VI Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

 
Patronat honorowy
Logotyp SBP
Logotyp Województwa Małopolskiego
Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego
Logotyp Wojewody Małopolski
Logotyp Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
Logotyp Biblioteki Jagiellońskiej
Logotyp Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Logotyp Biblioteki Narodowej
Patronat medialny
Logo EBIB
Logotyp SBP
Logotyp Hejnału Oświatowego
Logotyp Biblioteka w Szkole
Partnerzy
Logotyp Tezeusz.pl
Logotyp Wydawnictwo Literatura
Logotyp Skup Książek
Uczestnicy Forum stoją na schodach wejściowych do budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

Sprawozdanie i fotorelacja z VI Nowego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych

 

Najgruntowniej oświecony profesor potrzebuje niemałej wiedzy od książek.

Hugo Kołłątaj

 

W dniach 9-10 czerwca 2022 r. odbyło się VI Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych. Temat tegorocznej Konferencji brzmiał Książka. Stan umysłu. Organizatorem wydarzenia była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wydarzenie jakim jest Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych wznowiło swoją działalność w formie stacjonarnej po okresie pandemii.

Rok to szczególny dla organizatora, gdyż nasza Biblioteka obchodzi stulecie istnienia. U progu witał gości Hugo Kołłątaj, którego imię instytucja nosi od 50 lat, a mała Krakowianka rozdawała uczestnikom Konferencji obwarzanki.

Anna Piotrowska Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie po uroczystym powitaniu gości przekazała głos Pani Marcie Malec-Lech Członkowi Zarządu Województwa Małopolskiego z prośbą o otwarcie obrad. 

Cieszę się, że przedstawiciele bibliotek pedagogicznych aż z dwunastu województw przyjechali do Krakowa w celu propagowania dobrych praktyk, wymiany doświadczeń, czy wypracowywaniu wspólnych kierunków działań w odniesieniu do tematu VI forum jakim jest książka i szeroko rozumiane propagowanie czytelnictwa. Jak w dobie łatwego dostępu do internetowej informacji czy rozrywki sprawić by książka nie straciła swojej istotnej roli w kształtowaniu wrażliwości młodego czytelnika, terapeutycznego działania, nie przestała być naszym przyjacielem

– powiedziała Marta Malec-Lech z zarządu województwa.

Pani Marszałek doceniła rolę bibliotek pedagogicznych w krzewieniu kultury czytelniczej wszystkich pokoleń. Podziękowała za aktywną działalność tych instytucji i przyjazną postawę wobec czytelników, a także duże zaangażowanie w trudnych sytuacjach, takich jak pandemia, czy wojna za granicą.

W Forum uczestniczyli pracownicy naukowi, dyrektorzy i wicedyrektorzy bibliotek pedagogicznych, przedstawiciele placówek edukacyjnych i kulturalnych, nauczyciele, bibliotekarze, autorzy, księgarze, osoby zainteresowane szeroko rozumianą tematyką książki.

Pierwszy dzień Konferencji składał się z trzech sesji. Pierwszą poprowadził dr hab. prof. UJ Remigiusz Sapa, Dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, Członek Rady Naukowej PBW
w Krakowie.

Wykład otwierający Forum wygłosił dr prof. UŚ Marek Kaczmarzyk. Prelegent dowiódł, że język to "wynalazek” ewolucyjny ludzi, a jego podłoże jest starsze niż kultura. Pan Profesor przybliżył zebranym fakty dotyczące pracy mózgu oraz mechanizm neuronów lustrzanych. Podkreślił, że opowieści i czytanie zmieniają nasz mózg tak samo, jak przeżywane doświadczenia praktyczne. Wykład Profesora pozwolił uczestnikom szerzej spojrzeć na język i na literaturę, które mają niebagatelny wpływ na rozwój naszych zdolności przystosowawczych.

Drugi referat wygłosiła dr Agnieszka Fluda-Krokos, Dyrektor Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Przewodnicząca Rady Naukowej PBW w Krakowie. Pani Doktor przedstawiła wyniki ze wstępnych badań dotyczących działalności wydawniczej bibliotek pedagogicznych. Do analizy wykorzystała bazę Biblioteki Narodowej, dane statystyczne oraz informacje ze stron www poszczególnych placówek. Uczestnicy przekonali się, że warto promować ten rodzaj działalności w Internecie, nie tylko na stronach internetowych, ale też w miarę możliwości tworzyć publikacje dostępne cyfrowo.

Trzecie wystąpienie przygotowała dr hab. prof. UJ Magdalena Wójcik, Dyrektor Instytutu Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Rady Naukowej PBW w Krakowie. Pani Profesor omówiła niestandardowe formy publikacji, takie jak: książka konwergencyjna, książka haptyczna, step-in-book i lapbook. Celem podjętych przez Prelegentkę badań było określenie potencjału wykorzystania alternatywnych form książkowych, wspierających procesy poznawcze użytkowników bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci oraz osób o specjalnych potrzebach. Pani Profesor dokonała przeglądu inicjatyw prowadzonych przez biblioteki, związanych z wykorzystaniem nietypowych form książki w procesach edukacyjnych.

Drugą sesję, moderowaną przez dr hab. prof. UJ Magdalenę Wójcik, rozpoczęła dr Magdalena Kozak, Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii Akademii Ignatianum w Krakowie. Pani Doktor dokonała szczegółowej analizy zapisu myśli, uczuć i stanów wewnętrznych dwójki wybitnych intelektualistów niemieckich XX w. Hannah Arendt i Martina Heideggera. Prelegentka przekonywała, że zapis korespondencji najwybitniejszych umysłów może stać się cennym materiałem do refleksji na temat tego, przed czym się bronić, komu i czemu - jakim ideom nie ulegać.

Kolejny referat wygłosiła dr Dagmara Kawoń-Noga reprezentująca Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu oraz Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Wystąpienie stanowiło osobistą relację Pani Doktor z procesu projektowania i prowadzenia zajęć ze studentami z przedmiotu biblioterapia, na kierunku pedagogika. Prelegentka omówiła trudności występujące w procesie nauczania - uczenia się biblioterapii - z perspektywy nauczyciela akademickiego oraz wyniki własnych obserwacji. Przekazała uczestnikom praktyczne wskazówki zarówno dla osób odpowiedzialnych za przygotowywanie nowych kadr biblioterapeutów, jak i dla samych przygotowujących się do stosowania biblioterapii w środowiskach oświatowych.

Trzecie wystąpienie przygotowała dr Klaudyna Bociek z Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie. Prelegentka omówiła różne formy pracy z użytkownikami, ze szczególnym uwzględnieniem grupy, jaką stanowią studenci - przyszli nauczyciele. Jest to zarówno tradycyjna pomoc biblioteczna, ale także nowatorskie działania, wykorzystujące kompetencje i kreatywność pracowników oraz potrzeby użytkowników, m.in. filmowa promocja czytelnictwa, pomoc metodologiczna, współpraca z uczelniami.

Następnie głos zabrała Wiesława Jędrzejczyk, Redaktor Naczelna Wydawnictwa Literatura, które było partnerem Konferencji. Prelegentka zaprezentowała nowości stanowiące odpowiedź na współczesne wyzwania, takie jak edukacja ekologiczna, czy problemy świata w obliczu wojny, czy integracja uczniów polskich z ukraińskimi. Omówiła zapowiedzi wydawnicze oraz zachęciła do korzystania z bazy bezpłatnych scenariuszy zajęć, dostępnych na stronie Wydawnictwa.

Drugą część obrad zamknął komunikat Sylwii Czacharowskiej, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie, Przewodniczącej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych. Wystąpienie było podsumowaniem dotychczasowej działalności Konferencji.

Trzecią sesję moderowała dr Agnieszka Fluda-Krokos.

Ostatnia część obrad rozpoczęła się od przedstawienia oferty partnera Forum - Antykwariatu i Księgarni Tezeusz. Bartosz Wachulec omówił kwestie związane z rolą największej firmy antykwarycznej w kraju, w kontekście zwiększenia zainteresowania czytelnictwem w Polsce. Przedstawił w jaki sposób AiK Tezeusz oddziałuje na rynek książki używanej oraz zaproponował uczestnikom możliwość współpracy.

Drugie wystąpienie dr Jolanty Betkowskiej z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Słupsku dotyczyło udowodnienia postawionej tezy, że książka jest nierozerwalnie związana z bibliotekarzem. Prelegentka argumentowała, jakiego znaczenia nabierają publikacje dla bibliotekarza, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Poddała refleksji kwestie dotyczącego tego, czy po zamknięciu drzwi książnicy pracownik przestaje być bibliotekarzem, kim staje się w zaciszu domowym, wśród prywatnych zbiorów.

Ostatni referat przedstawiła Maja Wilczewska, reprezentująca Bibliotekę Pedagogiczną wchodzącą w struktury Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Omówiła nowatorski program, który zrealizowała w dwunastu klasach „0” w 2019 r. Celem przedsięwzięcia było zachęcenie dzieci do ekspresji kulturalnej, poprzez prezentację książek oryginalnych pod względem edytorskim: interaktywnych, kart narracyjnych do teatru kamishibai, obrazkowych. Zrealizowane przez Autorkę warsztaty zaznajomiły dzieci z publikacjami oraz wzmocniły je emocjonalnie przygotowując do rozpoczęcia edukacji szkolnej.

W godzinach wieczornych uczestnicy Forum zostali zaproszeni do Biblioteki na kolację integracyjną, poprzedzoną koncertem muzyki klasycznej, w wykonaniu artystów opery krakowskiej.

 

Drugi dzień obrad podzielony został na dwie sesje. Pierwszą moderowała dr hab. prof. UJ Maria Nowina Konopka, reprezentująca Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Członek Rady Naukowej PBW w Krakowie.

Beata Kania i Lidia Marzec reprezentujące Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie przedstawiły projekt "Najmłodsi Małopolanie lubią czytanie" zrealizowany przez pedagogiczne biblioteki w Tarnowie, Krakowie i Nowym Sączu. W ramach projektu opracowano publikację "Bliżej książki, bliżej siebie" - wyjątkowy poradnik będący efektem pracy cenionych autorów literatury dziecięcej oraz specjalistów z dziedziny dydaktyki, psychologii, pedagogiki, neurodydaktyki, biblioterapii, bibliotekoznawstwa i nowoczesnych mediów. W ramach projektu odbył się również cykl konferencji naukowych i spotkań z autorami literatury dziecięcej. Kampania społeczna miała na celu zwrócenie uwagi rodzicom, nauczycielom i opiekunom dzieci na znaczenie i wartość wspólnego czytania. Poradnik wraz z obudową multimedialną jest dostępny bezpłatnie do pobrania ze strony Projektu.

Kolejny referat autorstwa Aldony Zimnej z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu prezentował zagadnienia dotyczące promowania czytelnictwa za pomocą różnorodnych działań bibliotecznych. Omówiono wybrane inicjatywy podejmowane z myślą o czytelnikach wykorzystujące bogate zasoby Biblioteki oraz zaangażowanie pracowników.

Trzeci referat Róży Pomiecińskiej z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu nawiązywał do wykorzystania nowoczesnych technologii na rzecz promocji czytelnictwa. Prelegentka zaprezentowała przykładowe działania z zastosowaniem narzędzi TIK w codziennej pracy nauczyciela bibliotekarza w tym m.in. quizy, blogi i cyfrowe escape roomy oraz wydawnictwa prezentujące działania pracowników Książnicy.

Na zakończenie sesji Agnieszka Pietryka i Magdalena Brewczyńska z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprosiły uczestników do udziału w projektach przygotowywanych przez ORE, związanych z podnoszeniem jakości edukacji m.in. w obszarze kształcenia ogólnego, wychowania i edukacji włączającej.

Drugą i zarazem ostatnią sesję Konferencji moderowała dr Dagmara Kawoń-Noga.

Obrady otworzył wykład dr Doroty Bełtkiewicz, reprezentującej Akademię Ignatianum w Krakowie. Pani Doktor omówiła kwestie integracji społecznej jako wyzwania dla środowiska oświatowego. Podając przykłady podejmowanych działań przybliżyła kwestię inkluzji społecznej, która może być realizowana poprzez zajęcia integrujące, organizowane w oparciu o książkę - nośniki uniwersalnych wartości, wspólne dla wszystkich osób uczestniczących. Prelegentka przekonywała, że twórcze działania w oparciu o literaturę sprzyjają synergii i wielowymiarowemu rozwojowi.

Kolejny wykład zaprezentowała Joanna Baran z Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu Filii w Kluczborku. Prelegentka omówiła szerokie spektrum oddziaływań terapeutycznych w odniesieniu do literatury i jej potencjału w tym procesie. Ponadto zwróciła uwagę na istotę rozwoju osobistego i zawodowego nauczyciela bibliotekarza oraz wykorzystanie książki, jako czynnika służącego wzmacnianiu dobrostanu psychicznego człowieka.

Forum zamknął wykład Katarzyny Majchrzak z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie. Autorka przedstawiła doświadczenia Biblioteki w zakresie digitalizacji zbiorów. Zaprezentowała wybrane obiekty i kolekcje dostępne w bibliotece cyfrowej POLONA.

Na zakończenie Konferencji Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Anna Piotrowska podziękowała wszystkim za udział i zaprosiła uczestników za rok.

Podczas tegorocznego Forum poruszone zostały zagadnienia dotyczące roli i funkcji książki w życiu współczesnego człowieka, praktycznych aspektów pracy z użytkownikami, wnioski z badań. Podsumowując dwudniowe obrady można stwierdzić, że biblioteki pedagogiczne podejmują liczne działania uwzględniające potrzeby odbiorców, wykorzystują nowoczesne rozwiązania do promocji zbiorów, propagują uniwersalne wartości. Jako instytucje edukacyjne realizują projekty wpływające na rozwój kultury czytelniczej społeczeństwa, promują wartość literatury na każdym etapie życia człowieka.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98

© 2024 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.