Polecane konferencje

Zapytaj bibliotekarza

Required *

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Konferencja "Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym"

23 maja 2017, Katowice

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (CINiBA)

http://www.ibin.us.edu.pl/index.php?id=128

 

IV Konferencja Naukowa: Biblioteka w przestrzeni informacyjnej
"Książki w plikach – publikowanie, udostępnianie i użytkowanie"

24-25 maja 2017, Kraków

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji UP

www.bg.up.krakow.pl/konferencje/04/

 

Konferencja naukowa "Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką?"

6-8 czerwca 2016, Łódź

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

www.lib.uni.lodz.pl/konferencja

 

IFLA World Library and Information Congress

19-25 sierpnia 2017, Wrocław

IFLA, Miasto Wrocław, Biblioteka Narodowa, SBP

http://2017.ifla.org

 

Konferencja Naukowa "Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki"

11-12 września 2017, Olsztyn

Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie

http://przestrzen.bibliotek.pl

 

200 lat Ossolineum – konferencja jubileuszowa

19-20 października 2017, Wrocław

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

https://ossolineum.pl/index.php/200-lat-ossolineum-konferencja-jubileuszowa

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece"

8-9 listopada 2017, Zielona Góra

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze

konferencja.norwid.net.plkonferencja.norwid.net.pl

 

Konferencja naukowa "Funkcje bibliotek – dawniej i dziś"

22-23 listopada 2017, Wrocław

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Zakład Bibliotekoznawstwa

www.ibi.uni.wroc.pl/konferencja-iinib-2017

 

Konferencja naukowa "Zbiory XIX-wieczne. Organizacja, terminologia, metodyka badań, konserwacja"

29-30 listopada 2017, Warszawa

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

konferencje.buw.uw.edu.pl/xixw