Inne

Zapytaj bibliotekarza

Required *

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie Filia w Oświęcimiu oraz Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu byli organizatorami konferencji "Nowoczesne technologie i narzędzia w pracy nauczyciela".

27 marca 2018 r. w Sali im. Jana Klęczara w Internacie PZ nr 2 SOMSiT w Oświęcimiu odbyła się konferencja dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych z powiatu oświęcimskiego. Celem wydarzenia było upowszechnienie wiedzy o nowych mediach oraz zapoznanie uczestników z wybranymi nowoczesnymi narzędziami przydatnymi w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami.

Konferencję otworzył Wicestarosta Powiatu Oświęcimskiego, Jarosław Jurzak. Następnie nauczyciele wysłuchali czterech prelekcji przygotowanych przez pracowników naszej Biblioteki: Haliny Świtlickiej (PBW Kraków Filia w Olkuszu) o różnorodnych aplikacjach przydatnych w pracy nauczyciela, Karola Baranowskiego (PBW Kraków) na temat TIK i elementów gamifikacji w nauczaniu, dr Beaty Janik (PBW Kraków) o edukacyjnym potencjale gier komputerowych, Marzeny Tadeusz (PBW Kraków Filia w Oświęcimiu) prezentującej możliwości wykorzystania blogowej platformy do projektów edukacyjnych. Po krótkiej przerwie uczestnicy wzięli udział w dwóch warsztatach, aby doświadczyć i zapoznać się z aplikacjami edukacyjnymi dostępnymi na urządzenia mobilne oraz rozszerzoną i wirtualną rzeczywistością.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Oświęcimiu za współpracę, a uczestnikom za aktywny udział.