Kraków

Zapytaj bibliotekarza

Required *

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Edukacja włączająca stawia sobie za cel usuwanie wszelkich przeszkód i barier,
które stają na drodze do sytuacji, kiedy wszystkie dzieci uczą się wspólnie.

(Long & Wood, Lindsay)

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie była PARTNEREM KONFERENCJI "Nauczyciel wobec edukacji włączającej"

 

8 grudnia 2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbyła się konferencja poświęcona problematyce inkluzji. Wydarzenie zorganizowała Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie we współpracy z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie oraz Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krakowie.

W konferencji udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy naukowi oraz inne osoby zainteresowane tematem.

Spotkanie otworzyła i prowadziła mgr Wanda Papuga - dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie.

Wykład otwierający konferencję wygłosiła dr Anna Skoczek - adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Akademii Ignatianum w Krakowie i logopeda w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie. Prelegentka przygotowała wystąpienie pt. „Inkluzja dziecka z niepełnosprawnością wyzwaniem dla edukacji”.

Drugi referat przedstawił dr Krzysztof Gerc - adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie. Doktor Gerc rozważania poświęcił „Nauczycielowi w ekosystemie dziecka z niepełnosprawnością”.

Jako trzecia głos zabrała mgr Magdalena Szelc-Mays - starszy wykładowca w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prelegentka teoretycznie i praktycznie przedstawiła zagadnienie „Pedagogiki zabawy”, która może stanowić inspirację do wykorzystania nie tylko w nauce języków obcych, ale i w edukacji włączającej.

Wykład zamykający konferencję wygłosiła dr Tamara Cierpiałowska - adiunkt w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego, logopeda w Specjalistycznej Poradni Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Krakowie. Wystąpienie dotyczyło „Szkoły inkluzyjnej jako środowiska współpracującego”.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka przygotowała dla uczestników wydarzenia przykładowe propozycje literatury z zakresu edukacji włączającej, które znalazły się w materiałach konferencyjnych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi:

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA- wybrane książki i artykuły z czasopism ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Dużo większy wykaz w formie zestawienia bibliograficznego znajdą Państwo tutaj

Serdecznie dziękujemy Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie za możliwość udziału w wartościowym wydarzeniu.