Starodruki

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Najcenniejszą częścią kolekcji są starodruki - 1 898, dotyczące szkolnictwa i pedagogiki, podręczniki i książki metodyczne dla nauczycieli. Najstarszym drukiem biblioteki jest inkunabuł zawierający "Heroidy" Owidiusza z komentarzem Antonii Volscii wraz z "Ibisem" Owidiusza komentowanym przez Domicjusza Calderina, wydany w Wenecji w 1488 r.

Z wieku XVI pochodzi ok. 40 druków, z wieku XVII - ponad 100, zaś ogromna większość zbiorów starych druków reprezntuje wiek XVIII - szczególnie okres działalności Komisji Edukacji Narodowej. Są one niewyczerpanym źródłem badań naukowych nad dziejami polskiej edukacji. Udostępnia się je prezencyjnie wyłącznie profesjonalistom. Biblioteka posiada również cenny zbiór czasopism przedwojennych, w tym 144 tytuły czasopism pedagogicznych (1036 roczników).

Na szczególną uwagę zasługuje pierwotny księgozbiór Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie, który zawiera specjalistyczną literaturę źródłową z dziedziny historii wychowania, metod nauczania i organizacji polskiego szkolnictwa.

Na dział starych druków składają się woluminy pochodzące z różnych bibliotek gimnazjalnych i prywatnych, które treściowo tworzą jednolity zespół o przeznaczeniu szkolnym. Są to niemal wyłącznie podręczniki i książki pomocnicze dla nauczycieli.