Rada Naukowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uchwałą Rady Ministrów z 20 sierpnia 1968 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie zyskała status biblioteki naukowej. Wykaz bibliotek naukowych określa rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz.U.2016.137 z poźn. zm.).

Jak wynika z art. 21 ust. 1 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.2018.574 z późn. zm.), biblioteki naukowe:

  • służą potrzebom nauki i kształcenia, zapewniając dostęp do materiałów bibliotecznych i zasobów informacyjnych niezbędnych do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierających wyniki badań naukowych;
  • prowadzą działalność naukowo-badawczą w zakresie bibliotekoznawstwa i dziedzin pokrewnych, a także w zakresie obsługiwanych przez nie dziedzin nauki.

27 marca 2012 roku powołana została Rada Naukowa Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jako organ inicjujący, opiniotwórczy i doradczy w zakresie działalności naukowej. Do zadań Rady Naukowej należy inicjowanie i opiniowanie programów naukowo-badawczych, planów wydawniczych i zasad współdziałania z innymi instytucjami naukowymi. Członkowie Rady Naukowej powoływani są na 4-letnią kadencję, zbierają się na posiedzeniu przynajmniej raz w roku.

W skład Rady Naukowej powołanej na okres od 27 września 2016 do 26 września 2020 r. wchodzą:

dr hab. Małgorzata Kaliszewska prof. Uniwersytetu J. Kochanowskiego

dr hab. Andrzej Kaliszewski prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr hab. Magdalena Wójcik prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego

dr Stanisław Dziedzic – Dyrektor Biblioteki „Kraków”

dr Agnieszka Fluda-Krokos – Uniwersytet Pedagogiczny, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

dr Sabina Kwiecień – Uniwersytet Pedagogiczny

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.