Czasopisma prenumerowane w roku 2020

 

 1. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 
  Dostępne roczniki
 2. Aura
  Dostępne roczniki
 3. Biblioteka w Szkole
  Dostępne roczniki
 4. Biologia w Szkole z Przyrodą
  Dostępne roczniki
 5. Bibliotekarz
  Dostępne roczniki
 6. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
  Dostępne roczniki
 7. Bliżej Przedszkola. Wychowanie i Edukacja
  Dostępne roczniki
 8. Charaktery
  Dostępne roczniki
 9. Chemia w Szkole
  Dostępne roczniki
 10. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo
  Dostępne roczniki
 11. Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich
  Dostępne roczniki
 12. Dyrektor Szkoły
  Dostępne roczniki
 13. Dzieje Najnowsze
  Dostępne roczniki
 14. Edukacja : studia, badania, innowacje
  Dostępne roczniki
 15. Edukacja i Dialog
  Dostępne roczniki
 16. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
  Dostępne roczniki
 17. Edukacja Wczesnoszkolna
  Dostępne roczniki
 18. Etyka
  Dostępne roczniki
 19. Fizyka w Szkole
  Dostępne roczniki
 20. Geografia w Szkole
  Dostępne roczniki
 21. Głos Nauczycielski
  Dostępne roczniki
 22. Guliwer
  Dostępne roczniki
 23. Hejnał Oświatowy
  Dostępne roczniki
 24. Horyzonty Wychowania
  Dostępne roczniki
 25. Język Polski w Szkole Podstawowej
  Dostępne roczniki
 26. Język Polskie w Szkole Ponadpodstawowej
  Dostępne roczniki
 27. Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa
  Dostępne roczniki
 28. Kultura i Edukacja
  Dostępne roczniki
 29. Kultura i Społeczeństwo
  Dostępne roczniki
 30. Kwartalnik Historyczny
  Dostępne roczniki
 31. Kwartalnik Pedagogiczny
  Dostępne roczniki
 32. Logopedia
  Dostępne roczniki
 33. Matematyka
  Dostępne roczniki
 34. Meritum
  Dostępne roczniki
 35. Mówią Wieki
  Dostępne roczniki
 36. Nauczyciel i Szkoła
  Dostępne roczniki
 37. Nauka
  Dostępne roczniki
 38. Neurolingwistyka Praktyczna
  Dostępne roczniki
 39. Niebieska Linia
  Dostępne roczniki
 40. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
  Dostępne roczniki
 41. Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym…
  Dostępne roczniki
 42. Pamiętnik Literacki
  Dostępne roczniki
 43. Paedagogia Christiana
  Dostępne roczniki
 44. Pedagogika Społeczna
  Dostępne roczniki
 45. Polityka Społeczna
  Dostępne roczniki
 46. Polonistyka
  Dostępne roczniki
 47. Polska Myśl Pedagogiczna
  Dostępne roczniki
 48. Poradnik Bibliotekarza
  Dostępne roczniki
 49. Poznaj Swój Kraj
  Dostępne roczniki
 50. Poznaj Świat
  Dostępne roczniki
 51. Praca Socjalna
  Dostępne roczniki
 52. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
  Dostępne roczniki
 53. Przegląd Biblioteczny
  Dostępne roczniki
 54. Przegląd Historyczno-Oświatowy
  Dostępne roczniki
 55. Przegląd Humanistyczny
  Dostępne roczniki
 56. Przegląd Oświatowy
  Dostępne roczniki
 57. Przegląd Psychologiczny
  Dostępne roczniki
 58. Przegląd Więziennictwa Polskiego
  Dostępne roczniki
 59. Psychologia Wychowawcza
  Dostępne roczniki
 60. Remedium
  Dostępne roczniki
 61. Res Gestae
  Dostępne roczniki
 62. Rocznik Biblioteki Kraków
  Dostępne roczniki
 63. Rocznik Filozoficzny Ignatianum
  Dostępne roczniki
 64. Rocznik Pedagogiczny
  Dostępne roczniki
 65. Roczniki Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego
  Dostępne roczniki
 66. Rozprawy z Dziejów Oświaty
  Dostępne roczniki
 67. Ruch Pedagogiczny
  Dostępne roczniki
 68. Serwis Informacyjny Uzależnienia
  Dostępne roczniki
 69. Studia Paedagogica Ignatiana
  Dostępne roczniki
 70. Studia Socjologiczne
  Dostępne roczniki
 71. Szkoła Specjalna
  Dostępne roczniki
 72. Świat Nauki
  Dostępne roczniki
 73. Świat Problemów
  Dostępne roczniki
 74. Świetlica w Szkole
  Dostępne roczniki
 75. Teksty Drugie
  Dostępne roczniki
 76. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
  Dostępne roczniki
 77. Tygodnik Powszechny
  Dostępne roczniki
 78. Wiadomości Historyczne
  Dostępne roczniki
 79. Wiedza i Życie
  Dostępne roczniki
 80. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
  Dostępne roczniki
 81. Wychowanie Muzyczne
  Dostępne roczniki
 82. Wychowanie Na Co Dzień
  Dostępne roczniki
 83. Wychowanie w Przedszkolu
  Dostępne roczniki
 84. Wychowawca
  Dostępne roczniki
 85. Znak
  Dostępne roczniki
 86. Życie Szkoły
  Dostępne roczniki

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
   tel. (+48) 12 421 10 98
  fax (+48) 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.