Kraków

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

W dniach 29.06.-02.07.2018 w Krakowie odbywał się III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej. Nasza Biblioteka miała zaszczyt być współorganizatorem wydarzenia.

Kongres Oświaty Polonijnej jest samorządną organizacją przedstawicieli oświatowych środowisk polonijnych i polskich poza granicami kraju. Celem Kongresu jest dbałość o zapewnienie oświacie polonijnej i polskiej za granicą należnych jej praw, statusu i środków oraz koordynacja przedsięwzięć na rzecz promocji języka i kultury polskiej.

Na inaugurację Zjazdu zaproszenie przyjęli Senator RP Jerzy Fedorowicz, Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Grzegorz Seroczyński, Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej MEN Sebastian Kęcik, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa, Zastępca Prezydenta Krakowa ds. edukacji i sportu Katarzyna Król. Uczestnikami wydarzenia byli przedstawiciele polskich i polonijnych organizacji oświatowych działających w Australii, Belgii, Białorusi, Brazylii, Czarnogórze, Czechach, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii Północnej, Kanadzie, Kazachstanie, Niemczech, Norwegii, Włoszech, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Szwecji , Wielkiej Brytanii oraz na Litwie i Ukrainie.

2 lipca nauczyciele bibliotekarze PBW w Krakowie Anna Walska-GolowskaKarol Baranowski zabrali głos w panelu „Propozycje dla polonii”. Wystąpili z referatem Biblioteka pedagogiczna partnerem nowoczesnego nauczyciela.

Opowiedzieli o działalności Biblioteki, w której ważne miejsce zajmują propozycje dla szkół i placówek oświatowych, w tym aktualne rozwiązania dydaktyczne dla kadry nauczycielskiej. Przedstawili nauczycielom polskim z zagranicy propozycje współpracy z Biblioteką.

Po prezentacji słuchacze mieli możliwość rozmowy i wymiany spostrzeżeń z reprezentantami i Dyrektorem PBW Anną Piotrowską , a także okazję do zapoznania się ze sposobami wykorzystania nowoczesnych akcesoriów i pomocy dydaktycznych: tabletów, robota edukacyjnego, książek 3 D, teatrzyku kamishibai.

Dziękujemy za możliwość uczestniczenia w tak wyjątkowym wydarzeniu. Nowym Władzom Kongresu Oświaty Polonijnej życzymy wszystkiego dobrego i wielu sukcesów w realizacji obranych celów.