Polecane konferencje

Zapytaj bibliotekarza

Required *

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Nasz język ojczysty" pn. "Różne oblicza tożsamości"

23-24 marca 2018, Kraków

Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia

strona konferencji »

 

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Człowiek w świecie technologicznym"

10 kwietnia 2018, Kraków

Sekcja Filozofii Techniki Koła Naukowego Studentów Filozofii UJ, Instytut Filozofii UJ

strona konferencji »

 

Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy "Biblioteka w obliczu wyzwań XXI wieku. Jak prowadzić dialog ze współczesnym czytelnikiem"

20 kwietnia 2018, Warszawa

Polonistyka Czasopismo dla Nauczycieli

strona konferencji »

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Bibliografie specjalne: rozwój i integracja"

7 maja 2018, Warszawa

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

strona konferencji »

 

XII Bałtycka Konferencja "Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" ph. Mobilna biblioteka - mobilne technologie - mobilni bibliotekarze - mobilni czytelnicy

10-11 maja 2018, Gdańsk

Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Komisja Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

strona konferencji »

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ochrona zbiorów bibliotecznych. Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość"

17-18 maja 2018, Bydgoszcz

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

strona konferencji »

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Historie ukryte w pamiętnikach. Pamiętnik jako przedmiot i źródło badań naukowych"

22-23 maja 2018, Toruń

Instytut Historii i Archiwistyki, Instytut Literatury Polskiej oraz Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

strona konferencji »

 

XVIII konferencja naukowa bibliotek uczelni publicznych i niepublicznych "Biblioteka przyszłości – wyzwania-trendy – zagrożenia"

24-25 maja 2018, Nowy Sącz

Biblioteka Wyższej Szkoły Biznesu-National-Louis University w Nowym Sączu

strona konferencji »

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Zbiory specjalne w bibliotekach polskich a problematyka cyfryzacji"

24-25 maja 2018, Szczecin

Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie

strona konferencji »

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Obrazy w literaturze dziecięcej – literatura dziecięca w obrazach"

15-16 czerwca 2018, Białystok

Uniwersytet w Białymstoku, Książnica Podlaska

strona konferencji »

 

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kultura Czytelnicza Młodego Pokolenia"

24-25 września 2018, Łódź

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

strona konferencji »

 

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ekologia informacji w życiu dzieci i młodzieży"

28 września 2018, Słupsk

Zarząd Okręgu Pomorskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Zarząd Oddziału Słupskiego SBP, Koło Bibliotek Naukowych i Fachowych SBP przy Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku, Biblioteka Uczelniana Akademii Pomorskiej w Słupsku

strona konferencji »

 

Międzynarodowa konferencja naukowa "Językoznawstwo a nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej - dziś i jutro"

4-5 października 2018, Warszawa

Instytut Slawistyki PAN

strona konferencji »

 

Małopolskie Forum Bibliotek 2018 pt. "Biblioteka 2.0"

24-26 października 2018, Kraków

Biblioteka Jagiellońska, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Okręg Małopolski Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

strona konferencji »

 

Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Biblioteki Podlasia i Polski północno-wschodniej – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość"

15-16 listopada 2018, Białystok

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku