Ikonki
KSIĄŻKI ONLINE
KSIĄŻKI ONLINE
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI
OFERTA EDUKACYJNA
OFERTA EDUKACYJNA

Polityka prywatności aplikacji mobilnej „Od znaku do litery AR”

 

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument zawiera zasady korzystania z aplikacji „Od znaku do litery AR” (zwanej dalej „Aplikacją”) przeznaczonej na mobilny system operacyjny Android w wersji 7.0 lub wyższej.

 2. Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu na stronie internetowej www.pbw.edu.pl/polityka-prywatnosci-aplikacji

 3. Świadczącym usługi w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie z siedzibą przy al. Focha 39, 30-119 Kraków, nr NIP 677-18-40-178 (dalej „Usługodawca”).

 4. Aplikacja jest elementem wydawnictwa książkowego „OD ZNAKU DO LITERY czyli krótka historia pisma”, które służy do popularyzowania wiedzy o początkach pisma i jest przeznaczone dla nauczycieli, uczniów, osób zainteresowanych tematyką historii pisma.

 5. Osoby które zainstalowały Aplikację (dalej „Użytkownicy”) – wykorzystują aplikację do wyświetlania elementów 3D na ekranie smartfonów.

 6. Producentem Aplikacji oraz wydawcą książki jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie z siedzibą przy al. Focha 39, 30-119 Kraków (dalej jako „Producent”).

 7. Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych do aplikacji jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie z siedzibą przy al. Focha 39, 30-119 Kraków, jako organ Województwa Małopolskiego. Uprawnienia Użytkownika ograniczone są do korzystania z Aplikacji zgodnie z jej celem, określonym w pkt. 5.
  W szczególności Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji w całości bądź we fragmentach, w jakiejkolwiek postaci, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych. Użytkownik nie może podejmować ani nie może zezwalać osobom trzecim na podjęcie czynności dążących do odtworzenia kodu źródłowego Aplikacji (reverse engineering), deasemblacji, dekompilacji. Użytkownik nie może Aplikacji zbywać, udostępniać, udzielać licencji, cedować, przenosić prawa używania, oddawać do używania pod jakimkolwiek tytułem odpłatnym lub darmowym innym osobom lub podmiotom prawnym.

II Wymagania techniczne aplikacji

 1. Aplikacja przeznaczona jest na urządzenia mobilne typu smartphone z systemem operacyjnym: Android w wersji 7.0 lub wyższej.

 2. Aplikacja do prawidłowego działania wszystkich funkcjonalności wymaga – na urządzeniu, na którym jest zainstalowana - m.in. sprawnego i aktywnego modułu dostępu do sieci Internet, sprawnej funkcji aparatu fotograficznego.

 3. Aplikacja do instalacji i prawidłowego działania wymaga zgody Użytkownika na jej dostęp do wybranych funkcji telefonu (aparatu fotograficznego).

 

Pozycje
Flaga narodowa Ukrainy
Ukraina   
Kalendarz wydarzeń
Materiały dydaktyczne
Otwarte Zasoby Edukacyjne
Biblioteka poleca
Gry planszowe
Wystawy
Akademia Wartości
Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych
Jubileusz - 100 lat PBW
Poradnik Na Focha
Pomocne linki oświatowe

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98

© 2024 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.