II Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

 
Partnerzy
Patronat medialny
Patronat honorowy
Józef Pilch - Wojewoda Małopolski
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego

Wskazówki dla autorów referatów

1.  Artykuł dostarczony do druku powinien mieć objętość do 20 s. formatu A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp między wierszami - 1,5. Ostateczny termin przesłania dokumentu w programie tekstowym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., mija dnia 30 września 2017 r.

2.  Autorstwo - imię i nazwisko autora (autorów) wraz z podaniem afiliacji.

3.  Przypisy na dole strony (wstawiane przez funkcję 'wstaw przypis'):

 • książka: G. Gmiterek, Biblioteka 2.0, Warszawa 2012, s. 75.
 • artykuł z pracy zbiorowej: G. Walczewska-Klimczak, Animacja czytelnictwa dziecięcego: kilka subiektywnych uwag o istocie procesu, [w:] Ocalone królestwo: twórczość dla dzieci, perspektywy badawcze, problemy animacji, red. nauk. G. Leszczyński,
  D. Świerszczyńska-Jelonek, M. Zając, Warszawa 2009, s. 15.

 • artykuł z czasopisma: B. Kocowski, Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków, „Przegląd Biblioteczny" 1951, z. 1/2, s. 72-84,
 • strona internetowa: Historia: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, https://www.pbw.edu.pl/o-bibliotece/historia, [dostęp: 15 stycznia 2017],
 • artykuł na stronie internetowej: P. Milewska, Odjazdowy Bibliotekarz okiem organizatorów w świetle wyników ankiety ewaluacyjnej 2012, „Biuletyn EBIB” 2013, nr 139, s. 1-13, http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/62/87article/view/62/87 [dostęp: 28 października 2016].

4.  Cytaty - kursywą wraz z podaniem źródła (opis jak powyżej).

5.  Ilustracje (zdjęcia, wykresy) podpisane poniżej według formatu:

 • tabela: Tab. 1., Tab. 2., itd.,
 • wykresy: Wykr. 1., Wykr., 2. itd.,
 • ilustracje i zdjęcia: Il. 1., Il. 2. itd.,
 • po opisie ilustracji lub zdjęcia informacja o autorze fotografii: (fot.) inicjał imienia i nazwisko.

6.  Zdjęcia i wykresy należy osadzić w tekście, a także przysłać w formie załączników. Minimalny rozmiar zdjęć 1036x1512 pikseli, rozdzielczość 300 dpi.

7.  Wymagania szczegółowe:

 • tytuły książek i artykułów w tekście - kursywa,

 • tytuły czasopism - cudzysłów,

 • wyrażenia zapożyczone - kursywa,

 • imiona i nazwiska: pierwsze podanie - pełne imię i nazwisko, kolejne podanie - inicjał imienia i nazwisko,

 • odsyłacze do dzieł cytowanych: Tamże - do dzieła cytowanego w przypisie wyżej, np.:

– tytuły książek i artykułów w tekście - kursywa,

– tytuły czasopism - cudzysłów,

– wyrażenia zapożyczone - kursywa,

– imiona i nazwiska: pierwsze podanie – pełne imię i nazwisko, kolejne podanie - inicjał imienia i nazwisko,

– odsyłacze do dzieł cytowanych: Tamże - do dzieła cytowanego w przypisie wyżej, np.:

♦ U. Paszkiewicz, Z warsztatu badań proweniencyjnych. Wybrane znaki własnościowe księgozbiorów prywatnych na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, „Roczniki Biblioteczne” 2004, R. 48, s. 107-127.

♦ Tamże, s. 107-108.

lub: inicjał imienia, nazwisko i strona, jeśli jest tylko jedno dzieło danego autora oraz skrót dz. cyt. np.:

♦ przypis 2: J. Muszkowski, Życie książki, Kraków 1951, s. 394.

♦ przypis 10: J. Muszkowski, dz. cyt., s. 129.

lub: inicjał imienia i nazwisko oraz początek tytułu i strona, gdy jest więcej niż jedno dzieło danego autora np.:

♦ przypis 15: A. Jagusztyn, Katalog sprawozdań szkolnych 1843-1995. Cz.1, Polonica, Rzeszów 1997. 

♦ przypis 15: A. Jagusztyn, Źródła drukowane …, s. 298.

♦ gdy w kolejnym przypisie powołujemy się na tego samego autora co poprzednio, ale na inną jego pracę, zamiast imienia i nazwiska piszemy Tejże lub Tegoż:
M. Głowiński, O intertekstualności [w:] tegoż, Poetyka i okolice, Warszawa 1992.

8.  Abstrakt i słowa kluczowe - do tekstu należy dołączyć krótki abstrakt (do 5 zdań) oraz słowa kluczowe (od 4 do 5 wyrazów).

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

© 2022 PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.