Konferencje metodyczne

Zapytaj bibliotekarza

Required *

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie była gospodarzem i partnerem Konferencji metodycznej dla Dyrektorów Przedszkoli miasta Krakowa.

6 kwietnia 2018 r. w Czytelni Ogólnej odbyła się konferencja metodyczna dotycząca realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach. Zorganizowana została przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie oraz naszą Bibliotekę.

Przybyłych licznie Dyrektorów Przedszkoli powitała Wanda Papugowa, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym. Pani Dyrektor przedstawiła prezentację „Wspomaganie przedszkoli - analiza doświadczeń oraz projekt nowej oferty”. Następnie Pani Jolanta Bień, pedagog ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie powiedziała o „Realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach”. Po krótkiej przerwie Pani Małgorzata Wajda, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, omówiła zakres „Nadzoru pedagogicznego dyrektora”. Z kolei Pani Anna Piotrowska, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, zachęciła obecnych do korzystania z bogatej oferty edukacyjnej Biblioteki. Pani Anna Walska-Golowska przybliżyła działania „Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na rzecz wspierania nauczycieli przedszkoli”. Na koniec Panie Wanda Papugowa i Jolanta Bień przedstawiły i omówiły wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród obecnych Dyrektorów, co pozwoliło nakreślić nowe kierunki w ofercie wspomagania przedszkoli.

Dziękujemy Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie za współpracę, a Dyrektorom Przedszkoli za przybycie i słowa uznania dla naszej działalności.