Aktualne

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

SEJM USTANOWIŁ ROK 2018 ROKIEM KONFEDERACJI BARSKIEJ

 

W imieniu Organizatorów - Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów
w Krakowie przy współpracy nauczycielki Wandy Silezin
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym Wiara i wolność,
pt.: „KONFEDERACJA BARSKA NA ZIEMI KRAKOWSKIEJ - SZLAKIEM WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ W LATACH 1768-1772”.

Konfederacja Barska na Ziemi Krakowskiej - szlakiem walk o niepodległość w latach 1768-1772

Cele konkursu:

uczczenie 250-tej rocznicy zawiązania Konfederacji Barskiej, zwiększenie świadomości uczniów na temat wydarzeń mających miejsce w Krakowie oraz na Ziemi Krakowskiej w latach 1768-1772, kształtowanie postaw i uczuć patriotycznych dzieci i młodzieży, poznanie historii i roli Kościoła Zwiastowania NMP przy klasztorze Kapucynów w Krakowie w okresie Konfederacji.

Adresaci:

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, szkół przyszpitalnych, sanatoryjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, Domów Dziecka oraz Domów Kultury z terenu województwa małopolskiego.

Ważne daty:

18.05.2018 r. – ostateczna data przysłania/ dostarczenia prac konkursowych do Organizatora (Klasztor Braci Kapucynów w Krakowie; 31-114 Kraków; ul. Loretańska 11, z dopiskiem: kapucyński konkurs historyczny „Wiara i Wolność”),

08.06.2018 r. - gala finałowa (o godz. 11.00, wręczenie dyplomów i nagród, zwiedzanie klasztoru, kościoła, domku loretańskiego i części ogrodu, oraz wystawy pokonkursowej).

 

REGULAMIN KONKURSU

 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej: www.krakow.kapucyni.pl

Polecamy LINKIdo ciekawych stron związanych z Konfederacją barską.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

Wanda Silezin - nauczycielka, inicjatorka i organizatorka ogólnopolskich konkursów integracyjnych, tel. 600 441 991
Br. Jerzy Uram – Gwardian Klasztoru, tel. 725 015 011, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Konkurs patronatem objęli:

Barbara Nowak - Małopolski Kurator Oświaty
Jacek Krupa - Marszałek Województwa Małopolskiego
Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa
Michał Niezabitowski - Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa
Dr hab. Filip Musiał - Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie
Prof. Czesław Dźwigaj - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie