Książki

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
  8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Biblioteka gromadzi dzieła z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych, oraz różnych dyscyplin wiedzy objętych programami szkolnymi i programami kształcenia nauczycieli, czasopisma, a także liczne pomoce dydaktyczno-metodyczne. Dużą część księgozbioru stanowią książki z polskiej i powszechnej literatury pięknej, a także dzieła ogólnoinformacyjne, jak encyklopedie, słowniki i leksykony.

Do końca grudnia 2017 roku zgromadzono 282 323 materiałów bibliotecznych (łącznie z filiami 534 037), w tym 247 605 druków zwartych (łącznie z filiami 481 831).

W zbiorach Biblioteki odnaleźć można: materiały do lekcji, referatów, prac kontrolnych, seminaryjnych, magisterskich, do organizowania uroczystości szkolnych, nauki języków obcych oraz samokształcenia w wybranej dziedzinie wiedzy.

Najcenniejszą częścią kolekcji są starodruki - 1 898, dotyczące szkolnictwa i pedagogiki, podręczniki i książki metodyczne dla nauczycieli.

Najstarszym drukiem biblioteki jest inkunabuł zawierający „Heroidy” Owidiusza z komentarzem Antonii Volscii wraz z „Ibisem” Owidiusza komentowanym przez Domicjusza Calderina, wydany w Wenecji w 1488 r.
Z wieku XVI pochodzi ok. 40 druków, z wieku XVII ponad 100, zaś ogromna większość zbioru starych druków reprezentuje wiek XVIII - szczególnie okres działalności Komisji Edukacji Narodowej. Dokumentem historycznym szkolnictwa polskiego są sprawozdania szkolne z lat 1812-1960 - cenne źródło do badań nad historią oświaty.

Inną interesującą częścią zbiorów o wartości dokumentalnej jest pięciotysięczny księgozbiór Wyższych Kursów dla Kobiet im. A. Baranieckiego. Zawartość jego traktowana całościowo ma charakter niejednolity. Obok zbiorów o charakterze naukowym dotyczących nauk przyrodniczych, historii, filozofii, literatury pięknej można znaleźć wiele prac bardzo popularnych do kalendarzy włącznie.

Większość księgozbioru Biblioteki stanowią książki wydane po 1945 r. kompletowane drogą zakupów, darów i wymiany.