Filia w Oświęcimiu

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Filia w OświęcimiuOświęcim, 32-600

ul. Bema 4

Telefon: (33) 842 45 93

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 11.00–18.00

środa: 8.00–15.00

sobota: 8.00–15.00

 

Kierownik: mgr Małgorzata Bzibziak

http://pbw.oswiecim.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

e-mail 2: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

   Biblioteka Pedagogiczna w Oświęcimiu powstała w 1956 r. Jest biblioteką specjalną o uniwersalnym księgozbiorze, obsługującą określone kategorie użytkowników. Działalność biblioteki i profil jej zbiorów ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb osób związanych zawodowo z oświatą, bądź kształcących się. Ze zbiorów biblioteki korzystają nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli, pracownicy placówek oświatowych i wychowawczych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczyciele akademiccy, maturzyści i słuchacze szkół pomaturalnych oraz studenci.

Księgozbiór Biblioteki liczy ponad 37.800 woluminów książek oraz 2.200 tomów czasopism pedagogicznych, metodycznych i kulturalno-społecznych. W bieżącej prenumeracie znajduje się obecnie ponad 40 tytułów.
Korzystanie z księgozbioru Biblioteki umożliwia wciąż rozbudowywany i doskonalony warsztat informacyjno-wyszukiwawczy, który tworzą katalogi (alfabetyczny, przedmiotowy, czasopism) i kartoteki (zagadnieniowa, osobowa, recenzji, zestawień tematycznych, regionaliów oświatowych oraz o Unii Europejskiej).

W Bibliotece znajduje się także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz edukacyjnych programów multimedialnych.
Od początku istnienia biblioteki jej głównym zadaniem jest nie tylko udostępnianie zbiorów, ale również ich gromadzenie, opracowywanie, działalność informacyjno-bibliograficzna, prowadzenie działalności popularyzatorskiej i dydaktycznej dla nauczycieli, studentów i uczniów oraz współpraca ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli. Biblioteka prowadzi lekcje biblioteczne, zajęcia warsztatowe dla nauczycieli bibliotekarzy,  konkursy, np. organizowany od 5 lat Konkurs na Najlepszą Gazetkę Szkolną.