Konferencje metodyczne

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Poczucie bezpieczeństwa to fundamentalna potrzeba każdego człowieka bez względu na wiek. Właściwe jej zaspokojenie w pierwszych latach życia ma szczególne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka i jego przyszłości. Wiele problemów szkolnych i „niegrzecznych” zachowań uczniów ma swoje źródło w braku poczucia bezpieczeństwa, jakiego uczniowie ci doświadczyli we wczesnym okresie swojego życia. 
Okazją do refleksji nad tym zagadnieniem była coroczna Konferencja Metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy zorganizowana 10 października pod tytułem Bezpieczeństwo i odpowiedzialność w relacji dorosły-dziecko.

 
Wiedzę na temat  sposobów budowania bezpiecznych więzi z dzieckiem mogli zdobyć uczestnicy Konferencji dzięki naszemu wyjątkowemu gościowi - p. Wandzie Papugowej, psychologowi, mediatorowi rodzinnemu i dyrektorce Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie.

Wraz z rozwojem naszych podopiecznych zagadnienie ich bezpieczeństwa przybiera różne wymiary i rodzi się konieczność uczenia młodzieży odpowiedzialnego korzystania z Internetu i bezpiecznego funkcjonowania w świecie wirtualnym. Temu problemowi zostało poświęcone wystąpienie p. Katarzyny Mojskiej i p. Karola Baranowskiego, pracowników naszej Biblioteki i autorów zajęć dydaktycznych Co wie o tobie twój smartfon.

Interesującą formę pracy z młodzieżą w zakresie odpowiedzialności za ocalanie od zapomnienia rodzinnych historii zaprezentowali przedstawiciele projektu Opowiedz, jak to było, realizowanego w ramach programu „Niepodległa”. Doktor Marcin Jarząbek z Wydziału Historii UJ i p. Maciej Wacławik omówili narzędzia platformy internetowej, umożliwiające spisywanie opowieści starszego pokolenia i generowanie tych historii w formie książki.

Celem kolejnej prezentacji było przybliżenie nauczycielom zasad zachowania bezpieczeństwa w zakresie wykorzystywania danych osobowych uczniów. Radca prawny p. Joanna Turaj-Matyjasek przedstawiła unijne przepisy  o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych.

Zapewne miłą niespodzianką dla uczniów szkół małopolskich okaże się Wystawa mobilna „Naukowa” Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon. Jej koordynator p. Szymon Pitek opowiedział uczestnikom Konferencji o pierwszym edukacyjnym projekcie Cogiteonu. Wystawa wyposażona w interaktywne eksponaty umieszczone w naczepie przyjedzie do małopolskich gmin, których uczniowie będą mogli prowadzić eksperymenty pod okiem doświadczonych animatorów a temat powietrza zostanie ukazany w kontekście nauk o Ziemi, nauk medycznych, biologicznych, fizycznych, chemicznych oraz technicznych.

Uczestnicy Konferencji poznali też plany Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich na nowy rok szkolny, które zaprezentowała prezes TNBSP Oddział w Krakowie p. Agnieszka Miśkiewicz.

Z kolei p. Anna Walska-Golowska, pracownik naszej Biblioteki, omówiła ofertę edukacyjną dla nauczycieli i uczniów przygotowaną przez naszą Placówkę.

Dziękujemy wszystkim Prelegentom i przybyłym licznie Uczestnikom szkolenia za wspólną troskę o odpowiedzialne budowanie bezpiecznych relacji z naszymi uczniami.