Regał z czasopismami w wolnym dostępie

Luty 2020

Dyscyplina w grupie przedszkolnej / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 1, s. 18-20

 

Dyscyplina? Tak, dyscyplina! Kolejny, wartościowy artykuł Anny Jankowskiej – pedagoga, autorki poradników dla rodziców i nauczycieli, trenerki szkoleń pedagogicznych. Tym razem o „odczarowaniu złej reputacji samego słowa” i potrzebie pozytywnej dyscypliny, w celu wsparcia dzieci w rozwoju. Dlaczego dziecko zachowuje się źle, dlaczego sprawia problemy, co robić gdy...
Zapewne nie ma nauczyciela wychowania przedszkolnego, który nie zadawałby sobie takich pytań. Polecam więc do przeczytania, przemyślenia i wdrożenia - jeśli to konieczne - w codzienną pracę z wychowankami zasad pozytywnej dyscypliny. Opiera się ona na kilku ważnych fundamentach, które zostały krótko i sugestywnie opisane.
Zachęcam do zapoznania się z publikacją, bowiem to na pedagogach spoczywa obowiązek rozwijania kompetencji społecznych podopiecznych, wykształcenie umiejętności współpracy i odpowiedzialności.
Zapamiętajmy:

Żadne dziecko nie rodzi się z wiedzą o tym, jak to wszystko działa.

Pozwólmy mu nabyć te umiejętności, a wtedy praca nauczyciela stanie się i „lżejsza” i bardziej satysfakcjonująca. Powodzenia!

MG

 

Tes blendspace – platforma do tworzenia lekcji / Ewa Palka // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2019/2020, nr 2, s. 129-159

 

Podstawy programowe wśród najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego wymieniają:

  • umiejętności sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi,
  • kreatywne rozwiązywanie problemów ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki,
  • umiejętność współpracy w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, i podejmowanie działań indywidualnych.

Programem umożliwiającym spełnienie tych kryteriów jest Tes blendspace (do 2013 roku znany pod nazwą Edcanvas). Stanowi on prostą w obsłudze platformę internetową umożliwiającą tworzenie interaktywnych lekcji. Darmowa dla nauczycieli wersja umożliwia: założenie sobie i uczniom bezpłatnych kont, tworzenie nieograniczonej ilości klas (do 35 uczniów każda), stworzenie do 100 aktywnych lekcji, przypisywanie lekcji do uczniów, dostęp do lekcji stworzonych przez innych użytkowników, ocenianie, monitorowanie postępów ucznia, a także komunikację z każdym uczniem.
Autorka proponuje stworzenie lekcji języka polskiego w programie Tes blendspace z użyciem tzw. metody „odwróconej lekcji”. Uczniowie w domu zapoznają się z nowymi treściami, a w szkole pogłębiają i utrwalają swoją wiedzę, ćwiczą umiejętności oraz rozwiązują problemy, korzystając z wiedzy nauczyciela.
Dużą część artykułu wypełnia wyczerpujący opis obsługi programu. Od założenia konta/rejestracji, poprzez tworzenie lekcji i klas, po interaktywną pracę z młodzieżą w trakcie lekcji. Wszystkie fazy tych działań ilustrują zrzuty ekranów wraz z opisem możliwości dostępnych narzędzi. Autorka jako przykłady wskazuje stworzone przez siebie lekcje poświęcone Adamowi Mickiewiczowi i okresowi Romantyzmu w literaturze.
Anglojęzyczność interfejsu programu niwelowana jest przez naprawdę nieomal „łopatologiczne” omówienie i opis jego funkcji i możliwości…
Piękna zachęta do wykorzystania na swoich lekcjach polskiego, historii i innych przedmiotów w szkole średniej jak i podstawowej.

JA

 

Ważna rola doradcy metodycznego / Bogdan Bugdalski // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 2, s. 13-16

 

Autor przedstawia niektóre zmiany wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli z maja 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1045). Nowością jest tryb powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego. W całej tej procedurze zaangażowanych jest wiele podmiotów: kurator oświaty, organ prowadzący oraz dyrektorzy: publicznej placówki doskonalenia nauczycieli i „macierzystej” szkoły, w której jest zatrudniony nauczyciel – doradca. Z artykułu dowiemy się również kto może zostać doradcą metodycznym, jakie są jego główne zadnia i formy ich realizacji. Autor przytacza inspirujące wypowiedzi dyrektorów szkół oraz przedstawicieli innych instytucji oświatowych, dotyczące doradztwa metodycznego. Chociaż rozmówcy różnie oceniają obowiązujące przepisy prawne i wynikające z nich konsekwencje wszyscy są zgodni co do wagi zagadnienia, i ważnej roli doradcy w systemie edukacji.

Znaczenie doradztwa metodycznego w pracy nauczyciela jest bezdyskusyjne...

BM

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.