Ikonki
KSIĄŻKI ONLINE
ZAMÓW I WYPOŻYCZ
ZAPISZ SIĘ DO BIBLIOTEKI
OFERTA EDUKACYJNA

Historia

Biblioteki Pedagogiczne wywodzą się z Bibliotek Nauczycielskich, które zaczęto tworzyć z księgozbiorów działów nauczycielskich bibliotek szkolnych wkrótce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie należy do najstarszych. Powstała w 1922 roku jako Centralna Biblioteka Nauczycielska Okręgu Szkolnego Krakowskiego z inicjatywy ówczesnego wiceministra oświaty Tadeusza Łopuszańskiego. W pierwszych latach (1922-28) Biblioteką kierował dr Adam Matuszek, nauczyciel Gimnazjum im. B. Nowodworskiego. Następnie kierownictwo przejął Jan Zaręba (1928-36), a po nim - do wybuchu II wojny światowej - prof. dr Jan Hulewicz. Bibliotekarzami byli urlopowani nauczyciele.

W 1926 r. Biblioteka otrzymała statut określający jej stan prawny a także cele i zadania1. W początkach swej działalności Biblioteka mieściła się na parterze Gimnazjum im. B. Nowodworskiego przy pl. Na Groblach 9. Lokal obejmował cztery pomieszczenia i chociaż z trudem mieścił księgozbiór, Biblioteka Nauczycielska intensywnie się rozwijała. Rozkwit przerwał w 1939 r. wybuch II wojny światowej.

Bezpośrednio po ustaniu działań wojennych Bibliotekę reaktywowano jako Centralną Bibliotekę Pedagogiczną Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Kierownikiem został dr Franciszek Michejda, a następnie - w latach 1946 -1948 - dr Tadeusz Turkowski (pierwszy etatowy kierownik).

Od września 1948 do marca 1949 roku obowiązki kierownika pełnił dr Benedykt Bieńkowski, a od 1 kwietnia 1949 roku Ministerstwo Oświaty w drodze konkursu powierzyło obowiązki kierownika Centralnej Biblioteki Pedagogicznej mgr Stanisławie Tokarz-Wisłockiej.

Zarządzeniem Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 21 maja 1951 r. Biblioteki Nauczycielskie przekształcono w Biblioteki Pedagogiczne, a biblioteka krakowska stała się Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką2. Nowy statut zagwarantował Bibliotece własny budżet i etaty. Równocześnie rozszerzył zakres działania, wyodrębniając w nowej strukturze organizacyjnej Dział Informacyjno-Bibliograficzny (1954).

W tym czasie, dzięki swoim unikalnym zbiorom, a także ich dostępności, Biblioteka stała się jedną z najpopularniejszych w Krakowie. W 1968 r. Biblioteka została przeniesiona do zaadaptowanego na jej potrzeby budynku przy ul. Michałowskiego 10. W tym samym roku Uchwałą Rady Ministrów nr 269 z 20 sierpnia Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie zyskała status biblioteki naukowej3.

W 1972 r. w pięćdziesięciolecie istnienia Kuratorium nadało Bibliotece imię Hugona Kołłątaja.

W 1973 r. po 24 latach kierowania Biblioteką mgr Stanisława Tokarz-Wisłocka przeszła na emeryturę, a funkcję dyrektora powierzono mgr Krystynie Blamowskiej.

W połowie lat siedemdziesiątych, wskutek nowego podziału administracyjnego (likwidacja powiatów, stworzenie nowych województw) nastąpiła reorganizacja sieci istniejących bibliotek pedagogicznych, co odzwierciedlił wydany w 1976 r. statut Pedagogicznych Bibliotek Wojewódzkich4. W 1979 roku stanowisko dyrektora objął mgr Józef Żuradzki,który w 1990 roku przeszedł na emeryturę.

W 1991 r. zarządzeniem Kuratora Oświaty (nr 76 / 91) Biblioteka kolejny raz zmieniła swoją siedzibę. Przeprowadzka trwała do czerwca 1992 r. Obecnie Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zajmuje 3 budynki przy al. F. Focha 39.

W wyniku wyboru Rady Pedagogicznej oraz konkursu ogłoszonego przez Kuratorium Oświaty w 1990 r. dyrektorem Biblioteki została mgr Zofia Harasimowicz.

Od 1 stycznia 1999 roku organem prowadzącym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie jest samorząd Województwa Małopolskiego. Nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

1 września 2007 r. stanowisko dyrektora objęła mgr Wanda Dudek, która w 2015 r. przeszła na emeryturę.

W wyniku konkursu ogłoszonego przez Województwo małopolskie od 1 stycznia 2016 funkcję dyrektora Biblioteki powierzono mgr Annie Piotrowskiej.

 

1 Dz. Urz. KOSK 1926 nr 6 poz. 724 s.163-166.

2 Dz. Urz. MOiW 1951 nr 10 poz. 116.

3 Monitor Polski 1968 nr 36 poz. 253 s. 505-506.

4 Dz. Urz. MOiW 1976 nr 4 poz. 26.

 

 

 

Pozycje
Kalendarz wydarzeń
Jubileusz - 100 lat PBW
Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych
Akademia Wartości
Biblioteka poleca
Materiały dydaktyczne
Otwarte Zasoby Edukacyjne
Wystawy
Gry planszowe
Poradnik Na Focha
Linki
Flaga narodowa Ukrainy
Ukraina  

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

© 2023 PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.