Kodowanie i programowanie w edukacji

Współczesny świat ciągle się rozwija, a zdolność społeczeństwa do posługiwania się nowoczesnymi technologiami stała się jednym z kryteriów wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia.

Język programowania traktowany jest w społeczeństwie informacyjnym jako trzeci język, zaraz po ojczystym i angielskim. Dzięki kodowaniu człowiek jest nie tylko biernym odbiorcą rzeczywistości, ale może ją także tworzyć. Nauka zasad kodowania i programowania od najmłodszych lat jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym.

Kodowanie i programowanie w edukacji

Do najważniejszych zalet wykorzystywania kodowania i programowania w edukacji zalicza się rozwijanie logicznego i algorytmicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, wnioskowania, doskonalenie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i porządkowania informacji, zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów, rozwijanie kompetencji społecznych, działań grupowych czy projektowych oraz stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu poprzez zachęcanie do tworzenia programów, gier i animacji. Wprowadzenie zasad programowania do nauczania zostało ujęte także w nowej podstawie programowej1.

Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie i Filii prowadzą warsztaty z programowania i kodowania wykorzystując do tego aplikacje Scratch i ScratchJr oraz roboty Photon i LOFI Robot.

Kodowanie i programowanie w edukacji


1      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. z dnia 14 lutego 2017 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)

 

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.