Przedwojenne czasopisma pedagogiczne

Zapytaj bibliotekarza

Required *

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

PRZEDWOJENNE CZASOPISMA PEDAGOGICZNE W ZBIORACH PBW

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie gromadziła czasopisma pedagogiczne od początku swego istnienia, tzn. od 1922 r. Jej najwcześniejsze zasoby pochodziły z działów nauczycielskich w bibliotekach szkolnych. Wraz z przejętymi książkami do naszej książnicy trafiły liczne czasopisma pedagogiczne. W czasopismach tych zachowały się pieczątki poprzednich właścicieli. Wśród nich odnajdziemy znaki własnościowe takich przedwojennych placówek, jak:

  • Biblioteka Nauczycielska C.K. Gimnazjum św. Anny w Krakowie (obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie),
  • Biblioteka Nauczycielska C.K. Gimnazjum III w Krakowie (obecnie II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie),
  • Biblioteka Nauczycieli Państwowego Gimnazjum VIII w Krakowie (obecnie V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego),
  • Biblioteka Stowarzyszenia Nauczycielek w Krakowie,
  • Książnica Uczniów Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Krakowie,
  • Biblioteka Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego w Krakowie,
  • Biblioteka Nauczycielska Państwowego Gimnazjum II św. Jacka w Krakowie,
  • Biblioteka Nauczycielska Żydowskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Krakowie.

Po II wojnie światowej nasza Biblioteka wzbogacała zbiór przedwojennej prasy pedagogicznej o kolejne tytuły. Odbywało się to na różne sposoby: poprzez darowizny, wymianę z innymi bibliotekami, a przede wszystkim zakup czasopism w antykwariatach.

W naszej kolekcji obecnie znajduje się 238 tytułów przedwojennych czasopism pedagogicznych.

Spośród nich 33 tytuły zostały wydane w XIX wieku. Są to min. Szkolnictwo Ludowe, Rodzina i Szkoła, Dzwonek, Wiek Młody.

Wśród dawnych czasopism pedagogicznych zgromadzonych przez naszą Bibliotekę ¼ tytułów jest kompletnych. Sukcesywnie uzupełniamy brakujące roczniki, przede wszystkim na drodze wymiany.

Przedwojenna prasa pedagogiczna znajdująca się w naszych zbiorach w przeważającej mierze była wydana w języku polskim, choć posiadamy również czasopisma francusko- niemiecko- i włoskojęzyczne.

W zasobach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej można odnaleźć przedwojenne czasopisma pedagogiczne z następujących działów: