Okładki czasopism pedagogicznych, których artykuły omówiono w przeglądzie prasy

Grudzień 2019

Bajkoterapia jako metoda wzmacniania w dziecku poczucia własnej wartości oraz akceptacji samego siebie / Aleksandra Jastrzębowska-Jasińska // Guliwer. - 2019, nr 2, s. 7-13

 

W artykule opisane są terapeutyczne i edukacyjne właściwości bajkoterapii i biblioterapii.

Bajki pozwalają dzieciom na łagodne przepracowywanie emocjonalne tematów trudnych czy zmierzenie się z własnymi problemami.

Bajkoterapia pomaga w stosunkowo łatwy sposób wspierać rozwój dzieci, wzmacniać i wzbogacać mocne strony ich osobowości. Bajki pozwalają również na identyfikację z podobnymi do dzieci bohaterami, przez co kształtują poczucie własnej wartości i ułatwiają proces samoakceptacji. Gdy bajkowa opowieść kończy się dobrze, daje dzieciom nadzieję na pozytywne zakończenie własnej, trudnej sytuacji. Bohaterowie bajek, u których dziecko widzi cechy podobne do swoich własnych, mogą dostarczyć ukojenia, pomóc przezwyciężyć trudności, przynieść uspokojenie - tym samym pozwalają małemu człowiekowi uodpornić się psychicznie i lepiej funkcjonować w otaczającym go, trudnym świecie.

Ważnym zagadnieniem jest dobieranie właściwej literatury – adekwatnej do możliwości i potrzeb odbiorcy. Dziecko powinno bajkę zrozumieć po swojemu, tak aby nabrała ona dla niego osobistego znaczenia i pozwoliła na samodzielne wyciągnięcie wniosków. Dorośli nie powinni narzucać swoim podopiecznym własnej interpretacji.

Autorka artykułu podaje przykłady bajek dla młodszych i starszych dzieci podsuwając jednocześnie jednocześnie konkretne sposoby pracy z nimi.

AP

 

Higiena głosu młodego chórzysty / Anna Cisoń // Wychowanie Muzyczne. - 2019, nr 4, s. 47-51

 

Czy „śpiewać każdy może”? Większość dzieci zapewne tak, a uczestniczenie w chórze przynosi same korzyści dla ich ogólnego rozwoju. Badania potwierdzają, że:

Dzieci śpiewające w chórze odnoszą sukcesy w nauce i są wyposażone w cenne umiejętności życiowe.

Śpiewanie jest relaksem, sprawia satysfakcję, uwrażliwia na piękno, rozwija pamięć muzyczną, rozbudza zainteresowanie muzyką, wzbogaca wiedzę, kształci słuch i wyobraźnię, wyrabia poczucie odpowiedzialności i umiejętność pracy w zespole. Śpiew to jednak przede wszystkim praca nad głosem, oddechem i własnym ciałem. Dlatego istotną sprawą jest odpowiednia higiena głosu u dziecka.
Aby uczestnictwo w chórze przynosiło korzyści dla dzieci, nauczyciel – dyrygent musi mieć wiedzę nie tylko z wokalistyki, ale także rozwoju psychicznego, fizycznego i możliwości głosowych wychowanków.

Artykuł polecam szczególnie nauczycielom – dyrygentom, którzy znajdą tu cenne uwagi, jak kształcić i równocześnie chronić głos dziecka. To niezwykle odpowiedzialna praca, bowiem błędy i brak fachowej opieki skutkować mogą nawet trwałym uszkodzeniem głosu!
„Śpiewać każdy może”, zwłaszcza w okresie świąteczno-noworocznym, ale tak, żeby nie zawiódł najważniejszy instrument – aparat głosowy. Warto przeczytać!

MG

 

O prapoczątkach polskiego budżetu państwowego : preliminarze budżetowe w Rzeczypospolitej w latach 1766-1768 / Marian Drozdowski // Mówią Wieki. - 2019, nr 12, s. [73]-76

 

Spojrzenie na historię naszego narodu i państwowości najpowszechniej kształtują zwycięstwa i klęski militarne, podboje lub straty terytorialne. Albo to „my”, oczywiście bohatersko, kogoś (najczęściej sąsiada) pokonujemy, albo to ktoś (a jakże, najczęściej sąsiad bo kto inny) zmusza „nas” do równie bohaterskiego wycofania się na „z góry upatrzone pozycje”. W skrajnym przypadku nie ma „nas” jako państwa na mapach przez wiele lat, lecz szczęśliwie się odradzamy.
Siłę państwu daje jego potęga militarna i gospodarcza, a ta zależy od stabilności jego finansów. Tę stabilność umożliwia planowanie zrównoważenia wydatków i przychodów. Autor przybliża nam pierwsze próby tworzenia rocznych preliminarzy budżetowych, ratowania stabilnej wartości pieniądza poprzez reformę monetarną, stworzenie komisji skarbowych – koronnej i litewskiej, a także menniczej. Niestety zmiany te postępowały początkowo nieumiejętnie (większe wydatki od dochodów), opornie, na pewno były spóźnione. „Sąsiedzi” nie próżnowali i nie udało się uratować kraju przed rozbiorami a na koniec likwidacją naszej państwowości.
Artykuł umożliwia poznanie innych ważnych aspektów generujących rozwój i siłę państw, wpływających także na ich losy na przestrzeni dziejów.
Warto by oprócz szczęku oręża do świadomości uczniów docierała waga finansów dla utrwalania bytu narodowego.

JA

 

Ocena pracy nauczyciela // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 8, s. 63-85

 

„Niezbędnik Dyrektora Szkoły” – stały cykl miesięcznika „Dyrektor Szkoły” tym razem poświęcony jest zagadnieniu oceny pracy nauczyciela.
Kilka artykułów, różni autorzy, wielostronne spojrzenie na tytułowe, niełatwe zagadnienie z jakim musi zmierzyć się dyrektor placówki oraz sam zainteresowany – oceniany nauczyciel. Na przeszło dwudziestu stronach mamy zamieszczoną sporą dawkę niezbędnej teorii oraz praktycznych podpowiedzi.
Bogusława Wojtczak, wieloletni dyrektor szkoły, mentor na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, przybliża zasady dokonywania oceny pracy nauczyciela. Autorka przedstawia najważniejsze informacje dotyczące omawianego zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 września br. Świetnym uzupełnieniem tekstu B. Wojtczak jest artykuł Piotra Gąsiorka Procedura oceny pracy nauczyciela. Autor w sposób przejrzysty przedstawia szczegółowo kolejne kroki procedury oceniania, wraz z terminami ich realizacji. Ujęte w formie tabeli informacje porządkują całość zagadnienia. Kolejne kolumny tabeli to: zadanie, osoba odpowiedzialna, dokumentacja, termin oraz podstawa prawna z komentarzem. Całość stanowi cenną podpowiedź dla zaangażowanych w proces oceny.
W „Niezbędniku” przeczytamy również tekst Obserwacja w procesie oceny pracy. Autorki Małgorzata Dutka-Mucha i Izabela Sackiel przybliżają tę ważną w praktyce sprawowania nadzoru pedagogicznego, metodę. Dowiemy się z niego o celach, rodzajach, oraz zasadach planowania i prowadzenia obserwacji. Artykuł wzbogacony jest o przykładowe arkusze obserwacji oceniającej.
Zwieńczeniem procesu pracy jest rozmowa oceniająca. Jak sprawić by była ona konstruktywna, jak unikać zakłóceń w komunikacji podczas jej prowadzenia, jak rozpoznać pułapki mechanizmów psychologicznych? Odpowiedź znajdziemy w opracowaniu Tomasza Garstki Konstruktywna rozmowa oceniająca.
Obowiązek nałożony przez prawo, procedury, zasady, terminy, podstawy prawne – to tylko jedna strona medalu. Druga to: docenienie pracy, skuteczna motywacja, droga rozwoju zawodowego, wspieranie i popularyzowanie wartościowych działań, eliminowanie niepożądanych zachowań. Takie spojrzenie na proces oceniania przedstawia Małgorzata Nowak w artykule Ocenianie jako element rozwoju.
Może takie spojrzenie na proces oceny pracy pomoże z większym spokojem poddawać się ocenie i oceniać.

BM

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.