Przygląd prasy pedagogicznej - styczeń 2019

Styczeń 2019

Polskie wynalazki lotnicze z okresu międzywojennego / Łukasz Kubacki // Mówią Wieki. - 2019, nr 1, s. 65-68

Okres międzywojenny to czas intensywnego rozwoju gospodarki w tym także przemysłu lotniczego. Polska była wtedy jednym z kilkunastu państw na świecie projektujących i produkujących własne konstrukcje lotnicze. W przeciwieństwie do Francji, Wielkiej Brytanii a nawet osłabionych przegraną wojną Niemiec, nasza infrastruktura przemysłu lotniczego tworzona była od podstaw. Kadra konstruktorska krystalizowała się na utworzonej z inicjatywy profesora Czesława Witoszyńskiego w 1921 roku Sekcji Lotniczej przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Mimo startu od zera w ciągu dwudziestu lat polska myśl techniczna zaowocowała produktami atrakcyjnymi, znajdującymi zbyt na rynkach krajów europejskich. Nasi piloci i konstruktorzy na samolotach rodzimej produkcji odnosili sukcesy w międzynarodowych zawodach. W 1932 roku Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura wygrali prestiżowe Międzynarodowe Zawody Samolotów Turystycznych Challenge w maszynie RWD 6, której współkonstruktorem był Wigura. Kształtowana przez państwo polityka rozwoju przemysłu, entuzjazm i talent inżynierów, przyniosły wynalazki będące przełomem okresu międzywojennego jak choćby płat Puławskiego dający pilotowi doskonałą widoczność, stosowany w samolotach bez chowanego podwozia PZL P.11 i P.24 i zagranicznych Aero A 102, Polikarpow I-15, czy tak zwane zespołowe. dwukołowe podwozie jednogoleniowe, opatentowane w 1937 roku przez inż. Piotra Kubickiego, stosowane w samolocie PZL.37 Łoś. Stało się ono protoplastą współczesnych podwozi wielokołowych, które możemy zobaczyć praktycznie w każdym samolocie pasażerskim. Artykuł stanowić może doskonały przyczynek do poznania historii rozwoju polskiego przemysłu lotniczego, zbrojeniowego i wynalazczości.
Zainteresowanym polecić warto też drugi artykuł tego autora, zamieszczony w tym samym numerze, poświęcony polskiemu samolotowi rozpoznawczo-bojowemu PZL.23 Karaś.

JA

 

Głusi coraz młodsi / Henryk Skarżyński ; rozm. Katarzyna Klimek-Michno // Charaktery. - 2019, nr 1, s. 62-[65]

Żyjemy w nieustannym, wszechobecnym szumie, zgiełku i hałasie, w dodatku przekraczającym jego dopuszczalny poziom. Słuchanie dźwięków o natężeniu powyżej bezpiecznego poziomu, czyli 85 decybeli, naraża na czasową lub trwałą utratę słuchu.
Profesor Henryk Skarżyński – światowej sławy otochirurg i specjalista otolaryngologii, audiologii i foniatrii – przestrzega, że coraz więcej pacjentów z pohałasowym uszkodzeniem słuchu to nie ludzie starsi, ale dzieci i młodzież.
Problemy ze słuchem wśród tej grupy wiekowej, to konsekwencja ciągłego trzymania słuchawek i telefonu „przy uchu”, zbyt głośnej muzyki na koncertach, w klubach i dyskotekach oraz – hałasu w szkołach! Warto zastanowić się nad stwierdzeniem profesora, że po 15 minutach słuchania głośnej muzyki (150 decybeli) - nasze uszy „dochodzą” do siebie prawie godzinę. Ponadto hałas źle oddziałuje na cały organizm. Ryzyko chorób krążenia, zaburzenia funkcjonowania układu systemu nerwowego, niepokój, apatia, agresja, lęki, brak koncentracji, uczucie zmęczenia, obniżenie ogólnej odporności organizmu – to tylko niektóre skutki „uboczne”. Zaburzenia percepcji słuchowej mogą być też powodem trudności i niepowodzeń szkolnych. U dzieci ze zdiagnozowaną nadwrażliwością słuchową uciążliwe dźwięki wywołują niemal ból, u innych – problemy z utrzymaniem równowagi, poczuciem czasoprzestrzeni, skupieniem uwagi, oceną odległości, rozwojem mowy, szybkością i jakością odbioru informacji.
Czy naprawdę jest to poważny problem? Czy nie jest tak, że jednak bagatelizujemy zdrowotne skutki przebywania w hałasie? I godzimy się, kiedy ktoś „katuje” nas dźwiękami?
Posłuchajmy lekarzy, którzy alarmują, że liczba osób głuchych rośnie w zastraszającym tempie!
A w wieku szkolnym różne zaburzenia słuchu dotyczą już co 5-6 dziecka!
Jak chronić słuch przed urazami akustycznymi? Najprostszymi metodami – unikać hałaśliwych miejsc, kategorycznie sprzeciwiać się ustawianiu urządzeń „na maxa”, używać słuchawek nausznych, a nie wkładanych bezpośrednio do ucha, stosować ochronniki słuchu, organizować tzw. strefy ciszy.

Artykuł może być inspiracją do poruszenia tego tematu na lekcjach i różnych zajęciach szkolnych. Niewykluczone, że młodzi ludzie także mają dość sytuacji, kiedy głowa i uszy im „pękają”!

MG

 

Nowe zasady BHP / Michał Łyszczarz // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 1, s. 33-36

Artykuł przedstawia zmiany wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.10.2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach (Dz. U. Poz. 2140). Autor omawia najważniejsze przepisy i wynikające z nich zadania, jakie stają przed dyrektorem placówki oświatowej.
Jeden z nowych obowiązków, to konieczność rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami. Rejestr może prowadzić dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba. Nowością są także zalecenia dotyczące układania planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w którym należy uwzględnić równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególne dni tygodnia, zróżnicowanie zajęć w danym dniu, oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
Dyrektor szkoły na mocy nowych przepisów jest również zobowiązany do zasięgnięcia opinii rady rodziców oraz samorządu uczniowskiego w sprawie długości przerw międzylekcyjnych i takiego ich zorganizowania, by umożliwić uczniom spożycie posiłków na terenie szkoły.
Kolejne zadania dyrektora wynikające z nowelizacji prawa dotyczą również: zapewnienia uczniom miejsca w szkole na pozostawienie podręczników oraz przyborów, rozszerzenia obowiązku przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy na wszystkich pracowników szkoły, obowiązku zawiadamiania organu sprawującego nadzór pedagogiczny w wypadku zawieszenia zajęć dydaktycznych oraz doprecyzowanie zasad działania strzelnic organizowanych w szkołach. Wszystkie te nowości przedstawione są jasno, przejrzyście, opatrzone niezbędnym komentarzem. Warto sięgnąć po tę podpowiedź.

BM

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
al. F. Focha 39, Kraków 30-119

nr konta: 39 1020 4900 0000 8502 3122 7919

  sekretariat@pbw.edu.pl
  Telefon: 12 421 10 98
  Fax: 12 421 10 98

2020 © PBW Kraków
Free Joomla! templates by Engine Templates
Strona korzysta z plików cookie, które ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług zgadzasz się, że używamy plików cookie.