Spotkania, warsztaty > Kraków > rok szkolny 2018/2019

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wspomagania przedszkoli przygotowaną przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie.

Realizacja form odbywa się przy współpracy z MCDN ODN w Krakowie oraz z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie.

Wspomaganie przedszkoli – proponowane formy realizacji w roku 2018

1. Warsztaty dla całej kadry pedagogicznej

 • możliwość realizacji na terenie przedszkola. Warunkiem jest przekazanie informacji do SPPP, dogodne miejsce, rzutnik, laptop.
 • możliwość uczestnictwa w wybranej formie na terenie przedszkola, jakie zostanie zaproponowane.
 • zgłoszenia na warsztaty przyjmować będzie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym.
 • zaświadczenia o uczestnictwie wystawiać będzie MCDNODN w Krakowie. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia na koniec zajęć.

Tematy warsztatów są odpowiedzią na zapotrzebowanie. Problematyka skupiona wokół doskonalenia społecznych kompetencji nauczyciela. Nauczyciele mogą uczestniczyć we wszystkich formach, lub wybranych przez całą kadrę danego przedszkola.

 

Temat, tytuł warsztatów Osoby prowadzące Uwagi o realizacji
 1.  Trudne zachowania dzieci Teresa Mayer,
Jolanta Bień,
Aleksandra Uran
 6 godzin.
 2 x 3 godz.
 2.  Trening asertywności – dla nauczycieli (bez obecności dyrektora) dr Barbara Zachara  6 godzin.
 2 x 3 godz.
 3.  Relacje nauczyciela z rodzicami Wanda Papuga,
Elżbieta Kawa
 6 godzin.
 2 x 3 godz.
 4.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Jolanta Bień,
Elżbieta Kawa
 6 godzin.
 2 x 3 godz.
 5.  Kary, nagrody, konsekwencje, pochwały Wioletta Górska,
Agnieszka Urbańska
 6 godzin.
 2 x 3 godz.
 6.  Relacje międzyludzkie w zespole. Rozwiązywanie konfliktów Mariola Kontykiewicz-Biel  6 godzin.
 2 x 3 godz.
 7.  Metody pracy wspierające twórczość i zabawę Joanna Niedziałek  6 godzin.
 2 x 3 godz.
 8.  Przedszkolak w kontakcie z mediami dr Beata Janik,
Wanda Papuga
 Realizacja w Bibliotece Pedagogicznej
 4 godz.
 9.  Szkoła dla rodziców i wychowawców (oferta specjalna) Iwona Tarnowska,
Małgorzata Sypka,
Agnieszka Urbańska,
Wioletta Górska
 Realizacja na terenie przedszkoli.
 Grupa 20-25 osób.
 10 spotkań po 4 godziny
– razem 40 godzin

 

2. Wsparcie metodyczna młodych nauczycieli. Zgłoszenia przyjmuje SPPP, drogą mailową . Forma szczególnie polecana w przypadkach braku doświadczenia i braku wsparcia dla młodej kadry. Realizacja w zindywidualizowanej formie, dogodnej dla kadry przedszkola. Prowadzące ustalają formy kontaktów bezpośrednio z osobą zainteresowaną.

 10.  Wsparcie metodyczne młodych nauczycieli             Marta Cieplik,
Bożena Samaga
 Forma sieci, spotkania indywidualne.

 

3. Kursy. Oferta dla wszystkich zainteresowanych.
Terminy realizacji zostaną podane we wrześniu 2018. Zgłoszenia przyjmuje MCDNODN w Krakowie. Realizacja w MCDN ODN – głównie w środy (15-18) i soboty (9-12)

 

Kurs: Wspomaganie rozwoju mowy przedszkolaka; 15 godzin; Planowane są trzy edycje.

Temat zajęć Osoby prowadzące Terminy: wrzesień
 1.  Prawidłowy rozwój mowy Ewelina Wokurka  
 2.  Kontakt nauczyciela z dzieckiem niemówiącym
 Stymulacja mowy...
Agata Gładowicz-Bojarska  
 3.  Świadomość fonologiczna
 bajkoterapia
dr Anna Skoczek  
 4.  Rola zabawy i współpracy z rodzicami... Aleksandra Uran,
Iwona Machnik
 

 

Kurs: Nauczyciel wobec edukacji włączającej; 20 godzin.

Temat zajęć Osoby prowadzące Liczba godzin Terminy: październik
 1.  Specyfika niepełnosprawności; zespół Aspergera, autyzm,
 Bariery utrudniające włączanie w edukację.
 Strategie rozwiązywania problemów,
 Mechanizmy kompensacji
Teresa Mayer 5  
 2.  Specyfika niepełnosprawności sensorycznych
 Bariery utrudniające włączanie w edukację.
 Strategie rozwiązywania problemów,
 Mechanizmy kompensacji
Tamara Cierpiałowska 5  
 3.  Specyfika niepełnosprawności intelektualnej,
 Bariery utrudniające włączanie w edukację, strategie rozwiązywania problemów, mechanizmy kompensacji
Sylwia Niemiec 5  
 4.  Współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych, jako istotny czynnik włączania w proces edukacyjny Iwona Tarnowska,
Małgorzata Sypka
5  

 

Kurs: Psychologiczne aspekty rozwoju dziecka – uczenie się przedszkolaka; 15 godzin. Planowane dwie edycje - wrzesień i listopad.

Adresaci: wszyscy nauczyciele przedszkoli, a szczególnie katecheci oraz nauczyciele języków obcych.

Temat zajęć Osoby prowadzące Liczba godzin Terminy: wrzesień-listopad
 1.  Przedszkolak na kolejnych etapach rozwoju.
 Rozwój jako proces, nie cel.
dr Maria Ligęza 5  
 2.  Jak uczy się współczesny przedszkolak dr Barbara Zachara 5  
 3.  Zaburzenia czy norma rozwojowa dr Aleksandra Lorenc 5  

 

Szczegółowe informacje:
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym
ul. W. Popławskiego 17, 30-818 Kraków
tel./fax. (12) 632-87-73, kom.: 660-637-351
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.poradniakrakow.com.pl