Inne

Zapytaj bibliotekarza

Required *

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

W dniach 19-25 sierpnia 2017 r. polscy bibliotekarze mieli możliwość uczestniczenia we Wrocławiu w Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Tegoroczny Kongres odbył się pod hasłem Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo, a udział w nim był okazją do pokazania i poznania dorobku polskiego bibliotekarstwa.

 

Dwóch pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie miało zaszczyt uczestniczyć w tej wyjątkowej konferencji.

Kongres IFLA to ogromne przedsięwzięcie, z którym doskonale poradzili sobie Organizatorzy i gościnne miasto Wrocław. Na stronie IFLI dostępne są tekstyz większości wystąpień.

 

Przedstawiciele bibliotek pedagogicznych wzięli czynny udział w sesji posterowej. Jedną z osób prezentujących plakat, ukazujący fenomen polskich bibliotek pedagogicznych, była koleżanka z naszej Biblioteki dr Beata Janik.

Przypomnijmy, że od 7 do 14 lipca wszyscy chętni mogli oddać głos w anonimowej ankiecie na projekt postera, który miał reprezentować polskie biblioteki pedagogiczne w trakcie Kongresu IFLA 2017. Zwyciężył projekt, którego autorką jest nasza koleżanka Ewa Krukowiecka z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie.

 

Polish libraries for teachers – a worldwide phenomenon