Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

Zawiadomienie z dnia 13.09.2019r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie w przetargu nieograniczonego, na wykonanie zadania pn. Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM- budynek centralny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie przy al. Marszałka F. Focha 39 w Krakowie.

 

Załączniki

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_2019.09.13_SKAN [.pdf, 2,282.65KB]

 


Numer sprawy: WOA-271-5/19

Kraków, dn. 27.08.2019r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. Modernizacja pomieszczeń bibliotecznych na potrzeby centrów dydaktyczno-informatycznych w powiązaniu z projektem Małopolska Chmura Edukacyjna działanie 2.1 RPO WM- budynek centralny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie przy al. Marszałka F. Focha 39 w Krakowie.

Ogłoszenie Nr 590372-N-2019 z dnia 27.08.2019r.

SWIZ wraz z załącznikami

Dokumentacja projektowa:
Zał. nr 8
Decyzja Nr 1301/6740.2/2017 z dnia 17.11.2017r.
Dokumentacja Projektowa:
- Architektura
- Program Prac konserwatorskich
- Opinia Konserwatorska- uzgodnienie
Przedmiar robót
STWIORB

Informacja z otwarcia ofert

 

Załączniki

  POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI [.zip, 18MB]

  Ogłoszenie nr 590372-N-2019 z dnia 27.08.2019r. [.docx, 27.14KB]

  SIWZ wraz z załącznikami [.doc, 568.00KB]

  Zał. nr 8 [.zip, 17.748.46KB]

  Informacja z otwarcia ofert 11.09.2019r. SKAN [.pdf, 555.64KB]

 


Informacja z dnia 11.07.2019 o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – al. Marszałka F. Focha 39 – Pawilon C i dla Filii w Myślenicach ul. Żeromskiego 9. NR REFERENCYJNY SPRAWY: WOA-271-1/19.

 

Załącznik

  Informacja z dnia 11.07.2019 o unieważnieniu postępowania WOA-271-1/19 SKAN [pdf, 502.33KB]

 


Numer sprawy: WOA-271-1/19

Kraków, 18.06.2019 r.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zadania pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej – realizowanego w ramach Projektu pn. Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie – al. Marszałka F. Focha 39 – Pawilon C i dla Filia w Myślenicach ul. Żeromskiego 9. 

 

Załączniki

  POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI [zip, 10.7MB]

  ogłoszenie o zamówieniu [pdf, 362.91KB]

  siwz [pdf, 731.14KB]

  załącznik nr 1 do siwz [docx, 813.10KB]

  załącznik nr 2 do siwz [docx, 813.27KB]

  załącznik nr 3 do siwz [docx, 812.38KB]

  załącznik nr 4 do siwz [docx, 811.24KB]

  załącznik nr 5 do siwz [docx, 811.05KB]

  załącznik nr 6 do siwz [docx, 813.19KB]

  załącznik nr 7 do siwz [docx, 810.98KB]

  załącznik nr 8 do siwz - wzór umowy [pdf, 541.83KB]

  Program Funkcjonalno Użytkowy - Kraków - Załącznik do wzoru umowy [pdf, 1,103.76KB]

  Program Funkcjonalno Użytkowy - Myślenice - Załącznik do wzoru umowy [pdf, 1,040.72KB]

  Audyt - Kraków [pdf, 1,083.70KB]

  Audyt - Myślenice [pdf, 1,227.90KB]

  dot. WOA 271 1 19 z dnia 2019.07.02_informajca_SKAN.PDF [pdf, 374.46KB]

  Informacja_z_otwarcia_ofert_2019.07.02_SKAN.PDF [pdf, 852.95KB]

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2019 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Dalsze informacje OK