Wydarzenia

Zapytaj bibliotekarza

Required *

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Gry planszowe, zwane popularnie „planszówkami” przeżywają współcześnie renesans. Mają coraz więcej zwolenników, także wśród pedagogów, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Do najważniejszych walorów stosowania gier planszowych w edukacji można zaliczyć: kształcenie umiejętności nawiązywania relacji społecznych, współdziałanie z grupą, konieczność przestrzegania określonych reguł, rozwijanie sprawności motorycznej, spostrzegawczości, orientacji przestrzennej i pamięci. Nauka przy wykorzystaniu „planszówek” jest dla uczniów ciekawsza, są bardziej aktywni, wykazują większe zainteresowanie i szybciej przyswajają nowe treści.

Planszówki w PBW

Coraz bardziej popularne staje się wykorzystywanie różnego rodzaju gier (komputerowych, planszowych, grupowych) w procesie edukacji oraz metod, które grami nie są, ale opierają się na mechanizmach powodujących wysokie zaangażowanie w grach. Są to tak zwane metody grywalizacyjne lub gamifikacyjne. Grywalizacja to włączanie mechanizmu gier do czynności nimi nie będących (np. nauki czytania), w celu zwiększenia atrakcyjności danej czynności i lepszego przyswojenia materiału. Grywalizacja może odbywać się poprzez przechodzenie do kolejnych etapów, czy sprawdzenie wiadomości w postaci quizów i konkursów.

 

Każdy Czytelnik naszej Biblioteki może dodatkowo wypożyczać - oczywiście oprócz książek i innych materiałów - 1 grę planszową, z ewentualnymi dodatkami i rozszerzeniami.

 

Aby uzyskać dostęp do listy wszystkich gier w katalogu elektronicznym OPAC, należy wpisać #gry w indeksie Przedmiot.

Wykaz gier na bieżąco aktualizowany, liczący obecnie ponad sto tytułów dostępny jest tutaj »

 

 Wypożyczamy planszówki!