

Działalność informacyjno-bibliograficzna

Warsztat informacyjno-bibliograficzny dostępny w placówce dostosowany jest do potrzeb środowiska oświatowego. Gromadzona na przestrzeni lat kartoteka zagadnieniowa (obecnie 690 haseł) stanowi podstawę dla poszukujących materiałów do prac dyplomowych, magisterskich, czy do referatów na konferencje rad pedagogicznych. Kartoteka zagadnieniowa z czasopism jak i inne składniki warsztatu informacyjno-bibliograficznego cieszą się dużą popularnością wśród czytelników, ułatwiając drogę do poszukiwanych opracowań.
Pracownicy biblioteki otaczają swoich czytelników opieka merytoryczną, udzielają każdemu użytkownikowi niezbędnych wiadomości, jak korzystać z pomocy bibliotecznych, pomagają w doborze odpowiednich materiałów lekturowych, udzielają porad bibliograficznych i bibliotecznych stosownie do potrzeb zainteresowanych. Czytelnicy mogą telefonicznie zamawiać książki, sprawdzać, czy szukane przez nich tytuły znajdują się w księgozbiorze placówki, jak i przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych pozycji.
W gablotach wystawowych usytuowanych na terenie biblioteki pracownicy wykorzystując zasoby biblioteczne przygotowują okolicznościowe, tematyczne wystawy, także wystawki nowości pedagogicznych.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Krakowie – Nowej Hucie poprzez swój księgozbiór jak i rozbudowany warsztat informacyjno-bibliograficzny stara się zaspokoić potrzeby edukacyjne nie tylko środowiska oświatowego ale także innych grup zawodowych, dla których informacja pedagogiczna jest nieodzownym elementem pracy lub indywidualnych zainteresowań.