Konferencje metodyczne

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie była gospodarzem i partnerem Konferencji metodycznej dla Dyrektorów Przedszkoli miasta Krakowa.

6 kwietnia 2018 r. w Czytelni Ogólnej odbyła się konferencja metodyczna dotycząca realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach. Zorganizowana została przez Małopolskie Kuratorium Oświaty, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie oraz naszą Bibliotekę.

Przybyłych licznie Dyrektorów Przedszkoli powitała Wanda Papugowa, Dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym. Pani Dyrektor przedstawiła prezentację „Wspomaganie przedszkoli - analiza doświadczeń oraz projekt nowej oferty”. Następnie Pani Jolanta Bień, pedagog ze Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie powiedziała o „Realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolach”. Po krótkiej przerwie Pani Małgorzata Wajda, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, omówiła zakres „Nadzoru pedagogicznego dyrektora”. Z kolei Pani Anna Piotrowska, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, zachęciła obecnych do korzystania z bogatej oferty edukacyjnej Biblioteki. Pani Anna Walska-Golowska przybliżyła działania „Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej na rzecz wspierania nauczycieli przedszkoli”. Na koniec Panie Wanda Papugowa i Jolanta Bień przedstawiły i omówiły wnioski z ankiety przeprowadzonej wśród obecnych Dyrektorów, co pozwoliło nakreślić nowe kierunki w ofercie wspomagania przedszkoli.

 

Dziękujemy Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie za współpracę, a Dyrektorom Przedszkoli za przybycie i słowa uznania dla naszej działalności.