Kraków

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.

Ryszard Kapuściński

 

Powyższy cytat przywołała Dyrektor PBW Anna Piotrowska otwierając 25 października konferencję pt. „W świecie wartości dziecka”. Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez naszego współorganizatora i partnera - Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym, kierowanej przez Dyrektor Wandę Papugową.

Konferencja zorganizowana została w ramach wspomagania pracy nauczycieli przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych, a także realizacji kierunku polityki oświatowej państwa na rok szkoły 2018/2019 „100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów”.

Wartości stanowią fundament procesu wychowania, są popularnym tematem w dyskusjach pedagogicznych i społecznych. Wydarzenie spotkało się z pozytywnym odbiorem ze strony nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy, pedagogów, psychologów, osób stanu duchownego, studentów.

Pierwszą Prelegentką była dr hab. Krystyna Zabawa profesor Akademii Ignatianum w Krakowie. Wystąpienie Pani Profesor poświęcone zostało „Wolności jako wartości w literaturze dziecięcej”. Wolność (lub jej brak) rozpatrzone zostały m.in. w kontekście historycznym, politycznym, praw człowieka, w odniesieniu do konkretnych, wartościowych tytułów książek dla młodego odbiorcy.

Jako druga głos zabrała Wiesława Jędrzejczykowa Redaktor naczelna Wydawnictwa Literatura. W wystąpieniu „Wychowanie do wartości. Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży” Prelegentka omówiła wartościowe propozycje Wydawnictwa, na przykładzie serii adresowanych do dzieci i młodzieży. Nie zabrakło odwołań do zbliżającej się rocznicy 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Drugą część konferencji otworzył wykład „W świecie wartości dziecka” psycholog Wandy Papugowej. Prelegentka przekonywała, że nazywanie tego co dobre, pokazywanie przykładu zachowania i podejmowanie rozstrzygnięć moralnych dla dobra, nagradzanie akceptacją za dobre zachowania, są drogą uczenia stosunku dziecka do świata wartości.

Referat zamykający konferencję wygłosiła dr Magdalena Kozak pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie. Pani Doktor zwróciła uwagę na obecną we współczesnym życiu i promowaną przez media fascynację złem. Wystąpienie „Miejsce i rola Dobra w świecie odkrywanych wartości” nawiązało do wkładu w tym zakresie filozofów takich jak Sokrates, Platon, ks. prof. Józef Tischner, którzy byli jednocześnie nauczycielami.

Pani Dyrektor Piotrowska i Pani Dyrektor Papugowa dokonały podsumowania i zamknięcia konferencji.

 

Dziękujemy Państwu za aktywny udział.