Koncepcja pracy

Zapytaj bibliotekarza

Required *

  Refresh Captcha  
  
Zapytaj bibliotekarza

pbw iwm logo 101px

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Koncepcja pracy

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie

Nasze cele:

Biblioteka służy wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz innych osób uczących się i doskonalących. Wspiera działalność szkół, w tym bibliotek szkolnych oraz wszystkich placówek działających na rzecz edukacji.

Biblioteka realizuje kierunki polityki oświatowej państwa ustalane przez Ministra Edukacji Narodowej.

Pracownicy Biblioteki tworzą sprawny i skuteczny zespół oparty na otwartości i dobrej komunikacji.

Nasze zadania:

 1. Biblioteka gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia specjalistyczne zbiory służące szeroko rozumianemu procesowi edukacji społeczeństwa.
 2. Biblioteka prowadzi działalność informacyjną promującą edukację permanentną.
 3. Biblioteka wspiera uczestników procesów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności nauczycieli w realizacji zajęć i w doskonaleniu zawodowym poprzez:
  • organizację konferencji, warsztatów, kursów, szkoleń i konsultacji dla nauczycieli w szczególności dla nauczycieli bibliotekarzy,
  • zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży wszystkich etapów edukacji,
  • konkursy,
  • wystawy,
  • prelekcje, spotkania.
 4. Biblioteka inspiruje i promuje czytelnictwo.
 5. Biblioteka zapewnia kompetentną, systematycznie podnoszącą swoje kwalifikacje zawodowe kadrę pedagogiczną.
 6. Biblioteka systematycznie podnosi jakość i standard świadczonych usług bibliotecznych.
 7. Biblioteka stosuje różnorodne formy pracy i wdraża nowoczesne metody komunikacji z czytelnikiem.
 8. Biblioteka dąży do kompleksowej automatyzacji i informatyzacji procesów bibliotecznych.
 9. Biblioteka dba o kształtowanie swego pozytywnego wizerunku w środowisku.
 10. Biblioteka upowszechnia swoje osiągnięcia.
 11. Biblioteka rozpoznaje potrzeby i oczekiwania użytkowników i stosownie do nich kształtuje ofertę swoich usług.
 12. Biblioteka pozyskuje sojuszników wspierających jej działalność.
 13. Biblioteka współpracuje ze szkołami, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami i wszelkimi instytucjami działającymi na rzecz oświaty i kultury.
 14. Biblioteka prowadzi działalność naukowo-badawczą.