Kraków

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

3 października 2018 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 odbyła się konferencja na temat wielokulturowości zorganizowana przez Związek Stowarzyszeń MULTIKULTURA.
Nasza Biblioteka miała przyjemność być partnerem wydarzenia.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk i instytucji, które wspierają nauczycieli uczących w klasach wielokulturowych.

Pani Magdalena Mazur, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie, powitała uczestników i przedstawiła prelegentów. Pani Dyrektor opowiedziała o edukacji wielokulturowej na przykładzie kierowanej przez siebie Placówki.

Kolejną prelegentką była Pani Urszula Majcher-Legawiec, doradca metodyczny ds. wielokulturowości oraz pedagog w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. P. Majcher-Legawiec omówiła rolę i zadania doradcy metodycznego do spraw wielokulturowości w kontekście zadań Poradni.

Następnie głos zabrali członkowie Związku Stowarzyszeń Multikultura. Pan Andrzej Białko zaprezentował międzynarodowe działania podnoszące świadomość na temat wielokulturowości i różnorodności oraz metodologię CLIM (naukę kolektywną w klasach wielokulturowych) do zastosowania na zajęciach. Z kolei Pan Piotr Kowalski przedstawił praktyczne zastosowanie opracowanego systemu eLearning, który można wykorzystać w szkołach i placówkach oświatowych.

Ostatnią prelegentką była Pani Anna Walska-Golowska, przedstawicielka naszej Biblioteki. Nakreśliła rolę Biblioteki w obszarze edukacji, w tym wielokulturowej, przy wykorzystaniu prezentacji: Mieszanka krakowska… Podążaj śladami wielu kultur z biblioteką.

Na koniec uczestnicy mogli podzielić się doświadczeniami z pracy w klasach wielokulturowych oraz opowiedzieć o metodach, które najbardziej się u nich sprawdzają.

Organizatorzy przekazali uczestniczącym w spotkaniu płyty z edukacyjną grą komputerową „Fairy Land”, dostępną w angielskiej, polskiej, włoskiej i francuskiej wersji językowej. Gra inspirowana legendami z czterech stron świata trafi do naszych zbiorów.

Bardzo dziękujemy Związkowi Stowarzyszeń Multikultura oraz Dyrekcji SP z OI nr 12 za zaproszenie do uczestnictwa w wydarzeniu.