Linki

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

BIBLIOTEKI

Biblioteka Narodowa www.bn.org.pl

Biblioteka Jagiellońska www.bj.uj.edu.pl

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego www.wsp.krakow.pl/biblio

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie www.biblioteka.pau.krakow.pl

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie www.wbp.krakow.pl

Biblioteka Kraków www.biblioteka.krakow.pl

Biblioteka Główna Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II www.bj.uj.edu.pl/pat/katalog

Biblioteka Główna Akademii Górniczo-Hutniczej www.bg.agh.edu.pl

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego http://kangur.uek.krakow.pl/biblioteka/index.php

Biblioteka Politechniki Krakowskiej www.biblos.pk.edu.pl

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie www.ar.krakow.pl/bibl/biblfr.htm

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna www.dbp.wroc.pl/biblioteki/wroclaw

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie www.bibpedskawina.pl

 

 

BIBLIOTEKARSKIE

KaRo Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich http://karo.umk.pl/Karo

NUKAT Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny www.nukat.edu.pl

EBIB www.ebib.pl

Serwis Biblioteka Pedagogiczna http://e-pedagogiczna.edu.pl

Serwis Bibliotekarz Szkolny www.vulcan.edu.pl/Strony/default.aspx

Krakowski Zespół Biblioteczny www.kzb.krakow.pl/index.php?p=katalogi

Cyfrowa Kolekcja czasopism polskich http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/CKCP.html

 

OŚWIATOWE

Ministerstwo Edukacji Narodowej www.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Krakowie www.kuratorium.krakow.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji www.ore.edu.pl

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli www.mcdn.edu.pl

Aktywna Edukacja http://ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola

Muzykoteka Szkolna www.muzykotekaszkolna.pl

Scholaris  www.scholaris.pl

 

Awans zawodowy nauczycieli:

www.literka.pl

www.awans.net

http://wienmar.republika.pl/linki/awans_zawod.htm

www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania?start=40

www.cen.edu.pl/cen_serwis/userfiles/file/link7a/awans.pdf

 

INNE

Biblioteki cyfrowe https://fbc.pionier.net.pl

Edukacyjne zasoby internetu www.dbp.wroc.pl/linki/index.php

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej www.koweziu.edu.pl

Wortal Edukator Zawodowy  www.koweziu.edu.pl/edukator

Baza Informacji o Badaniach Edukacyjnych  http://bibe.ibe.edu.pl

Bezpłatne szkolenia o Europejskim Funduszu Społecznym http://efs.szkoleniaeu.pl

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej www.ptde.org