Zaproszenie

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

     Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ma zaszczyt zaprosić na

Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych,

które odbędzie się

w dniach 16–17 czerwca 2016 r.

w siedzibie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.

Temat konferencji brzmi:

Czytelnictwo - nowa jakość.

 

     Zgodnie z koncepcją Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 stycznia 2016 r. biblioteki pedagogiczne poszerzają swój zakres działań, pełniąc rolę placówek organizujących i prowadzących wspomaganie szkół i placówek z uwzględnieniem polityki oświatowej państwa oraz wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego.

     Nowe Forum będzie miejscem spotkań nauczycieli, bibliotekarzy, przedstawicieli instytucji kultury, szeroko rozumianego środowiska oświatowego i naukowego, a w szczególności specjalistów i ekspertów z dziedziny pedagogiki, socjologii, psychologii i bibliotekoznawstwa.

     Nowe Forum będzie promować wszelkie formy współpracy i działań w partnerstwie na rzecz podnoszenia jakości oświaty. Będzie miejscem do wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk.

     Tegoroczny temat Forum jest okazją do spotkania wszystkich, dla których czytanie jest przedmiotem szczególnej troski i uwagi.

     Lata 2016–2020 zostały objęte projektem „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

     Za promocję czytelnictwa jesteśmy odpowiedzialni wszyscy, zwłaszcza przedstawiciele szkolnictwa poszczególnych szczebli oraz pracownicy bibliotek. Znaczącą rolę pełni w tym względzie biblioteka pedagogiczna jako placówka oświatowa. To na nas spoczywa odpowiedzialna rola edukowania przez literaturę. Biblioteki pedagogiczne zawsze aktywnie włączały się w promocję czytelnictwa, stąd posiadają wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Podczas Forum zapraszamy do podzielenia się wiedzą, pomysłami i dokonaniami w obszarze nam najbliższym – promowaniu książki. Jeśli nie zaszczepimy w dzieciach miłości do literatury, to jako dorośli nie będą czytać. Biblioteki pedagogiczne od lat goszczą najmłodszych, organizują zajęcia, warsztaty i imprezy dla przedszkolaków i uczniów. Odkrywają przed młodymi ludźmi uroki słowa pisanego, inspirują do zgłębiania tajników świata, zachwycają literaturą piękną czy podróżniczą. Ponadto organizują konkursy literackie, recytatorskie, wystawy, parady postaci z bajek i inne zajęcia edukacyjne. Pedagogom zaś dostarczają fachowej literatury oraz wspierają w działaniach dydaktyczno-wychowawczych. Oprócz stosowania tradycyjnych form i metod, sięgają także po nowoczesne narzędzia i nośniki treści – audiobooki, e-booki, czytniki, tablety i smartfony.

     Młode pokolenie poznaje świat inaczej – pokażmy, że w świecie cyfrowym jest także miejsce dla książek. Do udziału w spotkaniu zachęcamy zarówno bibliotekarzy-praktyków, jak i bibliologów, pedagogów oraz specjalistów wszystkich dziedzin, dla których książka, a w szczególności zagadnienia związane z czytelnictwem i edukacją stanowią podstawę do działań i badań.

Zapraszamy do Krakowa!

Organizatorzy

Partnerstwo Miasta Krakowa

 

01 logotyp krakow CMYK

 

 

Patronat medialny

 

  Hejnał Oświatowy Biblioteki Szkolne Online Biblioteka w Szkole  
   logo Biblioterapeuta 260px  EBP 115px wys  logo PTB 180px  
     wwwkrakowpl    

Partnerzy

 

IBUK libra Czytamsobie.pl Epideixis Media Rodzina

ZNP Kielce

Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP

Wydawnictwo Naukowe UAM