Spotkania, warsztaty > Kraków > rok szkolny 2018/2019

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

W imieniu Organizatora - Związku Stowarzyszeń MULTIKULTURA zapraszamy do udziału w innowacyjnym szkoleniu dla nauczycieli klas wielokulturowych.

Data: 3 października 2018 r.

Miejsce: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12, ALEJA KIJOWSKA 3 w Krakowie.

Adresaci: nauczyciele polskich szkół podstawowych, średnich i wyższych, nauczyciele, uczniowie i rodzice pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego, litewskiego, mniejszości etnicznych.

Zgłoszenia: Formularz

 

PROGRAM KONFERENCJI

9.30

Otwarcie

P. Magdalena Mazur
Dyrektor Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi
nr 12 w Krakowie

Edukacja Wielokulturowa w szkołach integracyjnych (prezentacja audiowizualna)

10.00

Rola doradcy metodycznego do spraw wielokulturowości w kontekście zadań SPPPDDZNE

P. Urszula Majcher-Legawiec
Doradca metodyczny ds. wielokulturowości
w Krakowie, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci
z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie

10.25

Prezentacja projektu
Erasmus Plus

P. Andrzej Białko
Związek Stowarzyszeń Multikultura

1. Międzynarodowe działania podnoszące świadomość na temat wielokulturowości, międzykulturowości i różnorodności.

2. Metodologia CLIM (nauka kolektywna w klasach wielokulturowych) do zastosowania na zajęciach.

11.30

Przerwa kawowa

12.00

Prezentacja działania i praktyczne zastosowanie opracowanego systemu eLearning

P. Piotr Kowalski
Związek Stowarzyszeń Multikultura

12.45

Mieszanka krakowska… Podążaj śladami wielu kultur z biblioteką

P. Anna Walska-Golowska
Kierownik Wydziału Współpracy,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłataja

13.20

Moderacja

P. Krzysztof Ridan
Związek Stowarzyszeń Multikultura

1. Dyskusja na temat personalnych doświadczeń w nauczaniu wielokulturowym.

2. Zachęcanie do krytycznego myślenia i zapobiegania uprzedzeniom i dyskryminacji wśród uczniów.

14.00

Podsumowanie oraz kwestionariusz

P. Halina Pawlik
Związek Stowarzyszeń Multikultura

ZAKOŃCZENIE

 

MATERIAŁY

ZAPROSZENIE [PDF]

INFORMACJE:
Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA
ul. Stańczyka 22/122, 30-126 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.