I Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

Wskazówki dla autorów referatów

1.  Tekst dostarczony do druku powinien mieć objętość do 20 s. formatu A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami - 1,5.

Ostateczny termin dostarczenia (przesłanie wersji w programie tekstowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) mija dnia  15.09.2016 r.

2.  Autorstwo - imię i nazwisko autora (autorów) wraz z podaniem afiliacji.

3.  Przypisy na dole strony (wstawiane poprzez funkcję 'wstaw przypis'):

 • książka: G. Gmiterek, Biblioteka 2.0, Warszawa 2012, s. 75.
 • artykuł z pracy zbiorowej: Z. Skwarnicka, Katalog rzeczowy - metodyka i wykorzystanie, [w:] 40 lat pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie 1922-1962, praca zbiorowa, Kraków 1963, s. 56-60.
 • artykuł z czasopisma: B. Kocowski, Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków, „Przegląd Biblioteczny" 1951, z. 1/2, s. 72-84,
 • strona internetowa: Historia - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie [dostęp on-line: http://www.pbw.edu.pl/o-nas/historia; 15 lutego 2012 r.].

4.  Cytaty - kursywą wraz z podaniem źródła (opis jak powyżej).

5.  Ilustracje (zdjęcia, wykresy) podpisane poniżej według formatu:

 • tabela: Tab. 1., Tab. 2. itd.,
 • ilustracje: Il. 1., Il. 2. itd.,
 • fotografie: Fot. 1., Fot. 2. itd.

6.  Wymagania szczegółowe:

 • tytuły książek i artykułów w tekście - kursywa,
 • tytuły czasopism - cudzysłów,
 • wyrażenia zapożyczone - kursywa,
 • imiona i nazwiska: pierwsze podanie - pełne imię i nazwisko, kolejne podanie - inicjał imienia i nazwisko,
 • odsyłacze do dzieł cytowanych: Tamże - do dzieła cytowanego w przypisie wyżej, np.:

– tytuły książek i artykułów w tekście - kursywa,

– tytuły czasopism - cudzysłów,

– wyrażenia zapożyczone - kursywa,

– imiona i nazwiska: pierwsze podanie – pełne imię i nazwisko, kolejne podanie - inicjał imienia i nazwisko,

– odsyłacze do dzieł cytowanych: Tamże - do dzieła cytowanego w przypisie wyżej, np.:

♦ U. Paszkiewicz, Z warsztatu badań proweniencyjnych. Wybrane znaki własnościowe księgozbiorów prywatnych na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, „Roczniki Biblioteczne” 2004, R. 48, s. 107-127.
♦ Tamże, s. 107-108.

lub: inicjał imienia i nazwisko oraz strona, jeśli jest tylko jedno dzieło danego autora lub inicjał imienia i nazwisko oraz początek tytułu i strona, gdy jest więcej niż jedno dzieło danego autora, np.

♦ przypis 2: S. Wisłocka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie. Rys historyczny, w: 40 lat pracy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, Kraków 1963, s. 7-16
♦ przypis 10: S. Wisłocka, s. 9.

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

© 2022 PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.