Odbyły się

Zapytaj bibliotekarza

Required *

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

21 i 31 maja 2017r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie została przeprowadzona IV edycja konkursu patriotycznego dla uczniów szkół gimnazjalnych "Kosą i bagnetem. Polacy w walce o niepodległość pod wodzą Kościuszki i Piłsudskiego".

Partnerami Konkursu było Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, które dzięki swej życzliwości udostępniło pomieszczenia oddziałów Muzeum na potrzeby gry oraz przekazało książki na nagrody dla nauczycieli opiekunów zgłoszonych do konkursu uczniów.

W konkursie, który został przeprowadzony w formie 2-etapowej gry miejskiej wzięło udział jednaście 4-5-osobowych drużyn wraz z nauczycielami opiekunami z następujących placówek oświatowych:

 

24 maja 31 maja
 • Gimnazjum nr 49 im. Kawlerów Orderu Uśmiechu w Krakowie

 • Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. H. Sienkiewicza
  w Zespole Szkół w Rudawie

 • Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Krakowie

 • Społeczne Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Społecznych nr 7 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie

 • Społeczne Gimnazjum nr 1 w Krakowie

 • Publiczne Gimnazjum w Jurkowie

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza – Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Krakowie

 • Gimnazjum nr 39 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Krakowie

 • Gimnazjum nr 3 w Zespole Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących
  w Dobrej

 • Gimnazjum im. J. Matejki
  w Zabierzowie

 

I etap konkursu przeprowadzany był przez szkoły, które zgłosiły swoje uczestnictwo w konkursie. Polegał on na wyłonieniu tylko jednego zespołu liczącego od 3-5 uczniów. Uczestnicy na podstawie testu przygotowanego we własnym zakresie przez szkolną komisję konkursową, w oparciu o materiały edukacyjne pt. "Kosą i bagnetem. Polacy w walce o niepodległość pod wodzą Kościuszki i Piłsudskiego" zamieszczone na platfromie e-learningowej PBW w Krakowie musieli wykazać się szeroką wiedzą historyczną. II etap konkursu w formie gry terenowej odbył się w przestrzeni miejskiej Krakowa w oryginalnych lokalizacjach związanych z postaciami Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudskiego.

Uczestnicy mieli do pokonania 7 punktów (tj. Muzeum Narodowe, Sukiennice, Ratusz, Krzysztofory, Sokół, arkady przy ul. Stolarskiej i PBW), a przy każdym z nich wykonywali określone zadania wykazując się wiedzą z zakresu historii Polski w XVIII i XX ze szczególnym uwzględnieniem dziejów walk o suwerenność naszego kraju oraz roli jaką odegrało przywództwo Kościuszki i Piłsudskiego w organizacji powstania narodowego i w odzyskaniu niepodległości.

7.06.2017 r., po opublikowaniu listy laureatów i osób wyróżnionych, odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu.

Podczas tego wydarzenia mieliśmy zaszczyt gościć w naszej Bibliotece Panią Annę Grzgórzko-Piętak z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, dr Walerego Bubienia z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Pana Kamila Stasiaka – pracownika Muzeum Historycznego, Pana Konrada Firleja – Prezesa Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół", Pana Roberta Springwalda – wiceprezesa Fundacji T. Kościuszki w Krakowie oraz dr hab. Łukasza Gawła – Zastępcę Dyrektora ds. Strategii, rozwoju i Komunikacji Muzeum Narodowego w Krakowie.

Po powitaniu gości przez Dyrektora Biblioteki Annę Piotrowską, P. Kamil Stasiak – pracownik MHMK przedstawił prezentację multimedialną, która miała przybliżyć młodym uczestnikom konkursu sylwetkę Tadeusza Kościuszki.

Zwycięzcom zostały wręczone pamiątkowe zaświadczenia oraz atrakcyjne nagrody ufundowane m.in. przez Organizatora. Również opiekunowie zespołów uczniowskich zostali nagrodzeni przez Dyrektora PBW p. Annę Piotrowską, która wyraziła szczególne uznanie dla ich wysiłku i trudu w przygotowaniu uczniów do rozgrywek konkursowych.

Tegoroczna edycja konkursu została objęta patronatem honorowym: Ministra Edukacji Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej, Marszałka Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Fundacji im. T. Kościuszki, którym na zakończenie Pani Dyrektor złożyła szczególne podziękowania.

 

24 maja 2017

 

31 maja 2017

 

7 czerwca 2017