Maj 2019

Hortiterapia jako metoda wspomagająca pracę pedagoga specjalnego / Bożena Sopińska // Aura. - 2019, nr 4, dod. „Dodatek Ekologiczny dla Szkół”, s. 1-4

Wiosna w pełni! Przed nami miesiące, kiedy natura szczególnie stymuluje wszystkie zmysły człowieka. Ten okres można również wspaniale wykorzystać w pracy terapeutycznej. O zaletach wciąż niedocenianej metody – hortiterapii, czyli inaczej ogrodoterapii, pisze Bożena Sopińska, od 25 lat pracująca w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym dla dziewcząt. Terapeutyczne działanie tej metody jest naprawdę szerokie – poprawia bowiem społeczne, poznawcze, fizyczne i psychiczne funkcjonowanie. Polecić ją można dużej grupie osób, w różnym wieku - w szkołach, specjalnych ośrodkach wychowawczych, poprawczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych, placówkach służby zdrowia, szpitalach psychiatrycznych. Wśród zalet wymieniono: poprawia sprawność fizyczną, koordynację ruchowo-manualną, stymuluje i wyostrza zmysły, redukuje stres i napięcie, obniża ciśnienie krwi, polepsza nastrój i samopoczucie, obniża stany depresyjne, usprawnia koncentrację, zwiększa poczucie własnej wartości i odpowiedzialności, uczy samodzielności oraz pracy w grupie i komunikacji z innymi ludźmi. Zakres dobroczynnych skutków jest więc naprawdę rozległy! Terapia musi być prowadzona przez profesjonalistów i dostosowana do potrzeb uczestników, aby osiągnąć założone efekty terapeutyczne czy rehabilitacyjne.
Do polecanego artykułu dołączono przykładowe konspekty zajęć hortiterapeutycznych – do wykorzystania od razu! Warto więc spróbować!

MG

 

Kształtujące ocenianie pracy domowej / Joanna Kostrzewa // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 5, s. 76-79

Majowy „Niezbędnik Dyrektora Szkoły” - dodatek do czasopisma Dyrektor Szkoły - w całości poświęcony jest ocenianiu kształtującemu.
Autorzy dzieląc się swoim doświadczeniem podpowiadają jak ulepszyć proces szkolnego oceniania, sprawić by był nie tylko narzędziem pomiaru, ale także, a może przede wszystkim, sposobem pracy nauczyciela i ucznia.

Kształtujące ocenianie pracy domowej to tytuł jednego z zamieszczonych w dodatku artykułów. Autorka, dyplomowana nauczycielka języka angielskiego i polskiego, trenerka i mentorka w Centrum Edukacji Obywatelskiej, stawia pytanie o zasadność pracy domowej.
Czy jest ona konieczna? Jak zachęcić uczniów do systematycznej pracy domowej? Jak powinna ona wyglądać? Jak sprawić by praca domowa ucznia miała sens? Joanna Kostrzewa mówi wprost: Zadania domowe mają sens wtedy, kiedy towarzyszą im strategie oceniania kształtującego. Autorka podsuwa konkretne rozwiązania, udziela wskazówek i jako praktyk dzieli się sprawdzonymi pomysłami. Niezwykle ważne jest ustalenie kryteriów nauczania, czyli jasno określonych wskaźników, które informują ucznia co będzie podlegało ocenie, na co nauczyciel będzie zwracał uwagę poprawiając pracę. Zadania do wyboru – to dobry sposób, by pomóc uczniom brać odpowiedzialność za proces swojej edukacji. Sprawdzanie pracy domowej w grupach, metoda odwróconej lekcji – to kolejne praktyczne rozwiązania w obszarze pracy domowej. Artykuł może stanowić inspirację, być zachęta do dalszych metodycznych poszukiwań. Na koniec przytoczę niezwykle trafną puenta Autorki: Pamiętajmy […], że praca domowa, której sami nie traktujemy poważnie i nawet jej nie sprawdzamy, nie będzie traktowana poważnie przez naszych uczniów.

Wymagajmy najpierw od siebie!

BM

 

Ocenianie wypowiedzi ustnych / Joanna Dobkowska, Adam Brożek // Polonistyka. - 2019, nr 3, s. 52-56

„Kształcenie umiejętności komunikowania się w języku polskim dla wszystkich przedmiotów nauczania powinno mieć charakter priorytetowy”. Tym zdaniem autorzy zaczynają swój artykuł, przypominając w ten sposób, że na nauczycielach wszystkich przedmiotów spoczywa odpowiedzialność za to, jak sprawnie uczniowie potrafią komunikować się w języku polskim – zarówno w mowie, jak i w piśmie.
Wypowiedzi dzielą na te o charakterze monologowym (bez wchodzenia z nikim w interakcję językową) i dialogowym (struktura dwu- lub wielogłosowa – dyskusja, debata). Proponują kryteria oceny wypowiedzi ustnych. Wspólnymi dla obu form są:

  • Czy wypowiedź jest na temat?
  • Czy wypowiedź jest pełna?
  • Czy wypowiedź jest spójna?
  • Czy wypowiedź jest poprawna językowo i stylistycznie?

Dla wypowiedzi dialogowej dodają jeszcze jedno, jakże ważne, kryterium:

  • Czy uczeń respektuje zasady grzeczności językowej?

Omówienie każdego z tych kryteriów, jak też szczegółowe ich wytłumaczenie i analizę odnaleźć można zapoznając się z treścią artykułu. Warto też zapamiętać sugestię autorów by w każdej sytuacji stopień szkolny uzupełnić komentarzem dydaktycznym odnoszącym się do poszczególnych kryteriów, a w niektórych sytuacjach – zrezygnować ze stawiania stopni na rzecz samego komentarza.
Artykuł godzien polecenia wszystkim nauczycielom, także rodzicom, a i sami uczniowie czytając go, nie zmarnują czasu...

JA

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.