Czasopisma prenumerowane w roku 2019

 

 1. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 
  Dostępne roczniki
 2. Aura
  Dostępne roczniki
 3. Biblioteka w Szkole
  Dostępne roczniki
 4. Bibliotekarz
  Dostępne roczniki
 5. Biologia w Szkole z Przyrodą
  Dostępne roczniki
 6. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
  Dostępne roczniki
 7. Bliżej Przedszkola. Wychowanie i Edukacja
  Dostępne roczniki
 8. Charaktery
  Dostępne roczniki
 9. Chemia w Szkole
  Dostępne roczniki
 10. Chowanna
  Dostępne roczniki
 11. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo
  Dostępne roczniki
 12. Deutsch Perfekt
  Dostępne roczniki
 13. Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich
  Dostępne roczniki
 14. Dyrektor Szkoły
  Dostępne roczniki
 15. Dzieje Najnowsze
  Dostępne roczniki
 16. Edukacja : studia, badania, innowacje
  Dostępne roczniki
 17. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  Dostępne roczniki
 18. Edukacja i Dialog
  Dostępne roczniki
 19. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
  Dostępne roczniki
 20. Edukacja Wczesnoszkolna
  Dostępne roczniki
 21. Etyka
  Dostępne roczniki
 22. Fizyka w Szkole
  Dostępne roczniki
 23. Geografia w Szkole
  Dostępne roczniki
 24. Głos Nauczycielski
  Dostępne roczniki
 25. Guliwer
  Dostępne roczniki
 26. Hejnał Oświatowy
  Dostępne roczniki
 27. Horyzonty Wychowania
  Dostępne roczniki
 28. Język Polski w Gimnazjum
  Dostępne roczniki
 29. Język Polski w Szkole Podstawowej
  Dostępne roczniki
 30. Język Polskie w Szkole Ponadpodstawowej
  Dostępne roczniki
 31. Kraków
  Dostępne roczniki
 32. Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa
  Dostępne roczniki
 33. Kultura i Edukacja
  Dostępne roczniki
 34. Kultura i Społeczeństwo
  Dostępne roczniki
 35. Kwartalnik Historyczny
  Dostępne roczniki
 36. Kwartalnik Pedagogiczny
  Dostępne roczniki
 37. Logopedia
  Dostępne roczniki
 38. Matematyka
  Dostępne roczniki
 39. Meritum
  Dostępne roczniki
 40. Midrasz
  Dostępne roczniki
 41. Mówią Wieki
  Dostępne roczniki
 42. Nauczyciel i Szkoła
  Dostępne roczniki
 43. Nauka
  Dostępne roczniki
 44. Neurolingwistyka Praktyczna
  Dostępne roczniki
 45. Niebieska Linia
  Dostępne roczniki
 46. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
  Dostępne roczniki
 47. Nowy Filomata
  Dostępne roczniki
 48. Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym…
  Dostępne roczniki
 49. Pamiętnik Literacki
  Dostępne roczniki
 50. Paedagogia Christiana
  Dostępne roczniki
 51. Pedagogika Społeczna
  Dostępne roczniki
 52. Polityka Społeczna
  Dostępne roczniki
 53. Polonistyka
  Dostępne roczniki
 54. Polska Myśl Pedagogiczna
  Dostępne roczniki
 55. Poradnik Bibliotekarza
  Dostępne roczniki
 56. Poznaj Swój Kraj
  Dostępne roczniki
 57. Poznaj Świat
  Dostępne roczniki
 58. Praca Socjalna
  Dostępne roczniki
 59. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
  Dostępne roczniki
 60. Przegląd Biblioteczny
  Dostępne roczniki
 61. Przegląd Historyczno-Oświatowy
  Dostępne roczniki
 62. Przegląd Humanistyczny
  Dostępne roczniki
 63. Przegląd Oświatowy
  Dostępne roczniki
 64. Przegląd Psychologiczny
  Dostępne roczniki
 65. Przegląd Więziennictwa Polskiego
  Dostępne roczniki
 66. Psychologia Wychowawcza
  Dostępne roczniki
 67. Remedium
  Dostępne roczniki
 68. Res Gestae
  Dostępne roczniki
 69. Rocznik Filozoficzny Ignatianum
  Dostępne roczniki
 70. Rocznik Krakowski
  Dostępne roczniki
 71. Rocznik Pedagogiczny
  Dostępne roczniki
 72. Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego
  Dostępne roczniki
 73. Rozprawy z Dziejów Oświaty
  Dostępne roczniki
 74. Ruch Filozoficzny
  Dostępne roczniki
 75. Ruch Pedagogiczny
  Dostępne roczniki
 76. Serwis Informacyjny Uzależnienia
  Dostępne roczniki
 77. Studia Medioznawcze
  Dostępne roczniki
 78. Studia Paedagogica Ignatiana
  Dostępne roczniki
 79. Studia Socjologiczne
  Dostępne roczniki
 80. Szkoła Specjalna
  Dostępne roczniki
 81. Świat Nauki
  Dostępne roczniki
 82. Świat Problemów
  Dostępne roczniki
 83. Świetlica w Szkole
  Dostępne roczniki
 84. Teksty Drugie
  Dostępne roczniki
 85. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
  Dostępne roczniki
 86. Topos
  Dostępne roczniki
 87. Tygodnik Powszechny
  Dostępne roczniki
 88. Wiadomości Historyczne
  Dostępne roczniki
 89. Wiedza i Życie
  Dostępne roczniki
 90. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
  Dostępne roczniki
 91. Wychowanie Muzyczne
  Dostępne roczniki
 92. Wychowanie Na Co Dzień
  Dostępne roczniki
 93. Wychowanie w Przedszkolu
  Dostępne roczniki
 94. Wychowawca
  Dostępne roczniki
 95. Znak
  Dostępne roczniki
 96. Życie Szkoły
  Dostępne roczniki

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2019 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje OK