Dla uczniów

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Współczesny świat ciągle się rozwija, a zdolność społeczeństwa do posługiwania się nowoczesnymi technologiami stała się jednym z kryteriów wzrostu gospodarczego i poprawy jakości życia.

Język programowania traktowany jest w społeczeństwie informacyjnym jako trzeci język, zaraz po ojczystym i angielskim. Dzięki kodowaniu człowiek jest nie tylko biernym odbiorcą rzeczywistości, ale może ją także tworzyć. Nauka zasad kodowania i programowania od najmłodszych lat jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym.

Kodowanie i programowanie w edukacji

Do najważniejszych zalet wykorzystywania kodowania i programowania w edukacji zalicza się rozwijanie logicznego i algorytmicznego myślenia, intuicji, wyobraźni, wnioskowania, doskonalenie umiejętności wyszukiwania, gromadzenia i porządkowania informacji, zdolność kreatywnego rozwiązywania problemów, rozwijanie kompetencji społecznych, działań grupowych czy projektowych oraz stworzenie uczniom możliwości odniesienia sukcesu poprzez zachęcanie do tworzenia programów, gier i animacji. Wprowadzenie zasad programowania do nauczania zostało ujęte także w nowej podstawie programowej1.

Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie i Filii prowadzą warsztaty z programowania i kodowania wykorzystując do tego aplikacje Scratch i ScratchJr oraz roboty Photon i LOFI Robot.

Kodowanie i programowanie w edukacji


1      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. z dnia 14 lutego 2017 r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356)