Luty 2018

Drama w edukacji wczesnoszkolnej / Marcela Kościańczuk // Edukacja Wczesnoszkolna : Zeszyty Kieleckie. - 2017/2018, nr 3, s. 19-28

Spotkanie z nowym środowiskiem, jakim dla dziecka rozpoczynającego edukację jest szkoła, stanowi często wyzwanie i może być sytuacją trudną. Trzeba na co dzień konfrontować się z oceną wyrażaną zarówno przez nauczyciela, jak i kolegów/koleżanki z klasy, trzeba ustalać swoją pozycję w grupie rówieśniczej, budować relacje, przestrzegać norm i zasad, rozwiązywać codzienne małe i duże konflikty, a także znaleźć miejsce dla własnej ekspresji, kreatywności, czasem wręcz żywiołowości i ciągle jeszcze bardzo istotnej – chęci zabawy.
Dla nauczyciela, który przystępuje do budowania zintegrowanego zespołu klasowego ten początkowy okres wzajemnego rozpoznawania i „oswajania” się także jest bardzo istotny. Autorka artykułu proponuje wykorzystanie na tym etapie edukacyjnym metody dramy i przedstawia jej zalety oraz najważniejsze zasady. Zauważa przy tym, że błędne jest potoczne rozumienie dramy jako odgrywania scenek i podkreśla, że drama jest procesem, który ma własną strukturę, części składowe, etapy. Prowadzi od ćwiczeń, które wymagają najmniej odwagi, poprzez zadania bardziej złożone, aż do takich, który silnie angażują uczestników. Dlatego ważną rolę odgrywa nauczyciel, który musi dokładnie poznać omawianą metodę i powinien umieć dostosować ją do konkretnej grupy , z którą pracuje.
Najważniejszą zaletą dramy jest jej „kompatybilność” z psychologicznymi cechami dziecka w wieku wczesnoszkolnym - dziecięcym dążeniem do zabawy i z uczeniem się poprzez naśladowanie, „wchodzeniem w role”. Drugą istotną cechą dramy jest możliwość doświadczenia różnych wyzwań niejako „na próbę”, czyli na bezpiecznym terenie, a wypracowane w ten sposób mechanizmy zachowań będą przydatne w chwili, gdy podobne sytuacje rzeczywiście zaistnieją w życiu dziecka. Wyobraźnia dziecka – jakże bogata i czasem zaskakująca dla dorosłych – także może znaleźć tu dla siebie możliwość ekspresji, ponieważ metoda dramy zakłada spontaniczność, naturalność zachowań uczniów w rolach oraz improwizację.
Nie aspirując do wyczerpania tematu, autorka omawia bardziej szczegółowo „rozgrzewki dramowe” oraz metodę „teatru obrazu” - przywołując konkretne przykłady z własnej praktyki pedagogicznej. Przytacza również ciekawe wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych, które pokazały istnienie ścisłego związku pomiędzy wysokim wskaźnikiem wyobraźni twórczej a bardzo dobrymi kompetencjami kluczowymi dla nauk ścisłych i przyrodniczych.
Drama stanowi cenne narzędzie do budowania/korygowania relacji społecznych w klasie szkolnej, do spoglądania na dany problem z różnych punktów widzenia, do współdziałania i współpracy. Daje także nauczycielowi możliwość obserwacji i diagnozowania rozmaitych problemów, które są ważne dla dziecka, a z różnych powodów nie ujawniają się podczas zwyczajnych zajęć lekcyjnych.

 

Efektywne sposoby na naukę języka przez dzieci / Ewa Ostarek // Życie Szkoły. – 2018, nr 2, s. 23-26

We współczesnym świecie znajomość języków obcych jest niezbędna. Dlatego też w trakcie edukacji szkolnej przykłada się dużą wagę do nauki języków obcych. Ważne jest to, aby dzieciom od najmłodszych lat przekazywać tę wiedzę w odpowiedni sposób. Ewa Ostarek, autorka artykułu i zarazem trenerka języka angielskiego, dzieli się swoimi propozycjami–doświadczeniami z nauczycielami i rodzicami w zakresie pracy podczas kształcenia językowego. Wymienia wiele elementów, dzięki którym nauka języka angielskiego może sprawiać uczniom przyjemność i niejako „sama” spontanicznie wchodzić do głowy. Stosując różnorodne techniki, można osiągnąć wymierne efekty, np.: poprzez zabawę, wykorzystanie śpiewu i rymowanek – łatwość w przyswajaniu materiału; odpowiednie porcjowanie treści do zapamiętania; pozytywne nastawienia językowe rodziców i nauczycieli; wspieranie dzieci na każdym etapie edukacji; pokazywanie przyjemnej strony językowej i korzyści płynących z umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wiele innych. Autorka podsuwa ciekawe pomysły aktywności wspomagające naukę angielskiego zarówno w szkole, jak i w domu. Podpowiada jak i gdzie można skorzystać z alternatywnych pomocy naukowych (niekoniecznie drogich – powszechnie dostępnych), które uatrakcyjnią proces edukacji. Przedstawione propozycje mogą zostać wybrane przez nauczycieli w zależności od stopnia zaawansowania danej grupy uczniów lub być inspiracją do poszukiwania nowych, własnych rozwiązań metodycznych. Dobór właściwych sposobów nauki z pewnością wpłynie w przyszłości na dobre efekty w komunikacji językowej.

ED

 

English Corner : propozycje zabaw i aktywności dla dzieci młodszych na marzec / Katarzyna Niemiec // Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 2, s. 52-56

Nauczanie dzieci języka obcego nie jest zadaniem łatwym. Wymaga od nauczyciela kreatywności, sama - choćby biegła - znajomość języka nie wystarczy, równie ważna jest inwencja twórcza nauczyciela, jego innowacyjność i pomysłowość.
W podstawie programowej czytamy, że przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy.
Jak zrealizować ten wymóg? Jak wykorzystać zdarzenia życia codziennego, jak poprzez zabawę wprowadzać dzieci w świat języka obcego, jak stwarzać sytuacje, które umożliwią przedszkolakom osłuchanie się z językiem obcym? W znalezieniu rozwiązań może pomóc artykuł Katarzyny Niemiec z najnowszego numeru czasopisma “Bliżej Przedszkola”. Autorka przedstawia różnorodne propozycje zabaw dla maluchów, które pomogą im niepostrzeżenie przyswoić nowe słówka, zwroty związane głównie z tematem wiosny, budzącej się do życia przyrody. I tak mamy tu zabawy muzyczne, piosenki ilustrowane gestami, gry ruchowe, językowe rymowanki, a nawet zabawy matematyczne.
Autorka przedstawia możliwości modyfikowania proponowanych przez nią zadań, sugeruje jak je dodatkowo urozmaicić, by były bardziej atrakcyjne.
Marcowe zajęcia z języka angielskiego – podpowiada autorka – to również świetna okazja do przybliżenia dzieciom kultury krajów anglojęzycznych i wspólnego świętowania Dnia Świętego Patryka, patrona Irlandii, który przypada na 17 marca.
Warto skorzystać z tych podpowiedzi!

BM

 

Rola zabaw słownych w rozwoju umysłowym dziecka – z doświadczeń zawodowych / Bernadeta Kosztyła // Hejnał Oświatowy. - 2018, nr 1, s. 16-19

Autorka, nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, podjęła stale aktualny i bardzo ważny temat – wsparcie rozwoju małego dziecka w zakresie kompetencji językowych, komunikacyjnych i intelektualnych. Zarówno nauczyciele jak i rodzice muszą być świadomi, że „od stopnia opanowania języka i sprawności posługiwania się nim zależy dalszy sukces szkolny i życiowy dziecka”.
Niewątpliwym atutem artykułu są wypowiedzi praktyków – nauczycieli i specjalistów, których poproszono o podanie form zabaw słownych, stosowanych w pracy z podopiecznymi. Pytani podkreślali, że wychowankowie bardzo chętnie i aktywnie uczestniczą w zabawach, o ile ich zakres tematyczny, częstotliwość i długość trwania dostosowane zostaną do możliwości i potrzeb psychofizycznych kilkulatków. Co więc lubią dzieciaki? Oto propozycje: zagadki słowno-obrazkowe, wyliczanki i rymowanki, budowanie zdań, wyszukiwanie odpowiednich słów, tworzenie historyjek, podawanie różnic i podobieństw, wykonywanie ilustracji plastycznych i ruchowych do słyszanych słów. Zapewne nauczyciele mają cały „worek” pomysłów wykorzystywanych na co dzień w pracy, ale zawsze warto „dorzucić” tam coś sprawdzonego i polecanego przez innych.
Logopedzi zwracali też uwagę na niewątpliwą wartość zabaw oddechowych i poprawiających artykulację. Co ważne – atrakcyjna forma kalamburów, rebusów, pantomimy, zagadek, wierszyków, wyliczanek i… zapewne pójdzie w parze ze spontanicznością i nieograniczoną wyobraźnią dzieci.
Oczywiście, aby skutecznie wspomagać rozwój mowy dziecka, najpierw trzeba rozpoznać jego mocne i słabe strony wiedzy i umiejętności. Istotne, aby w codziennej pracy uwzględnione zostały cele edukacji, które skategoryzowane są w 4 grupach: słuchania, mówienia, czytania, pisania. Każdy rodzic i nauczyciel, wykorzystując naturalną chęć wychowanków do współpracy, ma okazję „nie tylko do poznania dziecka, ale do uchwycenia niepokojących nieprawidłowości rozwojowych”. Warto więc dzielić się wiedzą w tym zakresie, aby skutecznie uczyć i pomagać, ale i samemu świetnie się przy tym bawić!
To wszystko jest już znane i praktykowane? A „wprawki-głupawki” też?
Jeśli nie, to polecam!

MG

 

Trudna sztuka pisania eseju – wypracowania na maturze rozszerzonej z historii / Maria Jadczak // Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie. - 2018, nr 1, s. 33-39

Uczeń idąc do liceum, zazwyczaj zakłada konieczność zdania matury, wybierając jej rozszerzony poziom z historii, zapewne ma potrzebną wiedzę, a wiążąc z tą dziedziną swoją przyszłość, chciałby osiągnąć jak najlepszą ocenę na egzaminie dojrzałości. Nauczyciel również jest zainteresowany sukcesem swego ucznia, wszak on mu wpajał wiedzę, przygotowywał do matury, a wyniki ucznia świadczą także o jakości pracy nauczyciela, umacniając dorobek i prestiż pedagoga.
Dla jednych i drugich artykuł Marii Jadczak będzie doskonałą wskazówką.
Esej – wypracowanie to maksymalnie 12 punktów do zdobycia na 50 osiągalnych za cały egzamin, co stanowi niebagatelne 24% całej oceny.
Autorka opisuje, analizuje i różnicuje francuską i angielską szkołę eseistyki, docierając też do polskich reprezentantów tej sztuki. Następnie charakteryzuje wzorowy esej i pokazuje swoje sposoby praktycznego nauczania tej trudnej sztuki. Pomysły te wsparte jej trzydziestoletnim doświadczeniem zawodowym warte są polecenia nie tylko nauczycielom historii – poloniści i nauczyciele innych przedmiotów na pewno też znajdą tam coś dla siebie.
Koniec artykułu wieńczy przykładowy esej z matury w 2016 roku z załączoną tabelą kryteriów oceny.
Polecamy lekturę licealistom-maturzystom jak i wszystkim nauczycielom.

JA

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.