Koncepcja pracy

Zapytaj bibliotekarza

Required *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (30-119), al. F. Focha 39.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych właściwym dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie możliwy jest pod numerem tel. (12) 427 31 98 w. 16 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań szkoleniowo edukacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatyczną.
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (pod warunkiem, że dane nie są już niezbędne do realizacji celów, w których zostały zebrane i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania).
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Koncepcja pracy

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

Nasze cele:

Biblioteka służy wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innych osób uczących się i doskonalących. Wspiera działalność szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz wszystkich placówek działających na rzecz edukacji.

Biblioteka realizuje kierunki polityki oświatowej państwa ustalane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Pracownicy Biblioteki tworzą sprawny i skuteczny zespół oparty na otwartości i dobrej komunikacji.

Nasze zadania:

 1. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia specjalistyczne zbiory służące szeroko rozumianemu procesowi edukacji społeczeństwa.
 2. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną promującą edukację permanentną.
 3. Biblioteka wspiera uczestników procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności nauczycieli w realizacji zajęć i w doskonaleniu zawodowym poprzez:
  • organizację konferencji, warsztatów, kursów, szkoleń i konsultacji dla nauczycieli w szczególności dla nauczycieli bibliotekarzy,
  • zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacji,
  • konkursy,
  • wystawy,
  • prelekcje, spotkania.
 4. Biblioteka inspiruje i promuje czytelnictwo.
 5. Biblioteka zapewnia kompetentną, systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe kadrę pedagogiczną.
 6. Biblioteka systematycznie podnosi jakość i standard świadczonych usług bibliotecznych.
 7. Biblioteka stosuje różnorodne formy pracy i wdraża nowoczesne metody komunikacji z czytelnikiem.
 8. Biblioteka dąży do kompleksowej automatyzacji i informatyzacji procesów bibliotecznych.
 9. Biblioteka dba o kształtowanie swego pozytywnego wizerunku w środowisku.
 10. Biblioteka upowszechnia swoje osiągnięcia.
 11. Biblioteka rozpoznaje potrzeby i oczekiwania użytkowników i stosownie do nich kształtuje ofertę swoich usług.
 12. Biblioteka pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność.
 13. Biblioteka współpracuje ze szkołami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i wszelkimi instytucjami działającymi na rzecz oświaty i kultury.
 14. Biblioteka prowadzi działalność naukowo-badawczą.