KONFERENCJA METODYCZNA dla nauczycieli bibliotekarzy, 10.10.2018

Poczucie bezpieczeństwa to fundamentalna potrzeba każdego człowieka bez względu na wiek. Właściwe jej zaspokojenie w pierwszych latach życia ma szczególne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka i jego przyszłości. Wiele problemów szkolnych i „niegrzecznych” zachowań uczniów ma swoje źródło w braku poczucia bezpieczeństwa, jakiego uczniowie ci doświadczyli we wczesnym okresie swojego życia. 
Okazją do refleksji nad tym zagadnieniem była coroczna Konferencja Metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy zorganizowana 10 października pod tytułem Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w relacji dorosły-dziecko.

 
Wiedzę na temat  sposobów budowania bezpiecznych więzi z dzieckiem mogli zdobyć uczestnicy Konferencji dzięki naszemu wyjątkowemu gościowi - p. Wandzie Papugowej, psychologowi, mediatorowi rodzinnemu i dyrektorce Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie.

Wraz z rozwojem naszych podopiecznych zagadnienie ich bezpieczeństwa przybiera różne wymiary i rodzi się konieczność uczenia młodzieży odpowiedzialnego korzystania z Internetu i bezpiecznego funkcjonowania w świecie wirtualnym. Temu problemowi zostało poświęcone wystąpienie p. Katarzyny Mojskiej i p. Karola Baranowskiego, pracowników naszej Biblioteki i autorów zajęć dydaktycznych Co wie o tobie twój smartfon.

Interesującą formę pracy z młodzieżą w zakresie odpowiedzialności za ocalanie od zapomnienia rodzinnych historii zaprezentowali przedstawiciele projektu Opowiedz, jak to było, realizowanego w ramach programu „Niepodległa”. Doktor Marcin Jarząbek z Wydziału Historii UJ i p. Maciej Wacławik omówili narzędzia platformy internetowej, umożliwiające spisywanie opowieści starszego pokolenia i generowanie tych historii w formie książki.

Celem kolejnej prezentacji było przybliżenie nauczycielom zasad zachowania bezpieczeństwa w zakresie wykorzystywania danych osobowych uczniów. Radca prawny p. Joanna Turaj-Matyjasek przedstawiła unijne przepisy  o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych.

Zapewne miłą niespodzianką dla uczniów szkół małopolskich okaże się Wystawa mobilna „Naukowa” Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Jej koordynator p. Szymon Pitek opowiedział uczestnikom Konferencji o pierwszym edukacyjnym projekcie Cogiteonu. Wystawa wyposażona w interaktywne eksponaty umieszczone w naczepie przyjedzie do małopolskich gmin, których uczniowie będą mogli prowadzić eksperymenty pod okiem doświadczonych animatorów a temat powietrza zostanie ukazany w kontekście nauk o Ziemi, nauk medycznych, biologicznych, fizycznych, chemicznych oraz technicznych.

Uczestnicy Konferencji poznali też plany Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich na nowy rok szkolny, które zaprezentowała prezes TNBSP Oddział w Krakowie p. Agnieszka Miśkiewicz.

Z kolei p. Anna Walska-Golowska, pracownik naszej Biblioteki, omówiła ofertę edukacyjną dla nauczycieli i uczniów przygotowaną przez naszą Placówkę.

Dziękujemy wszystkim Prelegentom i przybyłym licznie Uczestnikom szkolenia za wspólną troskę o odpowiedzialne budowanie bezpiecznych relacji z naszymi uczniami.


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.