Czasopisma prenumerowane

Zapytaj bibliotekarza

Required *

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

CZASOPISMA PRENUMEROWANE W ROKU 2017

 

 1. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis 
  Dostępne roczniki
 2. Aura
  Dostępne roczniki
 3. Biblioteka w Szkole
  Dostępne roczniki
 4. Bibliotekarz
  Dostępne roczniki
 5. Biblioterapeuta
  Dostępne roczniki
 6. Biologia w Szkole z Przyrodą
  Dostępne roczniki
 7. Bliżej Przedszkola. Wychowanie i Edukacja
  Dostępne roczniki
 8. Charaktery
  Dostępne roczniki
 9. Chemia w Szkole
  Dostępne roczniki
 10. Chowanna
  Dostępne roczniki
 11. Człowiek – Niepełnosprawność – Społeczeństwo
  Dostępne roczniki
 12. Deutsch Perfekt
  Dostępne roczniki
 13. Dialog : miesięcznik Związku Literatów Polskich
  Dostępne roczniki
 14. Dyrektor Szkoły
  Dostępne roczniki
 15. Dzieje Najnowsze
  Dostępne roczniki
 16. Edukacja : studia, badania, innowacje
  Dostępne roczniki
 17. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
  Dostępne roczniki
 18. Edukacja i Dialog
  Dostępne roczniki
 19. Edukacja Ustawiczna Dorosłych
  Dostępne roczniki
 20. Etyka
  Dostępne roczniki
 21. Fizyka w Szkole
  Dostępne roczniki
 22. Forum Oświatowe
  Dostępne roczniki
 23. Fruhes Deutsch
  Dostępne roczniki
 24. Geografia w Szkole
  Dostępne roczniki
 25. Głos Nauczycielski
  Dostępne roczniki
 26. Guliwer
  Dostępne roczniki
 27. Hejnał Oświatowy
  Dostępne roczniki
 28. Horyzonty Wychowania
  Dostępne roczniki
 29. Język Polski w Gimnazjum
  Dostępne roczniki
 30. Język Polski w Liceum
  Dostępne roczniki
 31. Język Polski w Szkole IV-VI
  Dostępne roczniki
 32. Katecheta
  Dostępne roczniki
 33. Kraków
  Dostępne roczniki
 34. Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa
  Dostępne roczniki
 35. Kultura i Edukacja
  Dostępne roczniki
 36. Kultura i Społeczeństwo
  Dostępne roczniki
 37. Kwartalnik Historyczny
  Dostępne roczniki
 38. Kwartalnik Pedagogiczny
  Dostępne roczniki
 39. Logopedia
  Dostępne roczniki
 40. Matematyka
  Dostępne roczniki
 41. Meritum
  Dostępne roczniki
 42. Mówią Wieki
  Dostępne roczniki
 43. Nauczanie Początkowe
  Dostępne roczniki
 44. Nauczyciel i Szkoła
  Dostępne roczniki
 45. Nauka
  Dostępne roczniki
 46. Niebieska Linia
  Dostępne roczniki
 47. Niepełnosprawność i Rehabilitacja
  Dostępne roczniki
 48. Nowa Szkoła
  Dostępne roczniki
 49. Nowe Horyzonty Edukacji
  Dostępne roczniki
 50. Nowy Filomata
  Dostępne roczniki
 51. Oświata i Wychowanie w Roku Szkolnym…
  Dostępne roczniki
 52. Pamięć.pl
  Dostępne roczniki
 53. Pamiętnik Literacki
  Dostępne roczniki
 54. Paedagogia Christiana
  Dostępne roczniki
 55. Pedagogika Społeczna
  Dostępne roczniki
 56. Polityka Społeczna
  Dostępne roczniki
 57. Polonistyka
  Dostępne roczniki
 58. Poradnik Bibliotekarza
  Dostępne roczniki
 59. Poznaj Swój Kraj
  Dostępne roczniki
 60. Poznaj Świat
  Dostępne roczniki
 61. Praca Socjalna
  Dostępne roczniki
 62. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
  Dostępne roczniki
 63. Przegląd Biblioteczny
  Dostępne roczniki
 64. Przegląd Historyczno-Oświatowy
  Dostępne roczniki
 65. Przegląd Humanistyczny
  Dostępne roczniki
 66. Przegląd Oświatowy
  Dostępne roczniki
 67. Przegląd Psychologiczny
  Dostępne roczniki
 68. Przegląd Więziennictwa Polskiego
  Dostępne roczniki
 69. Psychologia Społeczna
  Dostępne roczniki
 70. Remedium
  Dostępne roczniki
 71. Rocznik Filozoficzny Ignatianum
  Dostępne roczniki
 72. Rocznik Krakowski
  Dostępne roczniki
 73. Rocznik Pedagogiczny
  Dostępne roczniki
 74. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie
  Dostępne roczniki
 75. Rozprawy z Dziejów Oświaty
  Dostępne roczniki
 76. Ruch Filozoficzny
  Dostępne roczniki
 77. Ruch Pedagogiczny
  Dostępne roczniki
 78. Serwis Informacyjny Narkomania
  Dostępne roczniki
 79. Studia Medioznawcze
  Dostępne roczniki
 80. Studia Paedagogica Ignatiana
  Dostępne roczniki
 81. Studia Socjologiczne
  Dostępne roczniki
 82. Szkoła Specjalna
  Dostępne roczniki
 83. Świat Nauki
  Dostępne roczniki
 84. Świat Problemów
  Dostępne roczniki
 85. Świetlica w Szkole
  Dostępne roczniki
 86. Teksty Drugie
  Dostępne roczniki
 87. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia
  Dostępne roczniki
 88. TIK w Edukacji
  Bieżące numery w Czytelni Głównej
 89. Topos
  Dostępne roczniki
 90. Tygodnik Powszechny
  Dostępne roczniki
 91. Wiadomości Historyczne
  Dostępne roczniki
 92. Wiedza i Życie
  Dostępne roczniki
 93. Wszechświat
  Dostępne roczniki
 94. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
  Dostępne roczniki
 95. Wychowanie Muzyczne
  Dostępne roczniki
 96. Wychowanie Na Co Dzień
  Dostępne roczniki
 97. Wychowanie w Przedszkolu
  Dostępne roczniki
 98. Wychowawca
  Dostępne roczniki
 99. Zagadnienia Informacji Naukowej
  Dostępne roczniki
 100. Znak
  Dostępne roczniki
 101. Życie Szkoły
  Dostępne roczniki