Zaproszenie

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Banner II Nowe Forum

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

ma zaszczyt zaprosić na

II Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych,

które odbędzie się

w dniach 8-9 czerwca 2017 r.

Temat konferencji brzmi:

Rola biblioteki pedagogicznej w upowszechnianiu
nowych technologii w edukacji
.

 

     Przyszłość technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji zależy od nauczycieli. Wdrażanie nowych technik do nauczania ma ogromne znaczenie dla adaptacji młodego pokolenia do współczesnego świata. Żadna technologia nie zastąpi relacji nauczyciel – uczeń, jednak by stała się sprzymierzeńcem edukacji, nauczyciel powinien doskonalić swoje kompetencje cyfrowe, stając się specjalistą w wykorzystywaniu nowych technologii w procesie nauczania i uczenia się. Podczas konferencji spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób biblioteka pedagogiczna wspiera nauczycieli w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych i podejmowaniu nowych wyzwań w tym zakresie. Będziemy szukać odpowiedzi w następujących obszarach:

 • metody i narzędzia pracy na odległość,
 • Otwarte Zasoby Edukacyjne i ich wykorzystanie,
 • prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli skoncentrowanych na nowych technologiach,
 • portale społecznościowe i ich wykorzystanie w edukacji i informacji,
 • biblioteka pedagogiczna jako drogowskaz dla nauczycieli w drodze do nowej edukacji,
 • popularyzacja nowoczesnych metod nauczania wykorzystujących kompetencje cyfrowe w tym m.in.: WebQuest, e Portfolio, Flipped Classroom, BYOD, Scratch,
 • nowoczesne technologie w kształceniu kompetencji informacyjnych, czytelniczych i medialnych,
 • wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych na kształtowanie społeczeństwa informacyjnego,
 • nowoczesne technologie w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami.

 

     Do udziału w konferencji zachęcamy nauczycieli, dyrektorów, bibliotekarzy, bibliologów, informatologów, pedagogów, doktorantów oraz specjalistów wszystkich dziedzin, których obszarem zainteresowania są zmiany we współczesnej edukacji.

Organizatorzy

Partnerzy

Prezydent Miasta Krakowa
Prolib IBUK libra
Epideixis Funtronic
meridian logo

 

Patronat medialny

 

www.krakow.pl