Kraków

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Edukacja włączająca stawia sobie za cel usuwanie wszelkich przeszkód i barier,
które stają na drodze do sytuacji, kiedy wszystkie dzieci uczą się wspólnie.

(Long & Wood, Lindsay)

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie była PARTNEREM KONFERENCJI "Nauczyciel wobec edukacji włączającej"

 

8 grudnia 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona problematyce inkluzji. Wydarzenie zorganizowała Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie.

W konferencji udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy naukowi oraz inne osoby zainteresowane tematem.

Spotkanie otworzyła i prowadziła mgr Wanda Papuga - dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie.

Wykład otwierający konferencję wygłosiła dr Anna Skoczek - adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Akademii Ignatianum w Krakowie i logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. Prelegentka przygotowała wystąpienie pt. „Inkluzja dziecka z niepełnosprawnością wyzwaniem dla edukacji”.

Drugi referat przedstawił dr Krzysztof Gerc - adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie. Doktor Gerc rozważania poświęcił „Nauczycielowi w ekosystemie dziecka z niepełnosprawnością”.

Jako trzecia głos zabrała mgr Magdalena Szelc-Mays - starszy wykładowca w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegentka teoretycznie i praktycznie przedstawiła zagadnienie „Pedagogiki zabawy”, która może stanowić inspirację do wykorzystania nie tylko w nauce języków obcych, ale i w edukacji włączającej.

Wykład zamykający konferencję wygłosiła dr Tamara Cierpiałowska - adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego, logopeda w Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Krakowie. Wystąpienie dotyczyło „Szkoły inkluzyjnej jako środowiska współpracującego”.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka przygotowała dla uczestników wydarzenia przykładowe propozycje literatury z zakresu edukacji włączającej, które znalazły się w materiałach konferencyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA- wybrane książki i artykuły z czasopism ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Dużo większy wykaz w formie zestawienia bibliograficznego znajdą Państwo tutaj

Serdecznie dziękujemy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie za możliwość udziału w wartościowym wydarzeniu.