II Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

 
Partnerzy
Patronat medialny
Patronat honorowy
Józef Pilch - Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

ma zaszczyt zaprosić na

II Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych,

które odbędzie się

w dniach 8-9 czerwca 2017 r.

Temat konferencji brzmi:

Rola biblioteki pedagogicznej w upowszechnianiu
nowych technologii w edukacji
.

 

     Przyszłość technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zależy od nauczycieli. Wdrażanie nowych technik do nauczania ma ogromne znaczenie dla adaptacji młodego pokolenia do współczesnego świata. Żadna technologia nie zastąpi relacji nauczyciel – uczeń, jednak by stała się sprzymierzeńcem edukacji, nauczyciel powinien doskonalić swoje kompetencje cyfrowe, stając się specjalistą w wykorzystywaniu nowych technologii w procesie nauczania i uczenia się. Podczas konferencji spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób biblioteka pedagogiczna wspiera nauczycieli w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i podejmowaniu nowych wyzwań w tym zakresie. Będziemy szukać odpowiedzi w następujących obszarach:

  • metody i narzędzia pracy na odległość,
  • Otwarte Zasoby Edukacyjne i ich wykorzystanie,
  • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli skoncentrowanych na nowych technologiach,
  • portale społecznościowe i ich wykorzystanie w edukacji i informacji,
  • biblioteka pedagogiczna jako drogowskaz dla nauczycieli w drodze do nowej edukacji,
  • popularyzacja nowoczesnych metod nauczania wykorzystujących kompetencje cyfrowe w tym m.in.: WebQuest, e Portfolio, Flipped Classroom, BYOD, Scratch,
  • nowoczesne technologie w kształceniu kompetencji informacyjnych, czytelniczych i medialnych,
  • wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego,
  • nowoczesne technologie w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami.

 

     Do udziału w konferencji zachęcamy nauczycieli, dyrektorów, bibliotekarzy, bibliologów, informatologów, pedagogów, doktorantów oraz specjalistów wszystkich dziedzin, których obszarem zainteresowania są zmiany we współczesnej edukacji.

Organizatorzy

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98

© 2023 PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.